خانه دکتری » معرفی دانشگاه ها » دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد یکی از دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. این دانشگاه که پیشنهاد بنیانگذاری آن به پیش از دهۀ بیست خورشیدی برمی‌گردد از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های ایران به‌شمار می‌آید؛ که در سال ۱۳۹۸ جشن هفتادسالگی خود را برگزار کرد. دانشگاه فردوسی مشهد در زمان پهلوی از نظر علمی و آکادمیک زیر نظر دانشگاه جرج‌تاون آمریکا قرار داشت.

با تبدیل آموزشگاه عالی بهداری در سال ۱۳۲۸ به دانشکده پزشکی، نخستین گام در راه تأسیس سومین دانشگاه ایران در شهر مشهد برداشته شد. در سال ۱۳۳۴ با صدور مجوز دیگری دانشکده ادبیات با پنج رشته جداگانه تأسیس یافت. با گسترش آموزش عالی در ایران به ترتیب دانشکده معقول و منقول (که بعداً به الهیات تغییر نام یافت) دانشکده علوم، دانشکده دندانپزشکی، دوره شبانه، دانشکده علوم دارویی و تغذیه، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشکده مهندسی، مؤسسه بینایی سنجی، دبیرستان دانشگاه و مرکز تعلیمات به مجموعه دانشگاه مشهد که ازسال ۱۳۵۳ با انتخاب مهدی رضایی به دانشگاه فردوسی تغییر نام یافته بود افزوده شد.
پس از انقلاب اسلامی با تغییر در برخی واحدها و تفکیک دانشگاه علوم پزشکی از دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشکده دامپزشکی، آموزشکده کشاورزی شیروان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم ریاضی، دانشکده هنر نیشابور، پژوهشکده علوم گیاهی، مرکز تحقیقات زمین لرزه‌شناسی، کالج دانشگاه، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست و دانشکده معماری و شهرسازی، یکی پس از دیگری به مجموعه واحدهای دانشگاه اضافه شد.

سایت دانشگاه به آدرس https://www.um.ac.ir/ می باشد.

دانشکده ها

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد با هدف تأمين نيروى انسانى متخصّص و ماهر به عنوان دومين واحد آموزش عالى در سطح شهر مشهد با راه‏ اندازى گروه زبان و ادبيّات فارسى در سال ۱۳۳۴ هجرى شمسى تأسيس گرديد.

در سال بعد رشته ‏هاى زبان و ادبيات انگليسى و زبان و ادبيّات فرانسه ايجاد شد. پس از گذشت يك سال ديگر رشته‏ هاى تاريخ و جغرافيا در اين دانشكده آغاز به كار نمود. رشته زبان شناسى در سال ۱۳۴۲ فعاليت خود را آغاز نمود.

در سال ۱۳۵۱ رشته زبان و ادبيّات عرب از دانشكده الهيّات به اين دانشكده منتقل شد. رشته علوم اجتماعى كه به عنوان رشته ه‏اى فرعى از سال ۱۳۵۰ افتتاح شده بود از سال ۱۳۶۴ به عنوان رشته ه‏اى مستقل به پذيرش دانشجو اقدام نمود. رشته روان‏شناسى از سال تحصيلى ۱۳۵۰-۱۳۴۹ تا پايان سال تحصيلى ۱۳۵۳-۱۳۵۲ در اين دانشكده داير بوده و از سال تحصيلى ۱۳۵۴-۱۳۵۳ از اين دانشكده جدا شده است.

دوره كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي از سال ۱۳۴۹و دوره دكتري اين رشته در سال ۱۳۵۵ بطور مستقل دانشجو پذيرفت و نخستين دانش آموخته آن در سال ۱۳۶۲ از رساله خود دفاع كرد.

هم اکنون در دانشکده ادبيات و علوم انسانی ۹ گروه آموزشی در دوره روزانه و ۸ رشته تحصيلی کارشناسی در دوره شبانه فعاليت دارند. اين دانشکده در حال حاضر تعداد ۱۰۳ عضو هيأت علمی (۱۱ استاد، ۳۵ دانشيار، ۵۰ استاديار و ۷ مربی)، ۵ کارشناس آموزشی، ۴۴ کادر اداری و ۱۲ نیروی خدماتی، ۱۴۵۰ دانشجوي كارشناسي، ۹۵۰ دانشجوي كارشناسي ارشد و ۲۸۵ دانشجوي دكتري دارد.

اعضای هيأت علمی اين دانشکده با برخی نهادها و سازمان های اجرايي در سطح کشور و استان همکاری دارند و در این دانشکده طرح های مشترک آموزشی-تحقيقاتی و مشاوره های در زمينه های مختلف به انجام رسيده است، همچنين اين دانشکده در برگزاری سمينارها و کنگره های علمی بسيار فعال بوده و تاكنون گردهمايی، هم انديشی و سخنرانی های علمی زيادی در دانشکده برگزار شده است.

همچنين از سال ۱۳۵۲ تاكنون هر سال چهار شماره از مجله علمي- پژوهشي زبان و ادبيات در اين دانشكده منتشر می شود. اين مجله به منظور ارائه جديدترين پژوهش های انجام شده در رشته های علوم انسانی، مقالات علمی- پژوهشي اعضای هيأت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقيقاتی ديگر را نيز چاپ می نمايد. اين مجله به لحاظ قدمت و کيفيت تحقيقاتی در سطح دانشگاه های کشور از اعتبار علمی ويژه ای برخوردار است و هم اكنون با نام مجله جستارهاي ادبي منتشر مي شود. بجز اين مجله هفت مجله علمي ديگر نيز به نا م هاي: مطالعات و تحقيقات تاريخي، جغرافيا و توسعه ناحيه اي، علوم اجتماعي، مجله زبان و ادبيات عربي، مجله زبانشناسي و گويش هاي خراسان،مطالعات زبان و ترجمه و Ferdowsi Review در اين دانشكده منتشرمي گردد.

اكنون قطب علمي زبان و ادبيات فارسي با گرايش فردوسي شناسي و ادبيات خراسان، همچنين مركز پژوهشي مطالعات اجتماعي، مركز مطالعات آسياي ميانه، مركز پژوهش هاي شهري- منطقه اي شمال شرق كشور و مركز پژوهشي مطالعات جغرافيايي روستاهاي خراسان (شمالي، جنوبي و رضوي) در اين دانشكده مستقر شده و بصورت تخصصي امور علمي- پژوهشي اين حوزه ها را پيگيري مي كنند. فضاى آموزشى و ادارى دانشكده از آغاز تا سال ۱۳۸۰ در مركز شهر بوده و در تيرماه آن سال ساختمان جديد دانشكده ادبيات و علوم انساني در محل پرديس دانشگاه با حضور مقام محترم وزارت و مسئولان استاني افتتاح گرديد.

رشته زبان‌شناسی در سال ۱۳۴۲ فعاليت خود را آغاز نمود. در سال ۱۳۵۱ رشته زبان و ادبيات عرب از دانشکده الهيات و معارف اسلامی (معقول و منقول) به اين دانشکده انتقال يافت. رشته علوم اجتماعی که به عنوان رشته‌ای فرعی از سال ۱۳۵۰ افتتاح شده بود از سال ۱۳۶۴ به عنوان رشته‌ای مستقل به پذيرش دانشجو اقدام نمود. رشته روان‌شناسی در سال ۱۳۴۹ تأسيس و در سال تحصيلی ۵۴-۱۳۵۳ از اين دانشکده جدا شد.

دانشکده ادبیات نه گروه آموزشی دارد که به شرح زیر اند:

۱ زبان و ادبیات فارسی
این گروه که در سال ۱۳۳۴ تأسیس شده در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:
۲ زبان و ادبیات عربی
این گروه که در سال ۱۳۵۱ تأسیس شده در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:

۳ زبان فرانسه
این گروه که در سال ۱۳۳۵ و یکسال پس از گروه ادبیات و زبان فارسی تأسیس شده در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:


۴ زبان انگلیسی
این گروه در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:
۵ زبان روسی
این گروه که در سال ۱۳۸۳ تاسیس شده در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:
۶ زبانشناسی
گروه مذکور در مفطع تحصیلات تکمیلی در دو رشته زبان شناسی همگاني (کارشناسی ارشد و دکترا) و آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان (کارشناسی ارشد) دانشجو می پذیرد.
۷ علوم اجتماعی
تاسیس رشته علوم اجتماعی به سال ۱۳۴۸ برمی گردد و هم اکنون به عنوان گروهی مستقل در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:


۸ جغرافیا
این گروه که هفتمین گروه آموزشی بزرگ دانشگاه فردوسی محسوب می شود در سال ۱۳۴۶ به صورت مستقل تأسیس گردید و در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:
۹ تاریخ
گروه تاریخ در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:


دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه فردوسى مشهد در سال ۱۳۳۷به نام دانشكده علوم معقول و منقول با دو رشته معقول (فلسفه و حكمت اسلامى) و منقول (فقه) تاسيس شده است.

 از سال ۱۳۴۸ نام اين دانشكده، به الهيات و معارف اسلامى تغيير يافته و در سه رشته: فقه و مبانى حقوق‏اسلامى، فلسفه و كلام اسلامى، فرهنگ اسلامى و رابطه آن با تمدن ايرانى دانشجو پذيرفته است. افزون بر اين از سال ۱۳۴۹ دو گروه آموزشى به نام هاى مبانى تشيع و اديان و مذاهب، قرآن و حديث و متون عربى به عنوان دو رشته فرعى فعاليت آموزشى داشته است.

 در سال ۱۳۶۲كه دانشگاه‌ها پس از يك وقفه سه ساله بازگشايى شدند، كليه رشته‏هاى اين دانشكده در هم ادغام شده به نام رشته « الهيات و معارف اسلامى» با دو گرايش دبيرى و آزاد به كار خود ادامه داد. در بهمن ماه ۱۳۶۵ رشته آزاد الهيات به پنج گرايش:فقه و مبانى حقوق اسلامى، فلسفه و كلام اسلامى، علوم قرآنى و حديث، فرهنگ اسلامي (تاريخ و تمدن اسلامى) و مباني تشيع و اديان و مذاهب تقسيم گرديد.

 از سال تحصيلى ۷۰- ۱۳۶۹ دانشكده داراى پنج گروه آموزشى: مباني تشيع و اديان و مذاهب (ادیان و عرفان تطبیقی)، تاریخ و تمدن اسلامی، علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی بود که در سال ۱۳۸۳ گروه معارف اسلامی نیز به دانشکده الهیات پیوست.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه حقوق در سال ۱۳۷۲ با هدف‌ تأمین‌ و تربیت نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌ مورد نیاز حقوقی منطقه وكشور در محل دانشكده‌ علوم‌ اداری‌ و اقتصادی‌ دانشگاه ‌فردوسی‌ مشهد ایجاد گردید. در سال‌تحصيلي‌ ۷۸ رشته علوم سیاسی نیز در راستای تحقق اهداف فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تربیت نیروی متخصص در این حوزه ایجاد شده و زمینه تأسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی مستقل را فراهم ساخت. در سال ۱۳۹۳ دانشکده حقوق و علوم سیاسی رسماً تأسیس گردید.این دانشکده در حال حاضر با سه گروه حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق خصوصی و گروه علوم سیاسی فعال ودر هر سه گروه در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری دانشجو می پذبرد. در حال حاضر تعداد دانشجویان این دانشکده در مقاطع مختلف تحصیلی ‌۱۰۱۵نفر دانشجوي‌ دختر و پسر هستند که در دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ،كارشناسي‌ ارشد و دکتری مشغول به تحصیل می باشند، که از این تعداد، ۴۲۵ نفر دانشجوی بین الملل بوده که بیشترین تعداد دانشجوی خارجی در بین دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. دانشجويان‌ اين‌ دانشكده‌ با گذراندن‌ يك‌دوره‌ آموزشي‌ چهار ساله‌ (در ۸ نيمسال‌تحصيلي‌) با اخذ درجة‌ کارشناسی در حقوق‌ و علوم سياسي دانش‌آموخته‌ مي‌شوند. زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد در هر یک از رشته‌ای موجود ۲تا۳ سال می‌باشد. تعداد دانش‌آموختگان‌ دانشكده‌ از بدو تأسيس‌ تاكنون‌ حدود ۲۵۳۰ نفر در مقاطع ‌مختلف‌ تحصيلي‌ و در رشته‌هاي‌ ‌ فوق بوده ‌است.

دانشکده دامپزشکی

دوره های تحصیلی دانشکده دامپزشکی در پنج مقطع تحصیلی 
 
کارشناسی پیوسته(B.S)

۱-     علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

۲-     بهداشت مواد غذایی


کارشناسی ارشد نا پیوسته (M.Sc)


۱-      انگل شناسی

۲-      باکتری شناسی

۳-      فیزیولوژی

۴-      بیوشیمی بالینی

۵-     بافت شناسی

۶-     بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی

۷-     سم شناسی


دکتری عمومی دامپزشکی (DVM)

۱-     دکتری عمومی دامپزشکی


دکتری تخصصی(Ph.D)

۱-     فیزیولوژی

۲-     بیوتکنولوژی

۳-     انگل شناسی دامپزشکی

۴-     بافت شناسی مقایسه‌ای

۵-     بهداشت ومواد غذایی

۶-      باکتری شناسی


دکتری تخصصی دستیاری (DVSc)

۱-     مامایی وبیماریهای تولید مثل دام

۲-     -بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

۳-     -پاتولوژی دامپزشکی

۴-     -کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

۵-     -جراحی دامپزشکی


دانشکده علوم
دانشكده‌ علوم‌ در سال‌ ۱۳۴۰ تأسيس‌ شد و پذيرش‌ دانشجو در رشته‌ رياضي‌ ـ فيزيك‌ ازسال‌ ۱۳۴۱ آغاز گرديد. در سال‌ ۱۳۴۴ رشته‌رياضي‌ ـ فيزيك‌ منحل‌ و رشته‌هاي‌ رياضي‌، فيزيك‌ و شيمي‌ با پذيرش‌ ۵۰ دانشجو در هرگروه‌ جايگزين‌ آن‌ شد. رشته‌هاي‌ زمين‌شناسي‌ وزيست‌شناسي‌ در سال‌ ۱۳۴۶ تاسيس‌ گرديدند. رشته‌ آمار كه‌ قبلاً با رياضي‌ مشترك‌ بود در سال‌۱۳۶۷ به ‌طور مستقل‌ دانشجو پذيرفت‌. رشته ‌كامپيوتر در سال‌ ۱۳۶۸ از گروه‌ رياضي‌ جدا شد و به‌ صورت‌ مستقل‌ تشكيل‌ و به‌ دانشكده‌ مهندسي‌ منتقل‌ گرديد. طرح‌ تأسيس‌ دانشكده‌ علوم‌ رياضي‌ در سال‌ ۱۳۷۵ به‌ تصويب‌ رسيد و اين‌ دانشكده‌ به ‌طور رشته اي  جداگانه‌ در سال‌ ۱۳۷۶شروع‌ به‌ فعاليت‌ نمود. دانشكده‌ علوم‌  در حال‌ حاضر داراي‌ چهارگروه‌ آموزشي‌ زمين‌شناسي‌، شيمي‌، زيست‌شناسي‌ و فيزيك‌ است‌. تعداد اعضاي هيأت‌ علمي‌ اين‌ دانشكده‌ بالغ‌ بر ۱۰۵ نفر، تعداد كارشناسان آموزشي ۱۳ نفر و تعداد كاركنان‌ ۱۰۰ تن‌ است‌. تعداد دانشجويان‌در حال‌ حاضر (نيمسال اول‌ ۸۹-۱۳۸۸) شامل‌ : كارشناسي‌ ۱۱۱۲  نفر، كارشناسي‌ ارشد ۶۲۷  نفر، و دكتري ‌۲۳۸  نفر است.

رشته هاي تحصيلي موجود در دانشكده علوم

نام رشته
مقطع تحصیلی موجود در هر رشته
فیزیک
    كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
شیمی
    كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
زمین شناسی
    كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري
زیست شناسی
    كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري


دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشكده‌ علوم‌ اداری‌ و اقتصادی‌ دانشگاه ‌فردوسی‌ مشهد در سال‌ ۱۳۶۷ با هدف‌ تأمین‌ و تربیت نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌ مورد نیاز كشور در رشته اقتصاد‌ ، رشته مدیریت‌ ، رشته حسابداری تأسیس و سپس رشته حقوق و رشته علوم سیاسی ‌ به رشته های فوق اضافه گردید.
فعاليت‌هاي‌ آموزشي‌ دانشكده‌ علوم‌ اداري‌ و اقتصادي‌ مشهد از مهرماه‌ سال‌ ۱۳۶۷ با پذيرش‌۱۲۰ دانشجو در سه‌ رشته‌ي‌ كارشناسي:‌ اقتصاد بازرگانی، حسابداري‌ و مديريت‌ بازرگانی آغاز شد. درسال‌هاي‌ بعد به‌ ترتيب‌ رشته‌‌های كارشناسي‌ حقوق‌، اقتصاد نظري‌ و مديريت‌ دولتي‌ به رشته‌های قبلی اضافه شدند. توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی این دانشکده با تأسیس دوره‌های كارشناسي‌ ارشد علوم ‌اقتصادي‌ و كارشناسي‌ارشد (معادل‌) توسعه‌ي‌ اقتصادي‌ و برنامه‌‌ريزي‌ در سال‌ ۷۳ ادامه یافت. ایجاد دوره‌ي روزانه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دوره‌ي‌ شبانه ‌رشته‌هاي‌ كارشناسي‌ مديريت‌ بازرگاني‌ و حقوق‌ درسال‌های‌ ۷۳و۷۴، كارشناسي‌ اقتصاد بازرگاني‌ در سال‌ ۷۶ و علوم‌ سياسي‌ در سال‌تحصيلي‌ ۷۸، موجبات گسترش بیشتر فعالیت‌های آموزشی این دانشکده را فراهم نمود. سپس کارشناسی ارشد حسابداری در سال ۸۳، کارشناسی ارشد حقوق (گرایش جزا و جرم شناسی) در سال ۸۵، کارشناسی ارشد علوم سیاسی در سال ۸۵ و دکتري علوم اقتصادی در سال ۸۶ و دکتري مديريت در سال ۸۷ و کارشناسي ارشد رشته‌هاي حقوق خصوصي و علوم سياسي (روابط بين‌الملل) به دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده اضافه گردیدند. در حال حاضر تعداد ‌۲۱۰۰ نفر دانشجوي‌ دختر و پسر در دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ (روزانه‌ و شبانه‌)، كارشناسي‌ ارشد و دکتری در این دانشکده مشغول‌ به‌تحصيل‌ هستند. همچنین مراکز پژوهشي اقتصاد شرق ایران و کشورهای همجوار در سال ۸۴ و مرکز مطالعات مدیریتی و بازار در سال ۸۶ تأسیس گردیدند. جدول شماره(۱) آخرین وضعیت رشته‌ها و مقاطع تحصیلی را در دانشکده نشان می‌هد:
دانشجويان‌ اين‌ دانشكده‌ با گذراندن‌ يك‌دوره‌ آموزشي‌ چهار ساله‌ (در ۸ نيمسال‌تحصيلي‌) با اخذ درجة‌ کارشناسی در رشته‌هاي‌اقتصاد بازرگاني‌، اقتصاد نظري‌، مديريت‌بازرگاني‌، مديريت‌ دولتي‌، حسابداري‌، حقوق‌ و علوم سياسي دانش‌آموخته‌ مي‌شوند. زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد در هر یک از رشته‌ای موجود ۲تا۳ سال می‌باشد. تعداد دانش‌آموختگان‌ دانشكده‌ از بدو تأسيس‌ تاكنون‌ حدود ۴۷۰۱ نفر در مقاطع ‌مختلف‌ تحصيلي‌ و در رشته‌هاي‌ گوناگون‌ فوق بوده ‌است.


دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان مهمترين و با سابقه‌ترين نهاد آموزش عالي در شرق كشور، به منظور تأمين نيروي انساني كارشناس، در زمينه‌ رشته های:

علوم‌تربيتي، روان‌شناسي و علم اطلاعات و دانش شناسی

ايجاد گرديده و تاكنون خدمات ارزنده‌اي در تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور ارائه كرده است.  

 اين دانشكده هفتمين دانشكده دانشگاه فردوسي مشهد می باشد كه در تاريخ ۲۵ مهرماه ۱۳۵۲ آغاز به كار نمود.  


هم اكنون ۴۷ عضو هيأت علمي و ۲۳ کارمند در جهت تعلیم و تربیت و خدمت به ۱۷۲۹ نفر دانشجو، شامل:

۱۲۳۸ دانشجوي كارشناسي،

۴۲۴ نفر دانشجوي كارشناسي ارشد

و ۶۷ نفر دانشجوي دكتري    

مشغول می باشند.


گروه های آموزشی دانشکده عبارتند از:

۱- گروه روان شناسی

۲- گروه روان شناسی مشاوره و تربیتی

۳- گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

۴- گروه مبانی تعلیم و تربیت

۵- گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی

۶- گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش

دانشکده علوم ریاضیدانشکده علوم ورزشی
دانشكده‌ تربيت‌ بدني‌ دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد در سال‌ ۱۳۷۲ با هدف‌ تربيت‌ و تأمين‌ نيروي ‌انساني‌ متعهد ومتخصص‌ براي‌ تحقق‌ آرمانهاي ‌انقلاب‌ اسلامي‌ در عرصه‌ ورزش‌ و تربيت‌ بدني‌كشور تاسيس‌ گرديد. تربيت‌ بدني‌ يكي‌ از نظامهاي‌ تربيتي‌ وعلمي‌ است‌ كه‌ از طريق‌ حركت‌ و ورزش‌، جريان‌ رشد را در تمام‌ ابعاد وجودي‌ انسان‌ تسهيل‌ وهماهنگ‌ و به‌ شكوفايي‌ و تكوين‌ استعدادهاي‌ مطلوب‌ كمك‌ مي‌كند. شواهد و تحقيقات ‌علمي‌ مبين‌ اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ امروزه‌ تربيت ‌بدني‌ از حدود اهداف‌ گذشتة‌ خود فراتر رفته‌ و به‌ عنوان‌ يك‌ رشتة‌ دانشگاهي‌ قلمرو وسيعي‌ ازدانشها و علوم‌ را به‌ عنوان‌ مباني‌ روان‌شناسي‌، جامعه‌شناسي‌،  فيزيولوژيكي‌،  فيزيكي‌ و...  به‌كار گرفته‌ تا به‌ اهداف‌ گسترده‌اي‌ در زمينة‌ تعليم‌ و تربيت‌ و ورزش‌، يادگيري‌ و تكامل‌ حركتي‌، روانشناسي‌، جامعه‌شناسي‌ ورزشي‌، طب‌ورزشي‌، حركت‌ درماني‌ و... نايل‌ گردد. گروه‌ آموزشي تربيت‌ بدني‌ در دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد در سال‌ ۱۳۶۶ تحت ‌پوشش‌ دانشكده‌ علوم‌ تربيتي‌ و روان‌شناسي ‌فعاليت‌ آموزشي‌ خود را با پذيرش‌ ۴۲ دانشجوي‌ پسر در مقطع‌ دبيري‌ تربيت‌ بدني‌ وعلوم‌ ورزشي‌ آغاز كرد.

در سال‌ ۱۳۷۲ با تأسيس‌ دانشكده‌ تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌ گروه ‌تربيت‌ بدني‌ از دانشكده‌ علوم‌ تربيتي‌ وروان‌شناسي‌ جدا شد.   در حال‌حاضر در اين‌ دانشكده مقطع كارشناسي‌ تربيت‌ بدني‌ وعلوم‌ ورزشي‌ و مقطع كارشناسي ارشد و دکتری (روزانه‌ - نوبت دوم ‌) موجود می باشد. دانشكده‌ تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌ علاوه بر تربيت‌ و پرورش‌ نيروهاي‌ متخصص‌كارشناس، هر ساله ‌به‌ بيش‌ از ۶۰۰۰ نفر از دانشجويان‌ ساير رشته‌هاي‌ دانشگاهي‌ در محل‌ دانشكده‌، واحد آموزشي تربيت‌ بدني‌ عمومي‌۱و۲ ارائه‌ مي‌دهد.

ساختمان‌ قدیمی دانشکده در سال ۱۳۷۲ ‌با زيربناي‌ ۵۰۰۰ متر مربع‌ شامل‌ يك سالن‌ چندمنظوره‌ (سالن امام رضا(ع)) ‌، هفت كلاس‌ درس‌، آزمايشگاه طب ورزشي،  كتابخانه ، مرکز رایانه  بود که در مجاور دانشکده علوم اداری و اقتصادی واقع شده بود. در فضای قدیمی دانشکده سالن چند منظوره امام رضا(ع) و سالن ژیمناستیک و رزمی و همچنین فضاهای دیگر به ابعاد ۲۵۰۰ متر مربع جهت فعالیت های آموزشی در اختیار دانشکده می باشد.

مشخصات ساختمان جدیدالاحداث دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

این ساختمان در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع   پس از سه سال کار تحقیقاتی و طراحی قسمت های مختلف در سه طبقه پس از گذشت حدود یکسال در دیماه سال ۱۳۹۴ تحویل دانشکده شد.

دانشکده علوم ورزشی با هدف تربیت و پرورش نیروی متخصص برای تحقق نیازهای کشور در جهت رشد ورزش و تربیت بدنی تاسیس شد. دانشکده دارای سه مقطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد.
۱-    کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی با دو گرایش علوم زیستی و علوم انسانی
۲-    کارشناسی ارشد با پنج گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، رفتار حرکتی، مدیریت ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، آسیب شناسی ورزسی و حرکات اصلاحی
۳-    مقطع دکتری با سه گروه رفتار حرکتی، فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی و گرایش های مختلف این گروه ها
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
هدف گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی آماده کردن متخصصین ورزشی در علوم ورزشی و تربیت بدنی می باشد. محیط عملی و همکاری نزدیک بین اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای داشتن نقش موثر جنبه های مختلف آموزشی، پژوهشی، برنامه ریزی و مربیگری در علوم ورزشی به این گروه کمک شایانی می نماید.
این گروه با دو گرایش علوم زیستی و علوم انسانی در مقطع کارشناسی فعالیت دارد.

گروه رفتار حرکتی
مقطع تحصیلی رفتار حرکتی در سال ۱۳۸۴ ایجاد شد و به عنوان یک گروه مستقل آموزشی در سال ۱۳۹۱ ارتقاء پیدا کرد. این گروه دارای دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. هدف گروه رفتار حرکتی تربیت متخصصین رفتار حرکتی که قادر به آموزش، برنامه ریزی، تکمیل، هدایت و انجام تحقیات پژوهشی و عملی در محیط های حرفه ای و علمی می باشد.
این گروه دارای گرایش های رشد حرکتی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، یادگیری و کنترل حرکتی در مقطع کارشناس ارشد و رفتار حرکتی و یادگیری حرکتی در مقطع دکتری می باشد.

گروه مدیریت ورزشی
هدف گروه مدیریت ورزشی تربیت و پرورش دانشجویان آگاه به اصول و پایه های مدیریت ورزشی ، دستیابی آگاهانه به مهارت های عملی برای مدیریت استراتژیک در بخش های ورزرشی می باشد. از دانشجویان تحصیلات تکمیلی انتظار می رود که دانش فرآیندهای مدیریت ورزشی، صنعت ورزش را کسب نموده و قادر به تجزیه و تحلیل و تفسیر مشکلات سازمان ها و موسسات ورزشی و ایجاد را حل برای آنها باشند. هدف دیگر این گروه آموزش و پرورش و مهیا نمودن اعضای هیات علمی برای دانشگاه ها، موسسات ورزشی حرفه ای، محققین و پژوهشگران، مدیران و رهبران سازمان های ورزشی ایران می باشد.
این گروه دارای گرایش های مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، مدیریت استراتژیک در سازمان های ورزشی در مقطع کارشناس ارشد و مدیریت استراتژیک رویدادها و سازمان های ورزشی در مقطع دکتری می باشد.

گروه فیزیولوژی ورزشی
هدف ایجاد گروه فیزیولوژی ورزشی ارتقاء دانش تجربی و نظری دانشجویان در ارتباط با مکانیزم های سیستم های مختلف بدن مثل: اندام های درون سلولی، بافت ها، سیستم های عروقی، سیستم عضلانی- عصبی و غدد درون ریز در حین کار می باشد. این گروه با هدف اجرای پژوهش هایی در زمینه علوم ورزرشی و موضوعات مرتبط مثل بهبود عملکرد ورزشکاران و غیر ورزشکاران، توانبخشی بیماران و اندازه گیری اثرات تمرینات بر سلامت و عملکرد مردم می باشد.
این گروه دارای گرایش های فیزیولوژی ورزشی در مقطع کارشناسی و ارشد و متبولیسم و تمرین در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و فیزیولوژی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
این گروه دارای گرایش های آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلحی به صورت عمومی و همچنین حرکات اصلاحی به صورت تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی
آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی در سال ۱۳۸۰ تاسیس گردیده است،  فعالیت آزمایشگاه دانشکده در زمینه انجام پایان نامه ها و رساله ها و پروژه های تحقیقاتی دانشجویان و اعضای هیات علمی میباشد .
این آزمایشگاه شامل پنج  بخش میباشد : 

آزمایشگاه شماره۱   - آزمایشگاه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 
آزمایشگاه شماره ۲ – آزمایشگاه فیزیولوژی
آزمایشگاه شماره ۳ -  آزمایشگاه آنالیز حرکت
آزمایشگاه شماره ۴  - آزمایشگاه رفتار حرکتی 
آزمایشگاه شماره ۵   -   آزمایشگاه حیوانات

واحد رایانه
واحد رایانه دانشکده تربیت بدنی  و علوم ورزشی در سال ۱۳۸۲ تاسیس شده است . این مرکز در جهت فراهم آوردن امکانات برای کارهای علمی ، آموزشی و پژوهشی فعالیت میکند
در سایت دانشکده به آدرس  sportedu.um.ac.irمنوهایی مخصوص واحد آموزش ، آزمایشگاه ، واحد پژوهش ، تشکل ها و اماکن ورزشی و ...قرار گرفته است که دانشجویان از طریق این منوها می توانند فرم ها و اطلاعات لازم آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی را دریافت نمایند .همچنین از طریق این سایت آخرین اخبار عمومی و آموزشی و نیز جلسات دفاع به اطلاع مراجعه کنندگان به سایت می رسد. افراد با مراجعه به سایت ، علاوه بر آشنایی با دانشکده  با گروههای آموزشی ، کارکنان و اساتید آشنا شده و از طریق شماره تماس مندرج در سایت و آدرس پست الکترونیک می توانند با آنها ارتباط برقرار کنند.

 امکانات آموزش های الکترونیکی دانشکده :
با همکاری مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه و  استقرار دوربین فیلمرداری و  میکروفن بیسیم در کلاس ۸۰ نفری طبقه دوم دانشکده امکان ضبط ویدئویی دروس کلاس های روزانه فراهم شده و فایلهای آماده شده جهت استفاده، در سایت strem.um.ac.ir  بارگذاری می شوند.همچنین با قرار دادن تجهیزات فوق در سالن اجتماعات طبقه اول دانشکده امکان برگزاری جلسات دفاع به صورت online فراهم شده است. 


دانشکده کشاورزی
دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد درسال ۱۳۵۲ با هدف تأمين نيروي انساني متخصص و ماهر در رشته هاي گوناگون كشاورزي تاسيس شد و از آن زمان تاكنون، اين دانشكده در چارچوب فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي به هدايت علمي بخش كشاورزي پرداخته است. افزايش كمي و كيفي فعاليت هاي تحقيقاتي، آموزشي، خدماتي و ترويج در حوزه «دانش كشاورزي» نيازمند سرمايه گذاري عقلايي، خلاقيت و به كارگيري روش هاي نوين است. هدف كلي تأسيس چنين دانشكده اي در شرق كشور تأمين نيروي انساني در سطح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري جهت پيشبرد فعاليت هاي برنامه ريزي، توليد، تبديل، نگهداري و توزيع محصولات كشاورزي و مواد غذايي براي جمعيت روزافزون كشور بوده است.

 فعاليت هاي آموزشي دانشكده كشاورزي مشهد از مهرماه ۱۳۵۳ با پذيرش ۴۳ دانشجو در دو رشته كارشناسي زراعت و اصلاح نباتات و علوم و صنايع غذايي آغاز شد و در سال هاي بعد به ترتيب زير ادامه يافت : رشته كارشناسي دامپروري با پذيرش ۳۸ دانشجو (مهر ۵۴)، كارشناسي ارشد دامپروري با پذيرش ۶ دانشجو (بهمن ماه ۶۵)، كارشناسي ارشد زراعت با پذيرش ۶ دانشجو (بهمن ماه ۶۶)، دوره كارشناسي آبياري با پذيرش ۴۵ دانشجو (بهمن ماه ۶۷)، دوره كارشناسي گياه پزشكي با پذيرش ۲۰ دانشجو (مهرماه ۷۰)، كارشناسي ارشد آبياري با پذيرش ۶ دانشجو درسال ۷۰، دوره كارشناسي ارشد صنايع غذايي با ۶ دانشجو در سال ۷۲، دوره كارشناسي اقتصاد كشاورزي با پذيرش ۲۰ دانشجو در سال ۷۳، دوره كارشناسي باغباني با پذيرش ۲۵ دانشجو در سال ۷۳، دوره كارشناسي خاكشناسي با پذيرش ۲۰ دانشجو در سال ۷۳، دوره كارشناسي ماشين هاي كشاورزي با پذيرش ۱۸ دانشجو در سال ۷۳، كارشناسي ارشد گياه پزشكي با پذيرش ۶ دانشجو در سال ۷۴، دوره دكتري زراعت با پذيرش ۶ دانشجو در سال ۷۳، دوره دكتري علوم دامي با پذيرش ۵ دانشجو در مهرماه ۷۵، دوره كارشناسي ارشد شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز با ۴ دانشجو درسال ۷۷، دوره كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي كشاورزي با ۴ دانشجو در سال ۷۷، كارشناسي ارشد خاك شناسي در سال ۷۹ با ۵ دانشجو و دكتري صنايع غذايي با پذيرش ۱۱ دانشجو در مهرماه ۷۷ و  دوره كارشناسي ارشد باغباني در سال ۸۱ با ۳ دانشجو فعاليت خود را ادامه داده است. هم اکنون این دانشکده در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ پذیرای ۱۲۰۷ دانشجو در مقطع کارشناسی در رشته های علوم و صنایع غذایی گرایش تبدیل مواد، علوم و مهندسی صنایع غذایی، زراعت و اصلاح نباتات، مهندسی فضای سبز، علوم و مهندسی آب، گیاهپزشکی، اقتصاد کشاورزی، علوم باغبانی، مکانیک بیوسیستم، مکانیک ماشین های کشاورزی، علوم دامی در دو گرایش دام و طیور، علوم خاک ، ۷۲۵ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و ۷۲۱ دانشجو در مقطع دکتری می باشد.
اين دانشكده از بدو تاسيس تا كنون حدود ۴۰۰۰ دانش آموخته در مقاطع مختلف تحصيلي و در رشته هاي گوناگون داشته است. نتايج حاصله از فعاليت هاي تحقيقاتي اعضاي هيأت علمي اين دانشكده در سال هاي گذشته آثار مفيد و ارزنده اي در برنامه ريزي هاي كشاورزي در نهادهاي اجرايي و همچنين افزايش محصولات كشاورزي داشته است. اعضاي هيأت علمي اين دانشكده با نهادها و سازمان هاي اجرايي بسياري مانند: وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو، سازمان جنگل ها و مراتع، اداره كل صنايع و استاندارد و... همكاري داشته و طرح هاي مشترك آموزشي، تحقيقاتي و مشاوره اي در زمينه هاي مختلف را به اجرا درآورده است. همچنين در برگزاري سمينارها و كنگره هاي علمي اين دانشكده بسيار فعال بوده است. طي سال هاي گذشته چندين كنگره علمي مانند كنگره گياهپزشكي، كنگره علوم و صنايع غذايي، كنگره زراعت و اصلاح نباتات و سمينار علمي ترويج و آموزش كشاورزي و كنگره علوم خاك ايران و كارگاه هاي آموزشي مختلف توسط اين دانشكده برگزار شده است. ساختمان مركزي دانشكده كشاورزي، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان مركز تعليمات مشترك دانشگاه ساخته شده بود و مدت ها به همين منظور مورد استفاده قرار مي گرفت. بعد از تأسيس دانشكده هاي كشاورزي و مهندسي، اين ساختمان موقتاً در اختيار اين دو دانشكده قرارگرفت. درسال ۱۳۵۹ دانشكده مهندسي به ساختمان جديد منتقل گرديد و امكانات مذكور به دانشكده كشاورزي واگذار شد.

