خانه دکتری » اخبار دکتری وزارت علوم » دفترچه سوالات آزمون دکتری 97 / کلید اولیه سوالات منتشر شد
دفترچه سوالات آزمون ( Ph.D ) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۷ منتشر شد

به گزارش خانه دکتری دفترچه سوالات آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۷ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

ضمناً کلید اولیه سوالات آزمون نیز از بعداز ظهر روزسه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸ بر روی سایت قرار خواهد گرفت. داوطلبان می توانند هرگونه مطلبی درخصوص سوالات وکلید آزمون دارند، از روز چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹ لغایت سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵ منحصراًاز طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی به سازمان ارسال نمایند. بدیهی است تقاضاهایی که از طریق دیگر ویا بعد ازتاریخ ۹۶/۱۲/۱۵ واصل گردد قابل بررسی وپاسخگویی نمی باشد.

ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودي دكتري (نيمه متمركز) داخل سال ۹۷، به اطلاع مي رساند سؤالات هريك از رشته هاي امتحاني در جدول زیر قرار داده شد كه از طريق لينك هاي زير قابل دريافت است:
 
عنوان رشته امتحانی
جغرافیای سیاسی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ژئومورفولوژی
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
علوم اقتصادی
مدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک
مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
تاریخ - تاریخ اسلام
تاریخ - تاریخ ایران بعدازاسلام
تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام
اقتصاد نفت و گاز
مدیریت بازرگانی و راهبردی
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مدیریت آموزشی
مدیریت رسانه و اطلاعات
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
گردشگری
مالی
حسابداری 
زبان و ادبیات فارسی 
علم و اطلاعات دانش شناسی
علوم و مهندسی محیط زیست
فلسفه
فلسفه - منطق
فلسفه - علم 
فلسفه و کلام
فلسفه تعلیم و تربیت
علوم اجتماعی 
مددکاری اجتماعی
مشاوره
رشته علوم ارتباطات
باستان شناسي
محیط زیست 
علوم قرآن و حدیث
 فقه و مبانی حقوق اسلامی
 ادیان و عرفان
الهیات - تارخ و تمدن ملل اسلامی
فقه شافعی
مدرسی معارف اسلامی
برنامه ریزی درسی
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
تربیت بدنی - آسیب شناسی
تربیت بدنی -رفتارحرکتی
تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی
شیمی - شیمی فیزیک
شیمی - شیمی آلی
شیمی - شیمی تجزیه
شیمی - شیمی معدنی
شيمي -شيمي پليمر        
شيمي كاربردي       
فیتوشیمی
آب و هواشناسي
زمین شناسی تکتونیک
زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی
زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
زيست شناسي گياهي - سلولي وتكويني
زیست شناسی جانوري - فيزيولوژي   
علوم جانوري -بيوسيستماتيك
زیست شناسی جانوري - سلولي وتكويني 
زيست شناسي -سلولي ومولکولی    
بيوشيمي  
ژنتیک مولکولی
            رشته بيوفيزيك               
زيست فناوري ميكروبي     
آمار   
رياضي محض     
     رياضي كاربردي          
رشته فيزيك دريا          
رشته زيست شناسي دريا    
علوم وفناوري نانو-نانوفيزيك   
رشته فيزيك        
فوتونيك         
رشته ژئوفيزيك -لرزه شناسي        
رشته ژئوفيزيك -زلزله شناسي       
رشته ژئوفيزيك -الكترومغناطيس     
رشته ژئوفيزيك -گراني سنجي          
رشته علوم وفناوري نانو-نانوشيمي   
 رشته ريززيست فناوري               
رشته بيوانفورماتيك      
 علوم كامپيوتر  
 علوم شناختي         
 مهندسي برق -  الكترونيك        
 مهندسي برق - مخابرات      
 مهندسي برق - قدرت      
مهندسي برق - كنترل       
مهندسي عمران -سازه    
 مهندسي عمران - زلزله           
 مهندسي عمران - ژئوتكنيك       
 مهندسي عمران - مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي       
 مهندسي عمران - راه وترابري        
مهندسي عمران - سواحل بنادروسازه هاي دريايي    
 مهندسي عمران -مديريت منابع اب      
مهندسي عمران - حمل ونقل                      
مهندسي عمران - مديريت ساخت                    
 مهندسي عمران - محيطزيست                    
 مهندسي نقشه برداري - ژئودزي         
مهندسي نقشه برداري - فتوگرامتري          
 مهندسي نقشه برداري -سنجش ازدور        
 مهندسي نقشه برداري - سيستم اطلاعات جغرافيايي  (GIS)
 مهندسي مكانيك - ساخت وتوليد    
 مهندسي مكانيك - مكانيك جامدات     
مهندسی مکانیک بیوسیستم
مهندسي مكانيك - ديناميك كنترل وارتعاشات         
 مهندسي مكانيك - تبديل انرژي     
 مهندسي دريا        
 مهندسي هوافضا - آیروديناميك        
 مهندسي هوافضا - جلوبرندگي        
 مهندسي هوافضا- سازه هاي هوايي      
مهندسي هوافضا - ديناميك پروازوكنترل      
 مهندسي معدن - اكتشاف    
 مهندسي معدن - استخراج    
 مهندسي معدن - فراوري موادمعدني    
مهندسي معدن - مكانيك سنگ        
 مهندسي پليمر- پليمر       
مهندسي پليمر- رنگ          
 مهندسي محيطزيست  -منابع اب              
مهندسي محيطزيست - اب وفاضلاب            
 مهندسي محيطزيست - موادزائدجامد        
 مهندسي محيطزيست - آلودگي هوا            
                  مهندسي پزشكي - بيوالكتريك                                 
 مهندسي پزشكي - بيومكانيك         
 مهندسي پزشكي - بيومتريال  
مهندسی صنایع
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
                      مهندسي نفت - اكتشاف                            
 مهندسي نفت       
مهندسي كامپيوتر- نرم افزاروالگوريتم    
مهندسي كامپيوتر- معماري سيستم هاي كامپيوتري     
 مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعي   
 مهندسي كامپيوتر- شبكه ورايانش         
مهندسي فناوري اطلاعات           
مهندسي موادومتالورژي          
 مهندسي شيمي   
 مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي            
 فناوري نانو- نانومواد     
             فناوري نانو- نانوالكتريك                   
 مهندسي هسته اي - كاربردپرتوها   
 مهندسي هسته اي - راكتور                 
 مهندسي هسته اي - پرتوپزشكي   
 مهندسي هسته اي - گداخت     
مهندسي نساجي - تكنولوژي نساجي           
 مهندسي نساجي - شيمي نساجي وعلوم الياف               
مهندسي سيستم هاي انرژي    
رشته آگروتکنولوژی
رشته آگروتکنولوژی - بذر
رشته آگروتکنولوژی - علوم علف های هرز
پژوهش هنر              
شهرسازي           
معماري       
                            مديريت پروژه وساخت                                    
رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
 علوم ومهندسي ابخيزداري             
علوم و مهندسی مرتع
اگرواکولوژی
مديريت وكنترل بيابان     
علوم ومهندسی شیلات - فرآوری محصولات شیلات       
علوم ومهندسی شیلات - صید و بهره برداری آبزیان
علوم ومهندسی شیلات - تكثيروپرورش ابزيان     
علوم ومهندسي جنگل مدیریت جنگل
علوم ومهندسي جنگل - عمران و بهره برداری جنگل
علوم ومهندسي جنگل - علوم زیستی جنگل
بيماري شناسي گياهي           
 حشره شناسي كشاورزي 
توسعه كشاورزي         
ترويج واموزش كشاورزي پایدار
ژنتيك وبه نژادي گياهي          
 علوم ومهندسي اب -هواشناسي كشاورزي   
علوم ومهندسي اب -منابع اب         
 علوم ومهندسي اب -سازه هاي ابي          
علوم ومهندسي اب -ابياري وزهكشي              
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-بیولوژی و آناتومی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی
 علوم دامي    
مديريت منابع خاك         
 مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك    
اقتصادكشاورزي          
علوم ومهندسي صنايع غذايي            
علوم ومهندسي باغباني        
 زبان وادبيات عرب    
           مطالعات زنان           
جمعیت شناسی
حقوق نفت وگاز    
حقوق خصوصي      
حقوق بين الملل عمومي     
حقوق جزاوجرم شناسي  
 حقوق عمومي  
روان شناسي 
سنجش واندازه گيري     
 روانشناسي واموزش كودكان استثنايي   
اموزش عالي 
تكنولوژي اموزشي  
روان شناسي تربيتي      
     آموزش زبان انگليسي       
زمين شناسي فسيل شناسي وچينه شناسي      
جراحي دامپزشكي         
مامائي وبيماري هاي توليدمثل دام            
بيماري هاي داخلي دام هاي كوچك       
بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ    
راديولوژي دامپزشكي 
كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي     
پاتولوژي دامپزشكي     
بهداشت وبيماري هاي پرندگان        
بهداشت وبيماري هاي ابزيان  
بهداشت موادغذايي  
بهداشت خوراك دام   
اپيدميولوژي       
انگل شناسي دامپزشكي   
باكتري شناسي       
ويروس شناسي  
قارچ شناسي        
ايمني شناسي   
بيوتكنولوژي   
فناوري توليدمثل دردامپزشكي  
 سم شناسي         
فارماكولوژي دامپزشكي       
فيزيولوژي        
آناتومي وجنين شناسي مقايسه اي  
 بافت شناسي مقايسه اي
 بيهوشي ومراقبت هاي ويژه دامپزشكي   
اموزش زبان فرانسه   
ادبیات فرانسه   
اموزش زبان روسي
اموزش زبان الماني  
آموزش زبان انگليسي
زبان وادبيات انگليسي
ترجمه       
زبان شناسي   
فرهنگ وزبان هاي باستاني
زمين شناسي نفت          
زمين شناسي فسیل شناسی و چینه شناسی
زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي 
زمين شناسي اب های زیرزمینی  
زمین شناسی مهندسی
زمین شناسی زیست محیطی
زمین شناسی پترولوژی
زمین شناسی اقتصادی
هواشناسي  
مرمت آثار و اشياي تاريخي
مرمت واحياي ابنيه وبناهاي تاريخي 
رشته بيوشيمي
رشته میکروبیولوژی
تئاتر

دفترچه های شماره دو
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمايشي علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
 گروه آزمايشي علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي فنی و مهندسی
كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي کشاورزی و منابع طبیعی
كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمایشی هنر
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی 
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه کد رشته های ۲۸۰۱و۲۸۰۲
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی کد رشته ۲۸۰۳
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان آلمانی کدرشته ۲۸۰۴
گروه آزمايشي زبان ویژه کد رشته های امتحانی ۲۸۰۵,۲۸۰۶,۲۸۰۷,۲۸۰۸
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی کد رشته ۲۸۰۹
زبان فرانسه - عمومی و زبان آلمانی - عمومیبه اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.