جزوات عمران

بهترین و قویترین مجموعه جزوات رشته مدیریت شامل جزوه مکانیک خاک، جزوه مکانیک سیالات، جزوه مهندسی پی‌سازی، جزوه مقاومت مصالح، جزوه تحلیل سازه‌ها، جزوه راهسازی، جزوه سازه های فولادی، جزوه هیدرولیک کانالهای باز و...