اطلاعیه درمورد دکتری تخصصی رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

تاریخ انتشار : 01 اسفند 1395
به گزارش خانه دکتری ، با توجه به اعلام دبیرخانه علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، متقاضیان رشته دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت و ایمنی مواد غذایی (رشته جدید) می بایست در آزمون علوم و صنایع غذایی شرکت نمایند. مدارک تحصیلی مورد پذیرش و ضرایب مواد امتحانی به شرح جدول زیل می باشد:

تاسیس رشته بهداشت و ایمنی غذایی/ بازنگری گرایش های صنایع غذایی

تاریخ انتشار : 26 دی 1395
به گزارش خانه دکتری به نقل از وزارت بهداشت، دکتر جمشید حاجتی افزود: جلسه هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته علوم و صنایع غذایی که در دی ماه ۹۵ در محل دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی برگزار شد پیشنهاد تاسیس رشته علوم و صنایع غذایی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را مورد بحث و بررسی قرار داد.