قویترین بسته جزوات کدینگ لغات زبان (504 و 1100 و تافل)

تاریخ انتشار : 22 آبان 1395
اهیمت درس زبان بر کسی پوشیده نیست .حفظ لغات عمومی رایج ، یکی از اصلی ترین نیازهای شما برای تسلط بر درس زبان است . اما همانطور که حتماً تجربه کرده اید بادگیری لغات کاری وقت گیر و دشوار است . در طی چند سال اخیر روشی تحت عنوان "کدینگ" ابداع شده که واقعاً در یادگیری لغات موثر است. شما با داشتن کد های استاندارد قادر خواهید بود روزانه تا 200 لغت را به حافظه بلند مدت بسپارید.

کدینگ لغات TOEFL

تاریخ انتشار : 02 آبان 1395
کتاب تافل بارونز (450 واژه) یکی از مهمترین و پرکاربردترین منابع درس زبان انگلیسی هست.