كارت‌ صد و ششمین دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته Tolimo منتشر شد

تاریخ انتشار : 18 اسفند 1394
به گزارش خانه دکتری صد و ششمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو، صبح روز پنجشنبه مورخ 94/12/20 منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد. برگ راهنما و كارت شرکت در آزمون از روز سه‌‌شنبه 94/12/18 بر روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: www.sanjesh.org قرار مي گيرد تا داوطلبان بتوانند با وارد كردن اطلاعات خود شامل: نام و نام‌خانوادگي، سال تولد و شماره کارت ملی نسبت به پرينت آن

تاريخ‌ و نحوه‌ پرينت كارت‌ صد و پنجمین دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2016)

تاریخ انتشار : 26 بهمن 1394
صد و پنجمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته، صبح روز پنجشنبه مورخ 29/11/94 به طور همزمان در 13 شهرستان مختلف کشور شامل شهرستانهای: اصفهان، بابل، تبریز، تهران، رشت، زاهدان، زنجان، شیراز، كرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد و يزد برگزار خواهد شد.