درسال ۱۳۶۳ ساختمان جديدي با عنوان ساختمان شهدا با زيربناي ۳۸۳۰ مترمربع به مرحله بهره برداري رسيد و به فضاي آموزشي و آزمايشگاهي دانشكده اضافه شد. علاوه بر اين ساختمان هاي جديد دانشكده شامل فاز ۱ به مرحله بهره برداري رسيده است كه در آن گروه هاي آموزشي علوم دامي، صنايع غذايي، علوم باغباني و اقتصاد كشاورزي مستقر شده اند و فاز ۲  شامل بقيه گروه هاي آموزشي و واحدهاي اداري است، . گلخانه تحقيقاتي دانشكده در فضايي به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع است كه در كشور در نوع خودبي نظير است. بهره برداري از اين گلخانه همزمان با جشنواره پنجاهمين سال تأسيس دانشگاه انجام شد..


گروههای آموزشی
اقتصاد کشاورزی: اقتصاد کشاورزی به مجموعه ای از علوم و روش ها اطلاق می شود که عوامل اقتصادی مؤثر در امر کشاورزی، روابط اقتصادی فی مابین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی، مورد بحث و بررسی قرار می دهدبا توجه به محدودیت و کمیابی منابع تولید در کشاورزی (زمین، آب، نیروی کار، سرمایه و سایر نهاده ها) برای استفاده بهتر از منابع تولید و رعایت معیارهای اقتصادی در تولید محصولات کشاورزی لازم است متخصصینی تربیت شوند که با توجه به دانش و تجربیات خود در علوم کشاورزی و اصول علوم اقتصاد بتوانند در زمینه های «برنامه ریزی کشاورزی»، «اقتصاد تولید کشاورزی» و «تحلیل و ارزشیابی برنامه های توسعه کشاورزی» در سطوح مختلف (ملی، منطقه ای و بین المللی) فعالیت کنند. دانش و مهارت های لازم برای آموزش و تربیت چنین متخصصینی از جمله اهداف تأسیس رشته و گروه اقتصاد کشاورزی می باشد
گروه اقتصاد کشاورزی در سال ۱۳۷۳ تشکیل گردید. گروه اقتصاد کشاورزی در حال حاضر دارای ۱۰ عضو هیأت علمی می باشد که ۴ گرایش توسعه و سیاست کشاورزی (۳ نفر)، تولید و مدیریت کشاورزی (۴ نفر)، تجارت و اقتصادسنجی (یک نفر)، اقتصاد منابع طبیعی (یک نفر) و ترویج و آموزش کشاورزی (یک نفر) تخصص دارند.
هیات علمی این گروه در حال حاضر شامل ۴ نفر استاد، ۲ نفر دانشیار و ۴ نفر استادیار می باشد .
 
گروه بیوتکنولوژی وبه­ نژادی گیاهی
بیوتکنولوژی متشکل از تکنیک‌های مختلفی است که با قصدبهبود ژنتیکی موجودات مورد نظرو یا بهره‌برداری از سیستم‌های زنده و اجزاء آنها، برای منفعت انسان طراحی شده‌‌‌اند.در واقع بیوتکنولوژی محصول تعامل بین علم بیولوژی و تکنولوژی است. این گروه در حال حاضر در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به تربیت دانش پژوهان کارآمد در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی مشغول است. بعلاوه در مقطع کارشناسی ارشد در رشته اصلاح نباتات نیز دانشجو می پذیرد .
فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی می توانند در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و یا در مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و مؤسسات تحقیقاتی دیگر به امر پژوهش مشغول شوند به برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی و یا به تدریس دروس مربوط به بیوتکنولوژی و علوم وابسته در آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی و یا به جمع آوری، شناسایی، حفظ و نگهداری میکروارگانیسم‌های مرتبط با بخش کشاورزی در بانک سلولی بپردازند برای اجرای پروژه‌ها‌ و طرح‌های تحقیقاتی حول محور تولید فراورده های بیولوژیک مورد استفاده در بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن از جمله سموم بیولوژیک، کودهای بیولوژیک و فراورده های با ارزش مورد استفاده در صنعت غذا، مشغول به کار شوند.
این گروه مجهز به آزمایشگاههای : ۱- کشت بافت ۲- ژنتیک ۳-مهندسی ژنتیک ۴- ژنومیکس و متابولیت های گیاهی می باشد.
هیات علمی این گروه در حال حاضر شامل ۳ نفر استاد، ۳ نفر دانشیار و ۲ نفر استادیار می باشد .
مرکز تحقیقات قارچ خوراکی

همچنین مرکز تحقیقات قارچهای خوراکی در سال ۱۳۸۲ در مساحتی حدود ۲۲۰ متر مربع تاسیس شده است و مجهز به آزمایشگاه، اتاق پاستوریزاسیون، تاسیسات دیگ بخار و اتوکلاو، اتاق ۲۵ درجه و ۴ اتاق کشت قارچ می باشد.

در این مرکز همه امکانات لازم برای پرورش و اصلاح قارچ وجود دارد. دانشجویان تحصیلات تکمیلی پایان نامه های مرتبط با قارچهای خوراکی را در این مرکز انجام می دهند.

گروه مکانیک بیوسیستم
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم در سال ۱۳۷۳ و با نام گروه مهندسی ماشین‌های کشاوزری به‌منظور تامین نیروی متخصص در زمینه طراحی، ساخت و کاربرد ماشین‌ها و تجهیزات مورد نیاز کشاوزری مناطق شرقی کشور راه‌اندازی گردید. در حال حاضر گروه متشکل از ۱۰ عضو هیات علمی است که البته از وجود ۳ استاد بازنشسته هم بهره‌ می‌برد. به‌دنبال بازنگری رشته‌های کشاورزی در سال ۱۳۹۲، این رشته به مهندسی مکانیک بیوسیستم تغییر نام داد.
هیات علمی این گروه در حال حاضر شامل ۱ نفر استاد، ۳ نفر دانشیار و ۶ نفر استادیار می باشد .
هم‌اکنون گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم در دو حیطه علمی مرتبط با هم یعنی "مکانیک بیوسیستم" و "مکانیزاسیون کشاورزی" به فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود ادامه می‌دهد و در هر دو رشته تا مقطع دکتری پذیرش دانشجو دارد.
آزمایشگاهها و کارگاههای گروه به شرح زیر می باشد: کارگاه ماشین ابزار، کارگاه جوشکاری و ورق کاری، کارگاه ماشین های کشاورزی، آزمایشگاه آزمون و ارزیابی ماشین های کشاورزی، آزمایشگاه آزمون بافت مواد کشاورزی و غذایی، آزمایشگاه بیوگاز، پردازش تصویر و بینایی ماشین، آزمایشگاه بیوسوخت ها، آزمایشگاه موتور و تبدیل انرژی، آزمایشگاه برق و الکترونیک

گروه علوم خاک
دوره کارشناسی رشته خاک‌شناسی از سال ۱۳۷۳ در گروه علوم خاک با پذیرش ۲۵ دانشجو در مقطع کارشناسی، فعالیت خود را به صورت تخصصی آغاز نمودو از سال ۱۳۷۹ در مقطع کارشناسی ارشد و سال ۱۳۸۸ نیز در مقطع دکترای تخصصی اقدام به پذیرش دانشجو نمود.

با توجه به پتانسیل ها و توانمندی های موجود در گروه علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد انتظار می رود دانشجویان مقطع کارشناسی کارآیی و مهارت های لازم در زمینه، شناسایی مراحل پیدایش، تشکیل، تکامل و تحول خاک ها، شناسایی و رده بندی انواع خاک های قابل استفاده در کشاورزی و تهیه نقشه آن ها، شناسایی عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی موثر بر رشد و نمو گیاهان، شناسایی رفتار فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک ها، شناسایی و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهان، شناسایی و مدیریت آلاینده های زیست محیطی در منابع خاک و آب و در نهایت شناسایی عوامل موثر در فرسایش خاک و مدیریت و حفاظت خاک را پس از فراغت از تحصیل کسب کنند.. در مقطع کاشناسی ارشد و دکتری، دانشجویان با کسب مهارت لازم می توانند مدیریت طرح های پژوهشی مرتبط با علوم خاک و محیط زیست را بر عهده گیرند.

این گروه مجهز به آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی شیمی و حاصلخیزی خاک، بیولوژی خاک ، خاکشناسی عمومی و فیزیک خاک می باشد.

هیات علمی این گروه در حال حاضر شامل ۱ نفر استاد، ۴ نفر دانشیار و ۲ نفر استادیار می باشد .

گروه اگروتکنولوژی
گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی در طی نزدیک به چهار دهه از فعالیت های علمی خود در ابعاد کارکردی و بسیاری از جنبه های علمی- پژوهشی در علوم زراعی ایران نقشی سازنده و پیشرو به عهده داشته است؛ این گروه در سال ۱۳۹۳ دارای ۱۷ عضو هیأت علمی (۹ دانشیار، ۱ استادیار، ۷ استاد) و ۱۰۶ دانشجوی مقطع کارشناسی، ۷۵ دانشجوی کارشناسی ارشد و۱۵۱ دانشجوی دکتری می باشد. این گروه قطب علمی گیاهان زراعی ویژه و کانون کشاورزی زیستی ایران از مراکز وابسته به این گروه می باشد.

نگرش آینده گروه به تولیدات زراعی متکی بر مبانی بوم سازگار تولید و جنبه های زیست محیطی مربوطه بوده و از طرفی ایجاد دیدگاه های همه جانبه و نگرشی تلفیقی در امر تولید کشاورزی است. لذا در صدد است نوعی تجمیع و آموزش بین رشته ای در گروه به عمل آید و جنبه هایی از تولیدات زراعی که متکی به حفظ منابع پایه، افزایش کارایی مصرف نهاده ها و حفاظت از محیط زیست می باشد آموزش داده شود و تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی فعالیت های آتی آموزشی و پژوهشی این گروه گرفته خواهد شد.

هیات علمی این گروه در حال حاضر شامل ۷ نفر استاد، ۹ نفر دانشیار و ۱ نفر استادیار می باشد.
آزمایشگاه های متعدد این گروه عبارتند از: علف های هرز، گیاهشناسی کاربردی، فیزیولوژی تنش های محیطی، فیزیولوژی گیاهان زراعی، اگرواکولوژی

واحدهای تابعه گروه اگروتکنولوژی

مزرعه تحقیقاتی
این‌ مزرعه‌ با مساحت‌ ۲۰۰ هکتار در انتهای شهرک طرق واقع‌ شده‌ است‌. مزرعه دانشکده ‌دارای‌ ۲ حلقه‌ چاه‌ عمیق‌ با میزان آبدهی متوسط۶۰ لیتر در ثانیه‌ است. ‌ آب استحصالی این چاهها در استخر ذخیره‌ آب‌ به‌ گنجایش‌ ۳۵۰۰ متر مکعب وارد و برای آبیاری‌ اراضی‌ مزرعه در روز ‌مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. عمده فعالیتهای زراعی مزرعه دانشکده شامل تولید غلات، نباتات صنعتی و علوفه ای مورد نیاز واحدهای دامپروری و انجام عملیات کشاورزی دانشجویان در مقیاسهای مختلف است(عمده کشت پاییزه ۶۵ هکتار است و به کشت جو اختصاص دارد و کشت بهاره ۴۰ هکتار می باشد و که قسمت اعظم آن را یونجه و ذرت دربر می گیرد)

مقدار‌ ۲۰ هکتار از مزرعه دانشکده محصور شده و بصورت اختصاصی برای فعالیت های پژوهشی اساتید و طرح های دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی مورد استفاده واقع می شود. از مشخصات مهم این واحد، جمع آوری و تولید گیاهان زراعی و حفظ ذخایر ارزشمند گیاهی منطقه است.

وسعت باغ گیاهان دارویی واقع در مزرعه ۱,۵ هکتار است که در آن ۶۰ گونه دارویی کشت می شود و ۷ هکتار از مزرعه به کشت محصولات ارگانیک اختصاص دارد. 

گلخانه تحقیقاتی
گلخانه ۱۳۶۴ از کشور هلند ختحقیقاتی دانشکده کشاورزی به مساحت ۱۱۰۰ مترمربع متشکل از ۱۶ واحد مستقل (هر واحد ۶۰ مترمربع) در سال ریداری شده است. در این گلخانه اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری طرح‌های تحقیقاتی پایان نامه های خود را در واحدهای این گلخانه انجام می‌دهند.

گلخانه مجهز به سیستم هواشناسی هوشمند بوده و هریک از واحدهای گلخانه از لحاظ درجه حرارت، رطوبت نسبی، دی‌اکسیدکربن، نور و آبیاری بطور مستقل و خودکار قابل کنترل و برنامه‌ریزی می‌باشد

گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
باغبانی مجموعه‌ای از علوم، فنون و هنر در زمینه‌های گیاهشناسی، فیزیولوژی گیاهی، خاک‌شناسی و تغذیه گیاهی، ژنتیک و اصلاح نباتات، گیاه‌پزشکی، میوه‌کاری، سبزیکاری، گلگاری، گیاهان دارویی و طراحی فضای سبز است. دوره کارشناسی شامل دو رشته به نام‌های ۱- علوم باغبانی و ۲- مهندسی فضای سبز می باشد. هدف از ایجاد این دوره ها تربیت افرادی است که بتوانند به عنوان کارشناس در زمینه‌های مختلف تولیدی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و مطالعاتی و همچنین به عنوان مدرس در مراکز آموزش و واحدهای تحقیقات کشاورزی و یا به عنوان مدیر و مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی بخش کشاورزی منشأ خدمات باشند. در حال حاضر دانشجویان کارشناسی ارشد در چهار گرایش گیاهان زینتی، میوه‌کاری، سبزیکاری و گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای در این گروه مشغول تحصیل می باشند. دانشجویان در این دوره ۳۲ واحد درسی را می گذرانند.دوره دکتری در گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی از سال ۱۳۸۸ با پذیرش ۱۱ دانشجو در گرایش‌های فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها، فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی فعالیت خود را آغاز نمود.

هیات علمی این گروه در حال حاضر شامل ۳ نفر استاد، ۱ نفر دانشیار، ۵ نفر استادیار و یک نفر مربی می باشد 
لیست آزمایشگاههای گروه: تحصیلات تکمیلی، کشت بافت، گیاهان زینتی، آتلیه طراحی ۱و۲، فیزیولوژی گیاهی
 
گروه علوم دامی
مطالعه و بررسی در زمینه تغذیه دام، اصلاح نژاد، فیزیولوژی و افزایش تولید اقتصادی با استفاده از اصول بهداشت و مدیریت در پرورش دام و طیور و نگهداری محصولات دامی، علوم دامی نامیده می شود. دوره کارشناسی دامپروری در سال ۱۳۵۴ و در مقطع کارشناسی ارشد با پذیرش دانشجو از سال ۱۳۵۸ آغاز گردید. از سال ۱۳۷۹ گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی مشهد به عنوان یکی از نامزدهای مطرح برای انتخاب به عنوان قطب علمی علوم دامی کشور مطرح شده است. فعالیت های آموزشی این گروه بر مبنای دوره های کارشناسی (گرایش های دام و طیور)، کارشناسی ارشد در رشته های تغذیه (گرایش های دام و طیور)، فیزیولوژی و ژنتیک و اصلاح دام و دکتری در رشته های تغذیه (گرایش های نشخوارکنندگان و طیور)، ژنتیک و اصلاح نژاد دام (گرایش های کمی و مولکولی) می باشد . هدف از ارایه این رشته تربیت کارشناسانی است که افزون بر عهده دار شدن مسیولیتهای محوله در اداره امور واحدهای دام و طیور و تدوین راهکارهای مدیریتی آنها، بتوانند در سطح وسیعتری نسبت به کاردانان این رشته در امور تحقیقاتی، برنامه ریزی و آموزش علوم دامی منشاء خدمات ارزنده باشند.

هیات علمی این گروه در حال حاضر شامل ۷ نفر استاد، ۵ نفر دانشیار و ۶ نفر استادیار می باشد .
این گروه مجهز به ازمایشگاههای تغذیه ۱، تغذیه دام ۱،آنالیز دستگاهی، فیزیولوژی حیوانی، مرکزی، اتاق IGY، اتاق بلدرچین، کشت سلولی ۱ و ۲، تغذیه دام ۲ ، بیان ژن، ژنومیکس، پپروتیومیکس،الکتروفورز، اتاق جوجه کشی، اتاق و آزمایشگاه طرح نشخوار می باشد.

واحدهای تابعه گروه علوم دامی

مرکز تحقیقات دام و طیور
مرکز تحقیقات دام و طیور دارای واحدهای پرورش مرغ گوشتی، واحد آموزشی تحقیقاتی مرغ تخم گذار، واحدهای تحقیقاتی مرغ گوشتی (۴ واحد، واحد آموزشی تحقیقاتی بلدرچین، واحد پرورش گوسفند دارای آغل مدرن و بهاربند به ظرفیت پرورش ۶۰۰ رأس گوسفند و بز، واحد آموزشی تحقیقاتی شترمرغ و واحد زراعی به منظور تولید علوفه مورد نیاز مجموعه است. این مرکز مجهز به کارخانه تولید خوراک دام و طیور، کارگاه ماشین آلات و آزمایشگاه های متابولیسمی و تغذیه است.

مرکز تحقیقات گاو شیری
مرکز تحقیقات گاو شیری صنعتی به ظرفیت ۵۱۲ رأس گاو اصیل دارای بخشهای مختلف، پرورش گوساله، تلیسه، گاو شیری، مجتمع انبارها و آسیاب میکسر، سیلوها، سالنهای تحقیقاتی، کلینیک و آزمایشگاه و واحدهای مسکونی مخصوص کارگران و دانشجویان است. این واحد یکی از بهترین گاوداریهای منطقه و کشور می باشد. این مرکز روزانه به طور متوسط ۴,۵ تن شیر خام مرغوب را برای صنعت لبنیات منطقه تأمین می کند

گروه علوم و صنایع غذایی
علوم و صنایع غذایی به مجموعه ای از علوم اطلاق می شود که کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محصولات کشاورزی اعم از گیاهی و دامی را از لحاظ تبدیل و نگهداری مورد توجه قرار داده و امر جمع آوری، عمل آوری، تبدیل، تکمیل و نگهداری و حمل و نقل این محصولات را مورد بررسی قرار می دهد.هدف از این دوره ، تربیت کارشناسانی است که با تکیه بر معلومات و اندوخته های علمی خود بتوانند اداره واحدهای صنعتی فرآورده های غذایی را برعهده گرفته و در برنامه ریزی و طراحی شیوه های توسعه این گونه صنایع در مناطق کشاورزی- صنعتی یاری نموده و همچنین در امور آموزشی و تحقیقی در این رشته فعالیت نمایند.

هیات علمی این گروه در حال حاضر شامل ۴ نفر استاد، ۶ نفر دانشیار و ۵ نفر استادیار می باشد .
آزمایشگاههای این گروه عبارتند از صنایع غذایی تکمیلی، کنسرو سازی، گوشت و فرآورده های گوشتی، فرمولاسیون و ارزیابی حسی موادغذایی، بیوفیزیک، بسته بندی، تحقیقات عالی در شیمی موادغذایی، مرکز پزوهشی فناوری های نوین، مرکزی، قنادی و تنقلات، تکنولوژی قند، تکنولوژی لبنیات، میکروبیولوژی مولکولی، میکروبیولوژی صنعتی، فرآوری صیفی جات، شیمی آلی

مجتمع صنایع غذایی
مجتمع صنایع غذایی با دارا بودن خطوط تولید انواع محصولات لبنی ، کنسروی ، فرآورده های گوشتی ، نان و شیرینی مشغول فعالیت است. این مجتمع جهت فعالیتهای آموزشی اساتید و دانشجویان گروه صنایع غذایی احداث شده است. مجتمع مذکوریکی از بزرگترین مجموعه های کاربردی آموزشی و پژوهشی در کل دانشگاههای کشور است و دارای ۳ سالن تولیدی، سردخانه های بالای صفر و زیر صفر، تأسیسات دیگ بخار و هوای فشرده و خطوط تولیدی ومختلف می باشد.

گروه گیاهپزشکی
فعالیت گروه گیاه­پزشکی از سال ۱۳۷۰ آغاز شده و در سال‌های بعد با ایجاد دوره هـای تحصیلات تکمیلی در رشـته ی بیماریی شـناسی گیـاهـی و رشته ی حشره­ شناسـی کشاورزی توسعه یافت. در رشته­ ی بیماری­ شناسی، گرایش­ های چهارگانه­ ی قارچ­ شناسی، ویروس شناسی، پروکاریوت­ های بیماری­ زای گیاهی و نماتودشناسی زمینه­ ی تحصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی می ­باشد. در رشته­ ی حشره­ شناسی نیز دانشجویان در زمینه­ های کنترل بیولوژیک و پاتولوژی حشرات، اکولوژی و مدیریت، سیستماتیک و سم­ شناسی امکان تحصیل و تحقیق دارند. مقطع دکتری بیماری شناسی تاکنون در دو دوره فارغ­ التحصیل داشته است و اولین دوره­ ی دانشجویان مقطع دکتری حشره­ شناسی نیز دوره­ ی آموزشی خود را به­ اتمام رسانیده و فعالیت تحقیقاتی رساله را آغاز نموده­ اند.

هیات علمی این گروه در حال حاضر شامل ۴ نفر دانشیار و ۷ نفر استادیار می باشد .
لیست آزمایشگاههای گروه: تحقیقات بیماری شناسی ۱ و ۲و ۳ ، تحقیقات حشره شناسی، سم شناسی، کنه شناسی، کنترل بیولوژیک و پاتولوژی حشرات.

گروه علوم مهندسی آب
گروه علوم و مهندسی آب (آبیاری سابق)، با سابقه ۲۵ ساله جزء گروه های قدیمی آبیاری در دانشگاه های کشور می باشد در برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب، ۱۳ خوشه شامل خوشه آبیاری و زهکشی، سازه های آبی، مدیریت منابع آب، هواشناسی کشاورزی، آب و فناوری اطلاعات، آب و مهندسی محیط زیست، آب و کشاورزی، آب و توسعه، آب و اقتصاد، آب و حکمرانی، آب و حقوق، آب و مهندسی سیستم و همچنین مهندسی آثار و سازه های تاریخی آبی هستند.، گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد اخیرا، اقدام به ارایه خوشه های آبیاری و زهکشی، سازه های آبی، مدیریت منابع آب و هواشناسی کشاورزی نموده است. این رشته دانشگاهی دو نوع فارغ التحصیل دارد که گروه اول دانش‌آموختگانی هستند که علاوه بر دانش پایه آب در یکی از زمینه‌های تخصصی مرتبط مانند آب شهری، آب کشاورزی در حد مقطع کارشناسی مسلط هستند و گروه دوم، فارغ التحصیلانی هستند که دانش پایه را در زمینه آب دارند و علاوه بر آن در یک رشته از دیگر گروه‌های فنی و مهندسی (مهندسی محیط زیست) و حتی علوم انسانی (مانند حقوق)، دارای اطلاعات پایه خواهند بود.

هیات علمی این گروه در حال حاضر شامل ۴ نفر استاد، ۵ نفر دانشیار، ۳ نفر استادیار و ۲ نفر مربی می باشد .
آزمایشگاههای این گروه عبارتند از: مکانیک خاک، رابطه آب و خاک و گیاه، کارگاه نقشه برداری، آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات، مدلهای فیزیکی و هیدرولیک انهار، کیفیت اب، آزمایشگاه و کارگاه مصالح ساختمانی

ایستگاه هواشناسی
این ایستگاه یکی از ایستگاه های ثبت شده سازمان هواشناسی است و داده های مختلف هواشناسی (دمای تر و خشک، دمای حداکثر و حداقل، دمای اعماق خاک، رطوبت، تبخیر ، سمت و سرعت باد و میزان تابش های طول موج بلند و کوتاه)را روزانه سه مرتبه اندازه گیری و ثبت می کند. این اطلاعات به بخش داده پردازی سازمان هواشناسی ارسال می شود و مورد استفاده محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار می گیرد.

مرکز آمار اطلاعات و امور رایانه دانشکده کشاورزی
مرکز رایانه دانشکده کشاورزی در سال ۱۳۶۸ تاسیس شد. در حال حاضر این مرکز زیر نظر سه کارشناس اداره می شود که نظارت بر نهصد رایانه و تجهیزات مرتبط یازده سایت در مقاطع مختلف تحصیلی، اعضای هیات علمی و کارمندان و سیستم های آموزشی کلاس ها و کارگاه ها را بر عهده دارند. برنامه ی مجهز سازی کل دانشکده کشاورزی به سیستم وایرلس به اجرا درآمده است.برگزاری کارگاه های مرتبط با تکنولوژی اطلاعات نیز از برنامه های آتی این مرکز است.

دانشکده معماری و شهرسازی
تلاش براي احياي معماري اسلامي سنتي-بومي ايران با تاكيد بر به كارگيري تكنولوژي معاصر بوده كه با توجه به نيازهاي جسمي و روحي ، آرامش و راحتي را براي انسان به همراه داشته و به تبع آن كوشش در جهت رسيدن به شهري منطبق بر الگوهاي ايراني – اسلامي در هدف مسئولان و متخصصان عرصه معماري و شهرسازي كشور بوده است.

تحقق اين هدف، به تربيت نيروهاي متخصص و ماهر در رشته هاي معماري و شهرسازي نياز دارد. از اين رو، دانشگاه فردوسي، از يك سو به عنوان بزرگترين مركز دانشگاهي شرق كشور و از سوي ديگر، واقع شدن در بزرگترين كلان شهر جهان اسلام، اين مهم را از سال ها پيش در اولويت برنامه‍‌ خود قرارداده بود كه سر انجام با تلاش دلسوزانه مسئولان و متخصصان معماري و شهرسازي خراسان، در مهرماه سال ۱۳۸۴موفق به تاسيس دانشكده معماري و شهرسازي گرديد.

دانشكده معماري و شهرسازي در سال ۱۳۸۴ با پذيرش ۷۱ دانشجوي دختر و پسر در دوره شبانه آغاز به كار كرد و در حال حاضر با داشتن بیش از ۴۰۰دانشجوي دختر و پسر در دوره هاي روزانه و شبانه در دو گروه معماري و شهرسازي به كار خود ادامه مي دهد.

در حال حاضر، با گذشت حدود ۱۵ سال  از عمر دانشكده، تعداد اعضاي ﻫﯿﺋت علمي تمام وقت دانشكده به ۸ نفر رسيده است و بيش از ۲۰ نفر عضو ﻫﯿﺋت علمي پاره وقت و حق التدريس از استادان دانشگاههاي معتبر کشور در اين دانشكده مشغول به تدريس اند .

ساختمان جدید دانشکده به عنوان بازسازی بخشی از دانشکده دامپزشکی که در سال ۱۳۷۳ توسط مشاور ماهر طراحی و شرکت تسیان ساخته شده بود در سال ۱۳۸۷ به دانشکده به همراه مشاور نقشان سپرده شد، طرح بازسازی در سال ۱۳۸۸ تهیه و تا ۱۳۸۹ ساخته و در سال ۱۳۹۰ بخش های اصلی طبقه همکف، حیاط داخلی و اول به بهره برداری رسید. بخشی از زیرزمین و کارگاه ها و بخش دفتر طرح جامع در سال بعد تکمیل شد. اين ساختمان داراي ۸ آتليه،۴ كلاس تئوري، ۲ كارگاه نجاری و ساخت و امكاناتي مانند كتابخانه، سالن مطالعه، آرشيو، سايت، واحد سمعي بصري، دفتر فني، دفتر آموزشهای آزاد،سالن اجتماعات،سالن ورزش و ديگر فضاهاي لازم اداری است .                                    

از چشم اندازهاي آينده اين دانشكده مي توان به جذب ﻫﯿﺋت علمي مجرب، ايجاد و توسعه دوره هاي تحصيلات تكميلي، افزايش فضاهاي آموزشي و پژوهشي و ايجاد مركز پژوهشي معماري و شهرسازي اشاره كرد .

سايت رايانه دانشكده با بهره گيري از بهترين سخت افزار هاي روز استفاده از تمامي نرم افزارهاي گرافيكي را براي دانشجويان فراهم كرده، همچنين اين سايت و ديگر قسمت هاي دانشكده با استفاده از بستر و تجهيزات شبكه اي پر سرعت (۱Gbps ) موجبات دسترسي به شبكه هاي اينترانت دانشگاه فردوسي و اينترنت را مهيا كرده است، علاوه بر اين خدمات شبكه بيسيم در تمام دانشكده قابل دستيابي است .
رشته هاي تحصيلي موجود در دانشكده :

مهندسي شهرسازي در مقاطع كارشناسي و کارشناسی ارشد(طراحی شهری)

مهندسي معماري در مقاطع كارشناسي , کارشناسی ارشد

تعداد ۱۱۳ نفر از دانشجویان این دانشکده فارغ التحصیل و تعداد ۳۰ نفر فقط در دانشگاههای دولتی در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل می باشند.

دانشجویان این دانشکده در طول تحصیل به بازدیدهای علمی یک روزه و چند روزه می روند چرا که بازدید از آثار باستانی و بناهای تاریخی جزء سرفصل دروس ایشان می باشند.

تاکنون همایش هایی از جمله همایش خانه های ایرانی در سال ۸۸ و بررسی راه حل های معاصر سازی مشارکتی در شرایط ایران امروز با محوریت محله آبکوه مشهد در سال ۹۰ نیز در این دانشکده برپا شده است. دانشجویان این دانشکده با شرکت در جشنواره حرکت در سال تحصیلی ۸۷-۸۸ در زمینه ترویج مورد تقدیر قرار گرفته و انجمن علمی برتر معرفی گردید.


دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
شورای گسترش آموزش عالی در جلسه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۳ با ایجاد دانشكده منابع طبیعی و محیط‌زیست در دانشگاه فردوسی مشهد موافقت بعمل آورد. تاسیس این دانشكده با توجه به فراوانی تنوع زیستی مناطق شمال شرق كشور و گستردگی منابع طبیعی و نیز وجود اكوسیستم های منحصر به فرد در این قسمت از كشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
دانشكده منابع طبیعی و محیط‌زیست در مهر ماه سال ۱۳۸۴ رسماً با پذیرش ۶۵ دانشجو در دو رشته از رشته‌های زیر مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری و محیط‌زیست) فعالیت خود را آغاز نمود. همچنین از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۸۶ در رشته "مهندسی منابع طبیعی- مدیریت مناطق خشک و بیابانی" و از مهرماه ۱۳۹۱ در رشته " مهندسی منابع طبیعی-شیلات" در مقاطع کارشناسی دانشجو پذیرفته‌است. پس بازنگری و تغییراتی که در عناوین و محتوای برخی رشته ها توسط وزارت علوم صورت گرفت از مهرماه سال ۱۳۹۶ در رشته "مهندسی طبیعت" نیز پذیرش دانشجو در این دانشکده صورت گرفته است. در بخش تحصیلات تكمیلی نیز از سال تحصیلی ۱۳۹۰ - ۱۳۸۹ در مقطع كارشناسی ارشد " مهندسی منابع طبیعی-مرتع‌داری" و از سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ در مقطع كارشناسی ارشد "مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری" و "مهندسی منابع طبیعی-مدیریت مناطق بیابانی" دانشجو پذیرفته است. همچنین در مقطع کارشناسی ارشد "مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست" نیز از مهرماه ۱۳۹۴ پذیرش دانشجو در این دانشکده صورت گرفته است. براساس برنامه بلند مدت، دانشكده در سال های آینده در چهارچوب طرح توسعه خود سعی در برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی به ویژه دوره دکترا در رشته‌های مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست را خواهد داشت. همچنین انجام فعالیتهای متنوع پژوهشی به ویژه پژوهشهای کاربردی، ارتباط موثر با جامعه و نیز بخشهای اجرایی مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست از دیگر موارد مهمی است که اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان این دانشکده اهتمام ویژه ای به آنها دارند.


دانشکده مهندسی
دانشکده مهندسی دانشگاه مشهد در مهر ۱۳۵۴ با پذيرش ۳۰ دانشجو در رشته برق و ۳۰ دانشجو در رشته مکانيک فعاليت خود را آغاز کرد ولی به دليل تأمين نشدن کادر آموزشی، رشته مهندسی برق تعطيل شد و دانشجويان اين رشته به ديگر دانشگاه‌ها منتقل شدند و پس از تأمين کادر آموزشی از سال ۱۳۵۸ بار ديگر فعاليت رشته مهندسی در رشته الکترونيک آغاز شد.
به دنبال انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ و با ادغام دانشکده مهندسی و دانشگاه کار و پيشه شاخه مشهد، تعداد اعضای هيأت علمی و دانشجويان آن به يکباره افزايش چشمگيری يافت. پيش از اين تاريخ دانشکده مهندسی دانشگاه کار و پيشه، در سه رشته الکترونيک، الکتروتکنيک و راه و ساختمان فعاليت آموزشی داشت.

در سال ۱۳۶۸ گروه رايانه دانشکده علوم نيز به دانشکده مهندسی پيوست و در حال حاضر اين دانشکده از جمله دانشکده‌های معتبر مهندسی در سطح کشور است و با داشتن امکانات و تجهيزات کارگاهی، آزمايشگاهی و تحقيقاتی قابل ملاحظه قطب قوی مهندسی در شرق کشور به حساب می‌آيد.

اینک پس از گذشت ۳۹ سال از آغاز فعالیت دانشکده مهندسی، این دانشکده با زیربنایی حدود ۴۸۰۰۰ متر مربع فضای آموزشی، اداری، خدماتی، کارگاهی و سالن اجتماعات با بهره گیری از ۱۷۲عضو هیات علمی مجرب، شامل ۵۸ استاد، ۴۵ دانشیار، ۶۸ استادیار، ۱ مربی به همراه کارمندان فهیم و دلسوز به آموزش ۲۹۸۳دانشجوی کارشناسی، ۱۷۸۳دانشجوي کارشناسی ارشد و ۶۷۵ دانشجوي دکتری , ...... دانشجوی بین الملل در هفت رشته و ۶۸ گرایش مي‌پردازد.

همچنین چهار مرکز پژوهشی فعال شامل مراکز پژوهشی بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا، منابع آب و محیط زیست، برق و کامپیوتر و مهندسی ساخت، تولید و خدمات خودرو در دانشکده به فعالیت مشغول می‌باشند.

دانشجویان تحصیلات تکمیلی۲۱ درصد کل دانشجویان دانشکده مهندسی را تشکیل می دهند، همچنین ۲۸ درصد کل دانشجویان را بانوان تشکیل می دهند.
در چشم انداز دانشکده مهندسی سهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ۲۱ درصد کنونی به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

رشته های تحصیلی در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

سال تأسیس    عنوان رشته    مقاطع تحصیلی فعال در هر رشته
۱۳۵۴    مهندسی برق    کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
۱۳۵۴    مهندسی مکانیک    کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
۱۳۵۸    مهندسی عمران    کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
۱۳۶۷    مهندسی کامپیوتر    کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
۱۳۷۰    مهندسی شیمی    کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
۱۳۷۲    مهندسی متالورژی و مواد    کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
۱۳۸۵    مهندسی صنایع    کارشناسی، کارشناسی ارشدبه اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.