خانه دکتری » اخبار دکتری وزارت علوم » پاسخنامه سوالات تئوری مدیریت دکتری 95

پاسخنامه سوالات تئوری مدیریت دکتری 95


1. کدام گزینه در مورد طرح های بوروکراسی ماشینی و حرقه ای و بخشی و ادهوکراسی مشترک است
۱٫ رسمیت    ۲٫ تخصص گرایی    ۳٫ تمرکز    ۴٫ سلسله مراتب
 
2. در کدام مرحله از چرخه حیات محصول خلاقیت بالاست؟
۱٫ کارآفرینی    ۲٫ پیچیدگی ساختار    ۳٫ شکل گیری اولیه    ۴٫ افول
 
3. مرکز نظریه شکل گیری قانون تنوع لازم در رابطه سازمان با محیط کدام گزینه است؟
۱٫ پیچیدگی    ۲٫ آشوب    ۳٫ نهادی    ۴٫ سیستم ها
 
4. در مدیریت علمی تیلور سرزنش ناکارآمدی متوجه چه کسانی است
۱٫ کارکنان     ۲٫ مدیران     ۳٫ ذینفعان      ۴٫ وسایل و تجهیزات

5. کدام مورد را آرمان نظریه عمومی سیستم ها می دانید؟
• وحدت نظری در علوم
• ایجاد تفکر سیستمی
• پیوند داده – فرایند – ستاده
• طبقه بندی سیستم ها

6. کدام دانشمند، اصول گرایی در علم مدیریت را مورد نقد قرار داد؟
• رابرت دال
• هربرت سایمون
• رالف دیویس
• جیمز مارچ

7. زمانی که عملکرد کاری نسبتاً تکراری است، حیطه نظارت مدیران خیلی وسیع است و نیاز به پایش کلیه زیردستان از طریق مشاهده مستقیم می باشد، کدام استراتژی کنترل سازمانی اثربخشی بالایی دارد؟
• فنی
• بوروکراتیک
• ساده
• فرهنگی

8. در کدام سبک ایجاد گزینه ها، افراد افکار خود را پرواز می دهند تا گزینه های متفاوتی برای حل مسأله بیابند؟
• عمودی
• جانبی
• غیر خطی
• خطی

9. سازمان هایی که خدمت به ارباب رجوع یا مشتریانی خاص در محیط بیرونی را مورد توجه قرار می دهند و نیازی به تغییرات سریع احساس نمی کنند، دارای چه نوع فرهنگ سازمانی هستند؟
• کارآفرینانه
• بوروکراتیک
• مأموریت
• قبیله ای

10. رفتار فرانقشی، رفتار سازمانی مددکارانه، خودجوشی سازمانی و عملکرد زمینه ای از جمله مفاهیم مرتبط با کدام مفهوم مدیریت هستند؟
• رهبری کاریزماتیک
• تعهد عاطفی
• هوش اجتماعی
• رفتار شهروندی سازمانی

11. کدام مورد بیانگر جنبه های تصمیم گیری شهودی است؟
• تصمیمات عاری از ارزش ها
• تصمیمات عاری از اخلاقیات
• تصمیمات غیر احساسی
• تصمیمات مبتنی بر تجربه

12. در مدل چهار مرحله ای خلق دانش، مرحله ای که دانش نهفته افراد به یکدیگر منتقل می شود، چه نام دارد؟
• درونی شدن
• جامعه پذیری
• ترکیب و ایجاد دانش برتر
• ظهور خارجی دانش

13. تحقیق و توسعه با کدام سبک شخصیتی متناسب است؟
• حسی- منطقی
• حسی- عاطفی
• شهودی- عاطفی
• شهودی- منطقی

14. در کدام نوع فرهنگ اخلاقی حاکم بر سازمان ها، اعضای سازمان مراقب منافع خودشان هستند و اغلب به دنبال بهره مندی از دیگران می باشند؟
• مراقبتی
• ابزاری
• کارایی مدار
• مستقل

15. در کدام مکتب، استراتژی فرضی آن است که شکل گیری استراتژی مبتنی بر فرایند تعامل بین اعضای سازمان است؟
• فرهنگی
• یادگیری
• محیطی
• شناختی

16. گروهی بهتر از عهده مسائل پیچیده بر می آید که دارای ویژگی زیر باشند:
• نامتجانس
• متجانس
• همگرا
• هم نوا

17. سبک ارتباطی مدیرانی که مبلمان اتاق خود را به گونه ای می چینند که ارباب رجوع در کنارشان بنشینند، چه نام دارد؟
• ارقامی
• احساسی
• شنیداری
• پدیداری

18. این نظر که تصمیم گیرندگان در دنیای واقعی به رضایت نسبی در انتخاب راهکارها بسنده می کنند، کدام نظریه کلاسیک تصمیم گیری را زیر سوال برده است؟
• اقتضایی
• اشراقی
• عقلایی
• سیاسی

19. چرا صاحبان قدرت در سازمان ها غالباً با تغییرات ساختاری مخالف هستند؟
• زیرا این تغییرات توزیع مجدد قدرت را به همراه دارد.
• زیرا تغییر باعث نوآوری و بدعت می شود.
• به دلیل محدود شدن اختیارات مدیران عالی
• به دلیل محدودیت نگرش و سنتی بودن این گروه

20. زمانی که کارکنان، سازمان خود را با کل سازمان یکی می دانند، کدام یک از ویژگی های فرهنگ سازمانی بروز پیدا می کند؟
• هماهنگی
• تحمل تعارض
• هویت
• جهت دهی

21. در کدام ویژگی نظریه آشوب، تناسب وارده ها و صادره ها در سیستم به چالش کشیده شده است؟
• جاذبه های غریب
• سازگاری پویا
• اثر پروانه ای
• خودمانایی

22. کدام ویژگی، خاص شغل بوده و انگیزاننده به شمار می آید؟
• رشد و بهبود در کار
• ایمنی در کار
• روابط خوب کاری
• شرایط خوب کاری

23. کدام گزینه، بیانگر سرمایه اجتماعی است؟
• حاصل روبط مبتنی بر اعتماد در جامعه است.
• نتیجه نوع رهبری در سازمان ها است.
• حاصل تجارب موفق سازمان ها در رسیدن به اهداف است.
• نوعی ارتباط غیر رسمی در ساختارهای رسمی است.

24. بیان این جمله به وسیله ماکس وبر که می گوید «دنیای متخصصان دنیای بی روح و بی احساس با آدم هایی بدون قلب و عاطفه است» بیانگر انتقاد وی به کدام نوع عقلانیت در بوروکراسی است؟
• هنجاری
• جوهری
• ابزاری
• ارزشی

25. مدل ویژگی های شغل، جلوه کدامیک از مکاتب طراحی شغل است؟
• شناختی
• مهندسی
• مهندسی انسانی(ارگونومی)
• روان شناختی
 

منبع: Pourshafi.com


به اشتراک بگذارید:
برای اطلاع از اخبار و مطالب جدید در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود