آغاز فرآیند جذب اعضای هیات علمی جدید وزارت بهداشت در سال ۹۷

تاریخ انتشار : 07 فروردین 1397
تا آخر اسفندماه حدود ۴ هزار نفر برای عضویت در سامانه‌ی جذب امور هیئت علمی وزارت بهداشت ثبت‌نام کردند و متقاضی هستند تا به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه‌های علوم‌ پزشکی کشور به کار گرفته شوند.