نتایج دومین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور 94

تاریخ انتشار : 20 اردیبهشت 1395
خانه دکتری ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی داوطلبان شرکت کننده در دومین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در اسفند ماه سال 1394، بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون مذکور می رساند، نتایج اولیه آزمون یاد شده از امروز یکشنبه مورخ 1395/02/19 از طریق سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده خواهد بود.