جزوه روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی دکتر میلانی‌فر

تاریخ انتشار : 23 فروردین 1395
موضوع کودکان استثنایی در این کتاب بیشتر نارسایی رشد قوای ذهنی، هوش، واکنش‌های روانی کودکان و نوجوانان و روش‌های تربیتی و آموزشی آن‌ ها است که از نظر یک روان‌شناس تربیتی یا مشاور تحصیلی و راهنمایی حائز اهمیت است.