خانه دکتری » اخبار دکتری وزارت علوم » پذيرش بدون آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) سال 96-95 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
به گزارش خانه دکتری دانشگاه شهید مدنی آذربايجان بر اساس آئین نامه شماره 67272/21 مورخ 18/4/1393 و ابلاغیه های شماره 237200/21 مورخ 16/12/1393 و شماره 121707/ 21 مورخ 23/6/94 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از حائزین شرایط استعدادهای درخشان (در رشته های زیر) برای سالتحصیلی 96-95 با شرایط ذیل دانشجو می پذیرد.
 
جدول رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۵ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

رديف

عنوان رشته

گرايش

1

شيمي

شيمي- گرايش آلي

شيمي- گرايش تجزيه

شيمي- گرايش معدني

2

فيزيك

فیزیک - گرایش نظری

3

ریاضی کاربردی

ریاضی کاربردی- گرایش آنالیز عددی

4

ریاضی محض

ریاضی محض- گرایش هندسه

ریاضی محض- گرایش جبر

ریاضی محض- گرایش آنالیز

5

مهندسی برق

مهندسی برق- قدرت

6

زبان و ادبيات عربي

زبان و ادبيات عربي

7

الهيات و معارف اسلامي

الهيات-فلسفه و كلام اسلامي

8

روانشناسي تربيتي

روانشناسي تربيتي


شرایط ثبت نام:
1)معدل کارشناسی دانش آموختگان دانشگاههای تهران، اصفهان، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم وصنعت، فردوسی مشهد، تبریز، شهیدمدنی آذربایجان و خواجه نصیرالدین طوسی با اعمال ضریب 1/06 محاسبه خواهد شد ( معدل کل کارشناسی ضربدر 1/06 باید بالاتر یا مساوی 16 باشد). معدل کل کارشناسی دانش آموختگان سایر دانشگاهها بدون اعمال ضریب طبق آئین نامه مربوطه باید بالاتر یا مساوی 16 باشد. حداقل معدل کارشناسی ارشد  دانش آموختگان  همه دانشگاهها باید 17 (بدون احتساب نمره پایان نامه) باشد.
2)بیش از دو سال از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد.
3)کسب حداقل 60  امتیاز از فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و مصاحبه مطابق با جدول ارزشیابی زیر
4)پذیرش نهایی داوطلبان مصاحبه شده منوط به پذیرش حداقل یک نفر از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور در رشته مورد تقاضا می باشد و در صورت عدم پذیرش دانشجو از طریق آزمون، پذیرش ازطریق استعدادهای درخشان نیز امکان پذیر نخواهد بود.

نحوه ارائه مقالات یا فعالیت های علمی:
1.مقالات ارائه شده طبق جدول شماره ۱ مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شود یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده و مرتبط با پایان نامه يا رشته تحصيلي باشد. ( تبصره : منظور از پذیرش مقاله، پذیرش بدون قید و شرط مقاله می باشد.)
2.هرگونه ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران باشد.
3.برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر (خوارزمی ، فارابی ، رازی و ابن سینا) باید تایید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند.
4.برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند.

 نکــــــــات مهــــــم:
1.دانش آموختگان حداکثر تا ۲ سال پس از فراغت از تحصیل می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دکتری برخوردار شوند ، لذا داوطلبان توجه داشته باشند ، تاریخ فراغت از تحصیل ایشان لازم است پس از 31/06/93 باشد.
2.پذیرش افراد مشمول این آیین نامه در همان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی ، به تشخیص دانشکده و تایید کمیته منتخب تحصیلات تکمیلی دانشگاه امکان پذیر است.
3.مدارک داوطلبان و وجه دریافتی ، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا به داوطلبان توصیه می شود با دقت لازم ، مفاد آگهی را مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط ، نسبت به فراخوان اقدام نمایند.
4.همراه داشتن یک نسخه از پایان نامه و نیز نسخه اصل کلیه مقالات ، کتب ، تألیفات و مستندات سایر فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و اجرایی داوطلب در زمان مصاحبه الزامی است.
5.دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات لازم برخوردار بوده و ملزم به پذیرش تکمیل ظرفیت دوره دکتری خود نخواهد بود.
6.به مدارک ناقص ترتیب اثر داده  نخواهد شد.

مدارک موردنیاز:
1.فرم تکمیل شده درخواست پذیرش بدون آزمون
2.یک نسخه تصویر شناسنامه و کارت ملی
3.گواهی رتبه و  معدل کارشناسی ارشد همراه با تصویر ریزنمرات تایید شده در دوره کارشناسی ارشد
4.گواهی رتبه و  معدل کارشناسی همراه با تصویر ریزنمرات تایید شده در دوره کارشناسی
5.صفحه اول مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی و خارجی مبتنی بر پایان نامه کارشناسی ارشد
6.گواهی پذیرش چاپ مقاله برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند نسخه کامل مقاله نیز ضمیمه شود
7.تصویر مقالات ارائه شده در کنفرانس ها ، کلیه تألیفات ، کتب و فعالیت های پژوهشی داوطلب
8.معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی برای دانشجویان المپیادی در مقطع کارشناسی ارشد
9.معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره های معتبر (خوارزمی ، فارابی ، رازی و ابن سینا)
10.درصورت انتشار مقاله و سایر دستاوردهای پژوهشی مدارک ضمیمه شود.
11.تصوير مدارك و ريز نمرات دوره¬ هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد.
12.چهار قطعه عکس 4*3 با زمینه روشن
13.تصوير چكيده پايان نامه دوره كارشناسي ارشد. 
- بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه هیچگونه حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد نمود.

ثبت نام و ارسال مدراک :
 مهلت ثبت نام و ارسال مدارک با پست سفارشي حداكثر تا تاريخ: 20/3/95 مي باشد.
نشانی: استان آذربايجان شرقي، 35 كيلومتري جاده تبريز ـ مراغه، دانشگاه شهید مدنی آذربايجان، ادارة استعدادهاي درخشان  كدپستي 5375171379 ص پ 161-53714 

 توضیحات مهم:
کلیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون موظف به پرداخت حق ثبت نام ( 5۰۰/۰۰۰ ریال ) به حساب دانشگاه دانشگاه شهید مدنی آذربايجان (اصل رسيد  بانكي به مبلغ پانصد هزار ريال  به حساب سيباي بانك ملي، شمارة 2177460403004  به نام درآمد دوره‌هاي شبانه دانشگاه شهید مدنی آذربايجان) و ارسال فیش همراه با مدارک ضروری می باشد.
درج عبارت "مربوط به پذیرش بدون آزمون دکترای سال تحصیلی ۹۵-۹6 رشته ی …………. " روی پاکت الزامی است.
داوطلبان گرامی جهت دریافت فرم های ثبت نامی و کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه مراجعه فرمایید.
ارزشیابی سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتری براساس نامه شماره۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی و تأیید معاون محترم آموزشی وزارت متبوع شامل سه بخش به شرح زیر می باشدکه دانشگاهها و مؤسسات پذیرنده دانشجو می بایست دقیقاً مطابق با جداول زیر وضعیت سوابق تحصیلی داوطلبان را ارزشیابی نماید.
الف- پژوهشی با حداکثر 40 امتیاز (مطابق با جدول 1)
ب- آموزشی با حداکثر 30 امتیاز (مطابق با جدول 2)
ج- مصاحبه با حداکثر 30 امتیاز (مطابق با جدول 3)


دریافت فرم شماره 1 (فرم ثبت نام دوره دکتری بدون آزمون سال 95-96)
[حجم: 294.56 کیلوبایت]   مشاهده آنلاين فايل: form-1.pdf


به اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.