خانه دکتری » اخبار دکتری وزارت علوم » اعلام عناوین امتحانی آزمون اختصاصی دکتری دانشگاه ولی عصر رفسنجان
دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی این دانشگاه در سال تحصیلی ۹۵ – ۹۶ را تشریح کرد.

به گزارش خانه دکتری، روند پذیرش در این دانشگاه به صورت کسب حد نصاب لازم از در آزمون سازمان سنجش ، شرکت در آزمون کتبی اختصاصی دانشگاه و حضور در مرحله مصاحبه خواهد بود.

بنا بر اعلام دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، این دانشگاه در سال تحصیلی ۹۶ – ۱۳۹۵ از کسانی که حداکثر تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده و یا می شوند، با توجه به ضوابطی که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه تعیین نموده است  دانشجو می پذیرد.

شرایط پذیرش و رشته های موردنظر به شرح ذیل می باشند:

دانشکده

رشته

گرایش

ظرفیت پذیرش

کشاورزی

حشره شناسی

۵

بیماری شناسی گیاهی

قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی

۱

پروکاربوت های بیماری زای گیاهی

۱

علوم باغبانی

فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها

۱

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

۳

فیزیولوژی و اصلاح درختان میو ه گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

۱

زراعت

۳

مدیریت منابع خاک

فیزیک و رابطه آب و خاک و گیاه

۲

ارزیابی اراضی و پدومتری

۱

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

۲

شیمی و آلودگی خاک

۱

علوم

فیزیک

حالت جامد

۲

شیمی

شیمی آلی

۳

شیمی تجزیه

۱

علوم ریاضی و کامپیوتر

ریاضی محض

آنالیز

۱

 
بر اساس آیین نامه ای که از طرف سازمان سنجش آموزش کشور  به دانشگاه های سراسر کشور ابلاغ گردیده است، پذیرش دانشجو در دوره دکتری (ph.D) در سال تحصیلی ۹۶ – ۱۳۹۵ در دو مرحله انجام می پذیرد .

مرحله اول :سنجش علمی توسط سازمان سنجش انجام می گیرد . بعد از اعلام نتیجه داوطلبان در قالب کارنامه و تعیین حد نصاب سنجش علمی از سوی  دانشگاه ها،  در صورت کسب حد نصاب لازم توسط داوطلب، سنجش علمی مرحله دوم آغاز می گردد.

حد نصاب سنجش علمی لازم (آزمون برگزار شده توسط سازمان سنجش و آموزش کشور) برای رشته گرایش های ذکر شده جهت ارزیابی تخصصی در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان به شرح زیر می باشد:

دانشکده

رشته

گرایش

حدنصاب (مرحله اول)

کشاورزی

حشره شناسی

بیماری شناسی گیاهی

قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی

پروکاربوت های بیماری زای گیاهی

علوم باغبانی

فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

فیزیولوژی و اصلاح درختان میو ه گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

زراعت

مدیریت منابع خاک

فیزیک و رابطه آب و خاک و گیاه

ارزیابی اراضی و پدومتری

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

شیمی و آلودگی خاک

علوم

فیزیک

حالت جامد

شیمی

شیمی آلی

شیمی تجزیه

علوم ریاضی و کامپیوتر

ریاضی محض

آنالیز


 
داوطلبانی که حد نصاب تعیین شده در مرحله اول را کسب نموده اند، ابتدافرم ها  (شمار۱ و ۲) و مدارک خواسته شده (در انتهای متن) را تکمیل و ارسال نموده، سپس طبق برنامه زمان بندی که در جدول ذیل آمده است به دانشکده های مورد نظر در دانشگاه ولی عصر (عج) مراجعه و ضمن ارائه اصل مدارک و مستندات در آزمون تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت نمایند.

زمان برگزاری ارزیابی تخصصی

دانشکده

رشته

گرایش

دروس مورد سنجش در آزمون تخصصی

تاریخ

کتبی

شفاهی

کشاورزی

حشره شناسی

بیماری شناسی گیاهی

قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی

پروکاربوت های بیماری زای گیاهی

علوم باغبانی

فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

فیزیولوژی و اصلاح درختان میو ه گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

زراعت

مدیریت منابع خاک

فیزیک و رابطه آب و خاک و گیاه

ارزیابی اراضی و پدومتری

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

۱-شیمی خاک ۲-حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه ۳-بیولوژی خاک

شیمی و آلودگی خاک

علوم

فیزیک

حالت جامد

۱-الکترودینامیک ۲-مکانیک کوانتومی ۳-حالت جامد پیشرفته

اتمی مولکولی

۱-الکترودینامیک ۲-مکانیک کوانتومی ۳-لیزر پیشرفته

شیمی

شیمی آلی

شیمی تجزیه

۱-الکتروشیمی تجزیه ای ۲-روش های فیزیکی و شیمایی جداسازی ۳-استکتروسکوپی تجزیه ای

علوم ریاضی و کامپیوتر

ریاضی محض

آنالیز

۱-آنالیز حقیقی(ارشد)۱ ۲-آنالیز ریاضی(کارشناسی) ۳-جبرخطی(کارشناسی)

 

فرم شماره  ۱

(مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری (Ph.D.))

توسط داوطلب تکمیل شود

مشخصات فردی:

  نام و نام خانوادگی:

وضعیت نظام وظیفه:

 

شماره پرونده:

شماره داوطلب:

 

سال تولد:

 

وضعیت تاهل:

تلفن تماس:

 

وضعیت اشتغال:

آدرس:

 

آدرس الکترونیکی:

توجه: کلیه موارد ذکر شده در بندهای (ب) و (ج) مندرج در این فرم، صرفا با ارائه اصل مدرک معتبر قابل ارزیابی است. بدیهی است که داوطلب باید در صورت ضرورت، اصل مدرک را نیز ارائه نماید.

سوابق پژوهشی:

۱- مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی یا کنفرانس ها و سمینارها و همایش های داخلی و خارجی

 

عنوان مقاله

عنوان مجله و سال انتشار

نام نویسندگان( نویسنده مسؤول را

با علامت* مشخص فرمایید)

عناوین مقالات

علمی- پژوهشی

(داخلی،خارجی)

چاپ شده

 

 

 

 

 

 

پذیرفته

شده

 

 

 

 

 

 

عناوین مقالات

علمی- ترویجی

چاپ شده

 

 

 

 

 

 

پذیرفته

شده

 

 

 

 

 

 

عناوین مقالات

علمی- پژوهشی

(داخلی،

خارجی)

چاپ شده

 

 

 

 

 

 

پذیرفته

شده

 

 

 

 

 

 

 
۲-     اختراع ثبت شده مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران:

ردیف

نام اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

۱

 

 

 

۲

 

 

 

۳

 

 

 

۴

 

 

 

 
۳-     جشنواره های علمی معتبر:

ردیف

عنوان جشنواره

نهاد برگزار کننده

تاریخ برگزاری

۱

 

 

 

۲

 

 

 

۳

 

 

 

۴

 

 

 

۵

 

 

 

۶

 

 

 

۷

 

 

 

 
۴-     کتب(ترجمه یا تالیف):

عنوان کتاب

سال انتشار

تعداد صفحات

نام نویسندگان به ترتیب

ذکر شده روی جلد

کتب               

تالیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۵-      امتیاز پایان نامه:
۵-۱- دوره کارشناسی:

عنوان پروژه یا پایان نامه

نام استاد راهنما

امتیاز

نمره

قابل

قبول

خوب

بسیار

خوب

عالی

 

 

 

 

 

 

 

۵-۲- دوره کارشناسی ارشد:

عنوان پایان نامه

نام استاد راهنما

امتیاز

نمره

قابل

قبول

خوب

بسیار

خوب

عالی

 

 

 

 

 

 

 

ج) سوابق آموزشی:

مقطع تحصیلی

رشته-گرایش

نام دانشگاه

معدل کل

سال شروع

سال خاتمه

کارشناسی

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

-         برگزیدگان جشنواره،مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر:

ردیف

نام مسابقه/المپیاد/جشنواره

رتبه

سال برگزیده شدن

۱

 

 

 

۲

 

 

 

۳

 

 

 

۴

 

 

 

۵

 

 

 

- مدرک زبان:

نام آزمون

نمره اخذشده

سال آزمون

توضیحات

 

 

 

 

 
لطفا به سوالات ذیل به طور مختصر و روشن پاسخ دهید.

۱-     نام نرم افزارهای تخصصی کامپیوتری (مانند: MAT LAB, LISREL,…………………..) را که به آن تسلط دارید ذکر نمایید.

۲-     هزینه زندگی شما در دوره تحصیل چگونه تامین خواهد شد؟

۳-      آیا بورس تحصیلی دریافت کرده اید؟ از نظر مؤسسه مربوطه، ضوابط کار در طی تحصیل شما چگونه است؟

۴-      در صورت نیاز، میزان همکاری شما در دانشکده در زمینه هایی مانند حل تمرین دروس، تهیه دستور کار آزمایشگاه­های آموزشی، همکاری اجرایی در آزمایشگاه­های آموزشی یا پژوهشی و …… به چه میزان خواهد بود.

