کاملترین جزوه استعداد تحصیلی ویژه دکتری

تاریخ انتشار : 01 دی 1395
ویرایش دوم قویترین و کاملترین جزوه استعداد تحصیلی (ویژه آزمون دکتری) درس استعداد تحصیلی (GMAT) یکی از مهم ترین و فراگیرترین دروس کنکوری است؛ به لحاظ اینکه درس ثابت آزمون دکتری در تمامی گرایشها و مدیریت اجرایی و MBA در مقطع کارشناسی ارشد می باشد؛ لذا استفاده از یک جزوه جامع و به روز میتواند کمک شایانی در کسب درصدهای بالا به داوطلبان انجام دهد.