خانه دکتری » اخبار دکتری وزارت علوم » پذیرش دانشجوی دکتری استعداد درخشان ۱۳۹۴ در دانشگاه علامه
پذیرش دانشجوی دکتری استعداد درخشان ۱۳۹۴ در دانشگاه علامه طباطبایی

داوطلبان حایز شرایط آیین نامه پذیرش بدون کنکور دکتری می توانند نسبت به ثبت نام در پذیرش دانشگاه علامه اقدام نمایند.

به گزارش خانه دکتری، داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبایی ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ” پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری”  مورخ ۹۳/۳/۲۷ وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ مصوب مورخ ۹۳/۱۳/۱۰ شورای تحصیلات تکمیلی داﻧﺸﮕﺎه ، از ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۵-۹۴  داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .

شرایط داوطلبان به شرح ذیل می باشد:
الف – شرایط عمومی :
۱ – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲ – متعهد به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
۳ – نداشتن ممنوعیت تحصیل به تشخیص مراجع ذیصلاح.
ب- شرایط اختصاصی :
۱ – دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر و مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از یکی از دانشگاهها ی داخل کشور
۲ – دارا بودن میانگین کل ۱۶ و یا بالاتر در مقطع کارشناسی
۳ -دارا بودن میانگین کل ۱۷ و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
۴ – بیش از دو سال از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد.
۵ – کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و مصاحبه مطابق با جدول ارزشیابی پیوست ( کسب حداقل ۱۰ امتیاز از ردیف شماره ۱ بخش امتیازات پژوهشی و کسب حداقل ۴ امتیاز از ردیف شماره ۱۱ مربوط به مدرک زبان ، بخش امتیازات آموزشی الزامی است . )

ج-نحوه ارائه مقالات یا فعالیتهای علمی برگزیده :
۱ – مقالات ارائه شده طبق جدول شماره ۱ مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده و مرتبط با پایان نامه باشد .
تبصره ۱ : دانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتری فقط تا پایان نیمسال اول تحصیلی ، فرصت خواهد داشت که مقاله خود را که دارای گواهی پذیرش است ، به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نماید ، در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد .
تبصره ۲ : منظور از پذیرش مقاله ، پذیرش بدون قید و شرط مقاله می باشد .
۲ – هر گونه ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران باشد .
۳ – برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر ( خورازمی ، فارابی ،رازی و یا ابن سینا ) باید تایید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند .
۴ – برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند .
۵ – مقاله ، اختراع و یا کتابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که داوطلب در آن ، نفر اول باشد و یا نام وی بلافاصله بعد از استاد راهنما یا مشاور و یا یکی از اعضای هیات علمی ذکر شود و یا مخترع اصلی اختراع ، نویسنده مسئول کتاب و یا ارائه دهنده اصلی کنفرانس علمی باشد ، در غیر این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت .

د – ظرفیت پذیرش :
۱ – حداکثر ۲۰ % ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی – پژوهشی دوره روزانه دکتری دانشگاه به پذیرش بدون آزمون دانشجویان واجد شرایط اختصاص دارد .
۲ – ظرفیت مذکور مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه می باشد .

ه – نکات مهم :
۱ -  هر گونه اطلاع رسانی به داوطلبان منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی  www.atu.ac.ir صورت می پذیرد لذا به داوطلبان توصیه می شود به منظور اطلاع از زمان و مکان برگزاری مصاحبه و یا هر گونه نکته لازم ، اطلاعیه های مربوطه را از طریق سایت دانشگاه بطور منظم پیگیری نمایند .
۲ – دانش آموختگان حداکثر تا ۲ سال پس از فراغت از تحصیل می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دکتری برخوردار شوند ، لذا داوطلبان توجه داشته باشند در زمان ثبت نام در فراخوان ، از تاریخ فراغت از تحصیل آنها ، دو سال بیشتر نگذشته باشد .
۳ – دانشجویان نیمسال آخر ، چنانچه تا قبل از ثبت نام در فراخوان بتوانند از پایان نامه خود دفاع نمایند ، مجاز خواهند بود با رعایت سایر شرایط و با ارائه مدارک لازم در این فراخوان شرکت نمایند .
۴ – دانش آموختگان دانشگاه های آزاد اسلامی ، کلیه موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی ، پیام نور ، جامع علمی-کاربردی و همچنین دانش آموختگان دوره های مجازی ، نیمه حضوری ، بین الملل ، پردیس بین الملل و پردیس خودگردان ، مجاز به ورود بدون آزمون به دوره دکتری نمی باشند.
۵ – دانش آموختگان اتباع خارجی و فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از کشور ، مجاز به استفاده از این آیین نامه برای ورود بدون آزمون به دوره دکتری نیستند .
۶ – متقاضی باید در هنگام ارائه درخواست پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون ، حد نصاب لازم از یکی از آزمون های زبان ذیل را ( مطابق با جدول شماره ۴ ) ارائه نماید . ( گواهی زبان فقط تا دو سال معتبر است )
MSRT (MCHE) – IELTS – TOEFL (PBT) – TOEFL (IBT) – TOEFL (CBT) – TOLIMO
7 – اولویت ادامه تحصیل دانشجو در همان رشته تحصیلی مرتبط در دوره کارشناسی ارشد ، مطابق با جدول رشته ها می باشد.
۸ – دانش آموختگان فقط در صورت دفاع از پایان نامه با درجه عالی یا بسیار خوب ( نمره ۲۰-۱۹ پایان نامه درجه عالی و نمره ۱۸ -۱۸/۹۹ بسیار خوب  محسوب می شود ) موفق به کسب امتیازات مربوط ، مطابق با جدول شماره ۱ خواهند شد .
۹ – سنوات تحصیل قابل قبول برای امتیاز دهی ، مطابق با جدول شماره ۲ ، در مقطع کارشناسی ۸ نیمسال و در مقطع کارشناسی ارشد ۴ نیمسال است .
تبصره ۱ : داوطلبان رشته هایی که سنوات مجاز تحصیل آنها ، طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، در مقطع کارشناسی ، ۹ نیمسال و کارشناسی ارشد نا پیوسته ، ۵ نیمسال تصویب شده اند ، امتیازت لازم را مطابق با جدول شماره ۲ اخذ خواهند نمود .
۱۰ – در صورت انصراف فرد پذیرفته شده ، جایگزینی پذیرش نخواهد شد .
۱۱ – تغییر رشته و گرایش بعد از قبولی و کسب پذیرش ، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود .
۱۲ – مدارک داوطلبان و وجه دریافتی ، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا به داوطلبان توصیه می شود با دقت لازم ، مفاد آگهی را ، مطالعه و فقط درصورت دارا بودن شرایط مربوط ، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند .
۱۳ – ارائه یک نسخه از پایان نامه و نیز نسخه اصل کلیه مقالات ، کتب ،تألیفات و سایر فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و اجرایی دواطلب در زمان مصاحبه الزامی است.
۱۴ – دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات لازم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتری خود نخواهد بود.
۱۵ – با توجه به اینکه ادامه تحصیل در مقطع دکتری بصورت تمام وقت می باشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل کسب نمایند
۱۶ – افرادی که در دوره کارشناسی ارشد خود از سهمیه بدون آزمون استفاده کرده اند ، می توانند از این سهمیه در دوره دکتری نیز استفاده نمایند .
و- فرآیند اجرا :
پس از امتیاز دهی به کلیه امتیازات آموزشی و پژوهشی داوطلب بر اساس جداول شماره ۱، ۲ و ۴ ، که توسط کمیته علمی رشته ذیربط صورت می گیرد ، فقط از داوطلبانی که مجموع امتیازات آنها ۴۰ و یا بیشتر باشد ، برای مصاحبه علمی دعوت بعمل خواهد آمد .
تبصره ۱ : اسامی واجدین شرایط برای شرکت در مصاحبه علمی و تاریخ و محل برگزاری مصاحبه در موقع مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید .
۲ – امتیاز مصاحبه علمی حداکثر ۳۰ امتیاز است .
۳ – داوطلبانی که حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه را مطابق با جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ کسب نمایند ، به ترتیب امتیاز در
اولویت بررسی مجدد ، قرار خواهند گرفت .
۴ – پس از بررسی نهایی ، اسامی پذیرفته شدگان اولیه در موعد مقرر ، از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد .
۵ – پذیرش نهایی و قطعی داوطلبان منحصراً پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیات مرکزی گزینش دانشجووزارت علوم ، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت .
ز- مدارک لازم :
* فرم تکمیل شده تقاضا بطور دقیق و خوانا
* یک نسخه تصویر شناسنامه و کارت ملی
* دو قطعه عکس که مشخصات داوطلب در آن پشت نویسی شده باشد
* تصویر مدرک نمایانگر وضعیت نظام وظیفه برای داوطلبان ذکور
* تصویر گواهینامه و ریز نمرات تایید شده در دوره کارشناسی ارشد که نمره پایان نامه حتماً در آن درج شده باشد .( معدل دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب و با احتساب نمره پایان نامه باید به تفکیک ارائه شود . )
* تصویر گواهینامه و ریزنمرات تایید شده در دوره کارشناسی
* گواهی دال بر احراز حد نصاب یکی از آزمون های زبان معتبر مطابق با جدول شماره ۴
* معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی برای دانشجویان المپیادی در مقطع کارشناسی ارشد
* معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره های معتبر علمی ( خوارزمی ، فارابی ، رازی ، ابن سینا ) برای برگزیدگان جشنواره ها در مقطع کارشناسی ارشد  .

* تصویر کامل کلیه مقالات علمی ترویجی ، علمی پژوهشی ، ISI ،ISC , که منتشر شده باشد . ( در صورت انتشار مقاله ، تصویر جلد مجله حتما ضمیمه شود. )
* تصویر کلیه مقالات ارائه شده در کنفرانس ها ، کلیه تألیفات ، کتب و فعالیت های پژوهشی داوطلب
* گواهی پذیرش چاپ مقاله برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند.( نسخه کامل مقاله نیز ضمیمه شود )
*  گواهی اعتبار درجه ی علمی – ترویجی ، علمی – پژوهشی ، ISC ، ISI ، مجلات داخلی و خارجی که مقالات متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد شد .
* ارائه اصل ویک کپی از فیش واریزی به مبلغ   ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال  به شماره حساب. ٩٨٧٢٢٩٢٠ به نام در آمدهای متفرقه دانشگاه علامه طباطبایی نزد بانک تجارت شعبه شهید کلانتری کد ۹۸۵ قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشور ( یک نسخه از فیش واریزی را جهت پیگیری های احتمالی نزد خود نگاه دارید )
ح – نحوه ثبت نام و ارسال مدارک :
۱ – مهلت ارسال مدارک حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۴ خواهد بود.
۲ – به مدارک ناقص و یا ارسال شده بعد از مهلت مقرر ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۳ – زمان و مکان برگزاری مصاحبه در موقع مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید .

داوطلبان بایستی کلیه مدارک لازم را از طریق پست سفارشی به نشانی : تهران – بلوار دهکده المپیک – تقاطع بزرگراه شهید همت – سازمان مرکزی دانشگاه – طبقه اول _ دفتر استعداد های درخشان – کد پستی ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱ ، ارسال و رسید پستی آن را جهت پیگیری های احتمالی نزد خود نگه دارند . بدیهی است دانشگاه در ارتباط با مدارکی که به صورت دستی تحویل داده می شود ، مسئولیتی نخواهد داشت.

روی پاکت حتما قید شود : متقاضی پذیرش بدون آزمون ( سهمیه استعداد درخشان ) در رشته / گرایش …………………
برای اطلاعات بیشتر ” پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری” روی لینک زیر کلیک کنید
[حجم: 77.92 کیلوبایت]   مشاهده آنلاين فايل: file111.docx
به اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.