اعلام نتایج پذیرش دکتری دانشگاه تهران در سال ۹۵

تاریخ انتشار : 30 تیر 1395
فهرست اسامی پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی ۲۵ پردیس و دانشکده دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۹۵ – ۹۶ منتشر شد. به گزارش خانه دکتری ، نتایج اولیه آزمون دکتری ۲۵ پردیس/دانشکده های دانشگاه تهران در وبگاه معاونت آموزشی این دانشگاه به نشانی http://academics.ut.ac.ir قرار گرفته است. نتایج پردیس/دانشکده‌های دیگر متعاقباً از همین طریق اعلام خواهد شد.

اعلام نتایج پذیرش دکتری دانشگاه تهران در سال ۹۵

تاریخ انتشار : 28 تیر 1395
اسامی پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی برخی رشته های دانشگاه تهران در سال ۱۹۳۵ منتشر شد. به گزارش خانه دکتری ، نتایج اولیه آزمون دکتری ۹۵ برخی پردیس/دانشکده های دانشگاه تهران در وبگاه معاونت آموزشی این دانشگاه به نشانی http://academics.ut.ac.ir قرار گرفته است.