۵-      چه ویژگی­هایی(علمی/عمومی/اخلاقی) در خود می­بینید که در این پرسشنامه سؤال نشده است و فکر می­کنید که می­تواند در انتخاب شما تاثیر داشته باشد؟

۶-     سه مورد از موضوعات مورد علاقه خود برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری را به ترتیب اولویت بنویسید:

ردیف

موضوع تخصصی

استاد

۱

 

 

۲

 

 

۲

 

 

 
فرم شماره ۲
نحوه ارزیابی تخصصی (مرحله دوم) آژمون دکتری(Ph.D.)

(توسط مؤسسه تکمیل شود)

(مصوب جلسه……………………………………………مورخ………………………………………….شورای مؤسسه……………………………………..)


ارزیابی سوابق علمی،پژوهشی و آموزشی داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتری براساس نامه شماره ۲۰۱۷۸۸/۲۰ مورخ ۳۰/۱۰/۹۳ دفتر برنامه­ریزی آموزش عالی و تایید معاون محترم آموزشی وزارت متبوع شامل سه بخش به شرح زیر است:

الف- پژوهشی با حداکثر ۳۰ امتیاز (مطابق با جدول۱)

ب- آموزشی با حداکثر ۲۰ امتیاز (مطابق با جدول ۲)

ج- آزمون تخصصی و مصاحبه با حداکثر ۵۰ امتیاز (مطابق با جدول ۳)

 نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی(حداکثر۳۰ امتیاز):

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

۱

۱-۱مقالات علمی-پژوهشی(داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی

۱-۲ گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۱-۳ برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر

 

 

 

 

۱۶

 امتیاز

-          هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا

-          گواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۷ و داخلی تا۵

-          برگزیدگی داخلی تا۳ خارجی تا ۷ امتیاز

 

۲

مقالات علمی-ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

۴امتیاز

هرمقاله تا ۲ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا

 

۳

مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر(داخلی یا خارجی)

۴ امتیاز

خارجی تا۲ و داخلی ۱ امتیاز

 

۴

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

۴ امتیاز

 

 

۵

کییت پایان نامه کارشناسی ارشد

۲ امتیاز

عالی تا۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز

 

 

جمع

۳۰ امتیاز

 

 

ب) امتیاز آموزشی:

جدول ۲- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی(حداکثر ۲۰ امتیاز):

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

۶

معدل و کیفیت دانشگاه محل تخصیل دوره کارشناسی

تا ۴ امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

 

۷

معدل و کیفیت دانشگاه محل تخصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

تا۵ امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

 

۸

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

۱ امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

 

۹

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

۱ امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

 

۱۰

برگزیدگان المپیادهای علمی- دانشجویی

۳ امتیاز

رتبه ۱ تا ۳،۵ امتیاز-رتبه ۴تا۶،۴ امتیاز-رتبه ۷تا۹، ۳ امتیاز-رتبه ۱۰ تا۱۲،۲ امتیاز و رتبه ۱۳ تا ۱۵،۱ امتیاز

 

۱۱

مدرک زبان معتبر

۶ امتیاز

طبق جدول شماره ۴

 

جمع

۲۰

 

 

ج) امتیاز مصاحبه:

جدول ۳- امتیاز آزمون (کتبی و شفاهی) پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون دکتری(Ph.D.)- حداکثر۵۰امتیاز

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

جمع امتیاز آزمون تخصصی و مصاحبه

۵۰

بر اساس فراخوان (اطلاعیه منتشره)

 

د) امتیاز مدرک زبان:

جدول ۴- همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسید) امتیاز مدرک زبان:

MSRT(MCHE)

IELTS Acadamic

TOEFL(IBT)

TOEFL(CBT)

TOEFL(PBT) TOLIMO

امتیاز تخصیصی

۱۰۰-۸۵

و بالاتر ۸

۱۲۰-۱۱۵

۳۰۰-۲۷۵

۶۷۷-۶۳۷

۶

۷۹-۷۵

۵/۷

۱۰۹-۱۰۲

۲۶۹-۲۵۳

۶۳۶-۶۰۷

۶

۷۴-۷۰

۷

۱۰۱-۹۴

۲۵۲-۲۴۰

۶۰۶-۵۸۷

۶

۶۹-۶۵

۵/۶

۹۳-۷۹

۲۳۹-۲۱۳

۵۸۶-۵۵۰

۶

۶۴-۶۰

۶

۷۸-۶۰

۲۱۲-۱۶۸

۵۴۹-۴۹۵

۶

۵۹-۵۵

۵/۵

۵۹-۴۶

۱۶۶-۱۳۷

۴۹۴-۴۵۰

۵

۵۴-۵۰

۵

۴۵-۳۵

۱۳۶-۱۰۸

۴۴۹-۴۲۰

۴

۴۹-۴۵

۵/۴

۳۴-۲۹

۱۰۷-۹۳

۴۱۹-۳۹۳

۲به اشتراک بگذارید:
برای اطلاع از اخبار و مطالب جدید در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود