خانه دکتری » اخبار دکتری وزارت علوم » پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۵ دانشگاه شهید رجایی
پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید رجایی برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ اعلام شد.

به گزارش خانه دکتری، متن اطلاعیه دانشگاه شهید رجایی در رابطه با نحوه ثبت نام و ارسال مدارک جهت شرکت در فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون این دانشگاه برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به شرح زیر می باشد: 

ثبت نام اولیـه متقاضـیان پـذیرش بـدون آزمـون مقطـع دکتـري بـا ارسـال مـدارك بـه آدرس پسـت الکترونیکـی PHD.REGISTER@SRTTU.EDU صورت میگیرد.
 
لازم است کلیه مدارك مورد نیاز و فرمها با فرمت مناسب تهیـه و اسـکن شده و از روز سه شنبه مورخ 7/2/95 حداکثر تا پایان روز چهارشنبه 12/3/95 به آدرس الکترونیکی مـذکور ارسـال گـردد .

بدیهی است مدراکی که ناقص و یا ناخوانا ارسال شده باشند مورد بررسی نخواهند گرفت.

نکات مهم

الف_ در صورت دعوت به مصاحبه داوطلبان واجد شرایط، همراه داشتن اصل کلیه ي مدراك و مستندات الزامی است. در غیـر
این صورت مصاحبه صورت نخواهد گرفت و به منزله انصراف متقاضی از درخواست پذیرش بدون آزمون می باشد.

ب_ حداکثرحجم هر تصویر ارسالی 300کیلو بایت و با فرمت jpg در نظر گرفته شده و در نهایت کلیه مستندات در غالب یک
فایل زیپ شده (فشرده) به نام خود متقاضی به آدرس الکترونیکی فوق ارسال نمایید.

ج_ در صورتی که مدارك الزامی براي بررسی پذیرش متقاضیان به طور کامل توسط متقاضی بـه آدرس ایمیـل فـوق الـذکر
ارسال نشده باشد به درخواست پذیرش وي ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نخواهد بود.

مدارك مورد نیاز:

1 -تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه

2 -تصویر کارت ملی

3 -تصویر اصل رسید بانکی به مبلغ 000.000.1ریال( یکصدهزار تومان)

4 -تصویر ریزنمرات کارشناسی

5 -تصویر ریزنمرات کارشناسی ارشد

6 -تصویر مدرك کارشناسی داراي معدل

7 -تصویر مدرك کارشناسی ارشد داراي معدل( مخصوص دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد)

8 -تصویر گواهی رتبه اول،دوم یاسوم در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودي مقطع کارشناسی ارشد(بند9 دستورالعمل
رائه تسهیلات به برگزیدگان علمی دانشگاه)

9 -تصویر مدرك زبان( مربوط به بند 7 دستورالعمل رائه تسهیلات به برگزیدگان علمی دانشگاه)

10 -تصویر فرم تعهد نامه مخصوص دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد( فرم شماره2 -بند 8 دستورالعمل رائه تسهیلات به
برگزیدگان علمی دانشگاه)

11 -تصویر صورت جلسه دفاع که در آن درجه پایان نامه ذکرشده باشد( مخصوص آن دسته از دانشجویانی که از پایان نامه خود دفاع
نموده اند)

12 -تصویر مدرك نظام وظیفه

13 -تصویر گواهی تدریس( درصورتی که تدریس داشته اید)

14 -تصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه

15 -تصویر فرم شماره 1 – برگ درخواست پذیرش بدون آزمون که دو بند اول این فرم به طور کامل تکمیل شده باشد.

16 -تکمیل فرم ثبت اطلاعات متقاضی( روزمه پژوهشی- آموزشی) د ر فایل word)پیوست)و فایل به صورت pdf ارسال گردد.

17 -تصویر صفحه اول مقالات علمی پژوهشی چاپ شده یا داري نامه پذیرش چاپ قطعی

18 -تصویر صفحه اول از کلیه فعالیت هاي و مستندات علمی –پژوهشی شامل اختراعات، طرح پژوهشی(صفحه قرارداد) و...

19 -تصویر گواهی تایید نمایه مقالات علمی پژوهشی( اسکن صفحه مربوط به مشخصات مجله نیز کفایت می کند).

20 -نیازي به اسکن و فرستادن فایل الکترونیکی توصیه نامهها نمی باشد و لازم است توصیه نامه ها در پاکت بسته و به هنگام
مصاحبه حضوري همراه خود داشته باشید.

به اشتراک بگذارید:
برای اطلاع از اخبار و مطالب جدید در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود