اعلام اسامی پذیرفته شدگان دکتری ۹۵ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تاریخ انتشار : 28 تیر 1395
اخذ تعهد از پذیرفته شدگان اصلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در بازه زمانی ۲ تا ۶ مرداد ماه ۱۳۹۵ صورت می گیرد. به گزارش خانه دکتری ، اسامی پذیرفته شدگان نهایی ورود به دوره دکتری تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به شرح زیر اعلام می گردد: