خانه دکتری » اخبار دکتری وزارت علوم » دفترچه سوالات آزمون (Ph.D) نیمه متمرکز سال 1400
خانه دکتری ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودي دكتري (نيمه متمركز) داخل سال 1400، به اطلاع مي رساند سؤالات هريك از رشته هاي امتحاني در سايت قرار داده شد كه از طريق لينك هاي زير قابل دريافت است.


عنوان رشته امتحانی
دانلودجغرافیای سیاسی
دانلودجغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلودجغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلودژئومورفولوژی
دانلودسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلودعلوم اقتصادی
دانلودمدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک
دانلودتاریخ - تاریخ اسلام
دانلودتاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
دانلودتاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلودمدیریت بازرگانی و راهبردی
دانلودمدیریت دولتی
دانلودمدیریت صنعتی
دانلودمدیریت آموزشی
دانلودمدیریت رسانه و اطلاعات
دانلودمدیریت فناوری اطلاعات
دانلودمدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلودکارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دانلودگردشگری
دانلودمالی
دانلودحسابداری 
دانلودزبان و ادبیات فارسی 
دانلودعلم و اطلاعات دانش شناسی
دانلودفلسفه
دانلودفلسفه علم 
دانلودفلسفه و کلام اسلامی
دانلودفلسفه تعلیم و تربیت
دانلودعلوم اجتماعی 
دانلودجمعیت شناسی
دانلودمددکاری اجتماعی
دانلودمشاوره
دانلودعلوم ارتباطات
دانلودباستان شناسي
دانلودمحیط زیست 
دانلودعلوم قرآن و حدیث
دانلود فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود ادیان و عرفان
دانلود تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلودفقه شافعی
دانلودمدرسی معارف اسلامی
دانلودبرنامه ریزی درسی
دانلودعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی
دانلودعلوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
دانلودعلوم ورزشی - آسیب شناسی
دانلودعلوم ورزشی -رفتارحرکتی و روان شناسی ورزشی
دانلودعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی
دانلودشیمی - شیمی فیزیک
دانلودشیمی - شیمی آلی
دانلودشیمی - شیمی تجزیه
دانلودشیمی - شیمی معدنی
دانلودشيمي -شيمي پليمر        
دانلودشيمي كاربردي       
دانلودشیمی- شیمی دارویی
دانلودفیتوشیمی
دانلودآب و هواشناسي
دانلودزیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی
دانلودزیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
دانلودزيست شناسي گياهي - سلولي وتكويني
دانلودزیست شناسی جانوري - فيزيولوژي   
دانلودزیست شناسی جانوري -بيوسيستماتيك
دانلودزیست شناسی جانوري - سلولي وتكويني 
دانلودزيست شناسي -سلولي ومولکولی    
دانلودبيوشيمي  (کد 2227)
دانلودژنتیک مولکولی
دانلودزيست فناوري ميكروبي     
دانلودریززيست فناوري
دانلودآمار   
دانلودریاضی
دانلود فيزيك دريا          
دانلودرشته زيست شناسي دريا    
دانلودنانوفيزيك   
دانلودرشته فيزيك        
دانلودفوتونيك         
دانلودرشته ژئوفيزيك -لرزه شناسي        
دانلودرشته ژئوفيزيك (زلزله شناسی و ژئوالکتریکو الکترومغناتیس)  
دانلودرشته ژئوفيزيك -گراني سنجي          
دانلودنانوشيمي   
دانلودرشته بيوانفورماتيك      
دانلود علوم كامپيوتر  
دانلود علوم شناختي         
دانلود مهندسي برق -  الكترونيك        
دانلود مهندسي برق - مخابرات      
دانلود مهندسي برق - قدرت      
دانلودمهندسي برق - كنترل       
دانلودمهندسي عمران -سازه    
دانلود مهندسي عمران - زلزله           
دانلود مهندسي عمران - ژئوتكنيك       
دانلود مهندسي عمران - مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي       
دانلود مهندسي عمران - راه وترابري        
دانلودمهندسي عمران - سواحل بنادروسازه هاي دريايي    
دانلود مهندسي عمران -مهندسی مديريت منابع اب      
دانلودمهندسي عمران - حمل ونقل                      
دانلودمهندسي عمران - مهندسی و مديريت ساخت                    
دانلود مهندسي عمران - مهندسی محيطزيست                    
دانلود مهندسي نقشه برداري - ژئودزي         
دانلودمهندسي نقشه برداري - فتوگرامتري          
دانلود مهندسي نقشه برداري -سنجش ازدور        
دانلود مهندسي نقشه برداري - سيستم اطلاعات مکانی
دانلود مهندسي مكانيك - ساخت وتوليد    
دانلودمهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
دانلودمهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلودمهندسي مكانيك - ديناميك كنترل وارتعاشات         
دانلود مهندسي مكانيك - تبديل انرژي     
دانلود مهندسي دريا        
دانلود مهندسي هوافضا - آیروديناميك        
دانلود مهندسي هوافضا - جلوبرندگي        
دانلود مهندسي هوافضا- سازه هاي هوايي      
  دانلودمهندسي هوافضا - ديناميك پروازوكنترل      
  دانلود مهندسي معدن - اكتشاف مواد معدنی  
دانلود  مهندسي معدن - استخراج مواد معدنی   
دانلود مهندسي معدن - فراوري موادمعدني    
  دانلودمهندسي معدن - مكانيك سنگ        
  دانلود مهندسي پليمر- پليمر       
دانلود مهندسي محيطزيست  -منابع اب              
  دانلودمهندسي محيطزيست - اب وفاضلاب            
  دانلود مهندسي محيطزيست - موادزائدجامد        
  دانلود مهندسي محيطزيست - آلودگي هوا            
دانلود                   مهندسي پزشكي - بيوالكتريك                                 
دانلود  مهندسي پزشكي - بيومكانيك         
دانلود مهندسي پزشكي - بيومتريال  
دانلودمهندسی صنایع
دانلودمهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دانلود                       مهندسي نفت - اكتشاف                            
  دانلود مهندسي نفت (کد 2352)     
  دانلودمهندسي كامپيوتر- نرم افزاروالگوريتم    
  دانلودمهندسي كامپيوتر- معماري   
دانلود  مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعي   
دانلود  مهندسي كامپيوتر- شبكه ورايانش         
  دانلودمهندسي فناوري اطلاعات           
  دانلودمهندسي متالورژی و مواد        
  دانلود مهندسي شيمي   
  دانلود مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي            
  دانلود فناوري نانو- نانومواد     
  دانلود             فناوري نانو- نانوالكتونیک                  
  دانلود مهندسي هسته اي - كاربردپرتوها   
  دانلود مهندسي هسته اي - راكتور                 
  دانلود مهندسي هسته اي - پرتوپزشكي   
  دانلود مهندسي هسته اي - گداخت     
  دانلودمهندسي نساجي - تكنولوژي نساجي           
  دانلود مهندسي نساجي - شيمي نساجي وعلوم الياف               
  دانلودمهندسي سيستم هاي انرژي    
دانلودرشته آگروتکنولوژی (کد2432)
دانلودرشته آگروتکنولوژی - بذر
دانلودرشته آگروتکنولوژی - علوم علف های هرز
دانلودپژوهش هنر              
دانلود شهرسازي           
  دانلودمعماري       
  دانلود                            مديريت پروژه وساخت                                    
دانلودرشته بیوتکنولوژی کشاورزی
  دانلود علوم ومهندسي آبخیز            
دانلودعلوم و مهندسی مرتع
دانلودعلوم و مهندسی محیط زیست
دانلوداگرواکولوژی
  دانلودمديريت وكنترل بيابان     
  دانلودعلوم ومهندسی شیلات - فرآوری محصولات شیلاتی      
دانلودعلوم ومهندسی شیلات - صید و بهره برداری آبزیان
  دانلودعلوم ومهندسی شیلات - تكثيروپرورش ابزيان     
  دانلودعلوم ومهندسي جنگل-مدیریت جنگل
دانلودعلوم ومهندسي جنگل - عمران و بهره برداری جنگل
  دانلودعلوم ومهندسي جنگل - علوم زیستی جنگل
  دانلودبيماري شناسي گياهي           
  دانلود حشره شناسي كشاورزي 
  دانلودتوسعه كشاورزي         
  دانلودترويج واموزش كشاورزي پایدار
  دانلودژنتيك وبه نژادي گياهي          
  دانلود علوم ومهندسي اب -هواشناسي كشاورزي   
  دانلودعلوم ومهندسي اب -منابع اب         
  دانلود علوم ومهندسي اب -سازه هاي ابي          
  دانلودعلوم ومهندسي اب -ابياري وزهكشي              
دانلودمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی
دانلودمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی
  دانلود علوم دامي    
  دانلودمديريت منابع خاك         
  دانلود مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك    
دانلودعلوم ومهندسي صنايع غذايي            
  دانلودعلوم ومهندسي باغباني        
  دانلود            مطالعات زنان           
   دانلودحقوق نفت وگاز    
   دانلودحقوق خصوصي      
   دانلودحقوق بين الملل عمومي     
  دانلودحقوق جزاوجرم شناسي  
   دانلود حقوق عمومي  
   دانلودروان شناسي 
   دانلودسنجش واندازه گيري     
   دانلود روانشناسي واموزش كودكان استثنايي   
   دانلوداموزش عالي 
  دانلود تكنولوژي اموزشي  
  دانلود روان شناسي تربيتي      
دانلودجراحي دامپزشكي         
دانلودمامائي وبيماري هاي توليدمثل دام            
دانلودبيماري هاي داخلي دام هاي كوچك       
دانلودبيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ    
دانلودراديولوژي دامپزشكي 
دانلودكلينيكال پاتولوژي دامپزشكي     
دانلودپاتولوژي دامپزشكي     
دانلودبهداشت وبيماري هاي پرندگان        
دانلودبهداشت وبيماري هاي ابزيان  
دانلودبهداشت موادغذايي  
دانلودبهداشت خوراك دام   
دانلوداپيدميولوژي       
دانلودانگل شناسي دامپزشكي   
دانلودباكتري شناسي       
دانلودويروس شناسي  
دانلودقارچ شناسي        
دانلودايمني شناسي   
دانلودبيوتكنولوژي دامپزشکی  
دانلودفناوري توليدمثل دردامپزشكي  
دانلود سم شناسي         
دانلودفارماكولوژي دامپزشكي       
دانلودفيزيولوژي        
دانلودآناتومي وجنين شناسي مقايسه اي  
دانلود بافت شناسي مقايسه اي
دانلوداموزش زبان فرانسه   
دانلودادبیات فرانسه   
دانلوداموزش زبان روسي
دانلوداموزش زبان الماني  
دانلودآموزش زبان انگليسي
دانلودزبان وادبيات انگليسي
دانلودترجمه       
دانلودزبان شناسي   
دانلودزمين شناسي نفت          
دانلودزمين شناسي فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلودزمين شناسي سنگ شناسي رسوبي 
دانلودزمين شناسي اب های زیرزمینی  
دانلودزمین شناسی مهندسی
دانلودزمین شناسی زیست محیطی
دانلودزمین شناسی پترولوژی
دانلودزمین شناسی اقتصادی
دانلودزمین شناسی تکتونیک
دانلودرشته هواشناسي  
دانلودمرمت واحياي اشياي فرهنگي و تاريخي 
دانلودمرمت واحياي ابنيه وبناهاي تاريخي 
دانلودبیوفیزیک
دانلودتئاتر
دانلودعلوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلوداقتصاد کشاورزی
دانلودمیکروبیولوژی
دانلودمطالعات جهان
دانلودزبان و ادبیات عربی
دانلودطراحی صنعتی
دانلودزبان های باستانی ایران
دانلودبیوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی


دفترچه های شماره دو

دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمايشي علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود گروه آزمايشي علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلودكليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي فنی و مهندسی
دانلودكليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي کشاورزی و منابع طبیعی
دانلودكليه رشته هاي امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی 
دانلودگروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه کد رشته های 2801و2802
دانلودگروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی کد رشته 2803
دانلودگروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان آلمانی کدرشته 2804
دانلودگروه آزمايشي زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
دانلودگروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی کد رشته 2809
دانلودزبان فرانسه - عمومی و زبان آلمانی - عمومیبه اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.