دکتری خارج از کشور؛ کمک هزینه ها

تاریخ انتشار : 25 شهریور 1396
کمک هزینه های تحصیلی برای کمک به دانشجویان به دو گروه تقسیم می‌شود ، گروه اول کمک ها در قبال فعالیت دانشجو به عنوان کار تحقیقی یا تدریس به او پرداخت می‌شود و گروه دوم بدون نیاز به انجام چنین فعالیت‌هایی تحت عنوان جایزه ( Awards ) و عموما به دانشجویان ممتاز پرداخت می‌شود