تقویم آزمون زبان MHLE وزارت بهداشت سال 1396

تاریخ انتشار : 09 اسفند 1395
به گزارش خانه دکتری ، آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهدات (MHLE) دارای 100 پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل (30 پرسش درک مطلب شنیداری، 40 پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و 30 پرسش درک مطلب نوشتاری) و 100 نمره (بدون نمره منفی) است.