خانه دکتری » اخبار دکتری وزارت علوم » پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۵ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در رشته زبان و ادبیات فارسی برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشجوی دکتری بدون آزمون می پذیرد.

به گزارش خانه دکتری، به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و در راستای اجرای آیین نامه شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ و اصلاحیه آن به شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نظر دارد نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی در رشته زبان و ادبیات فارسی، به ظرفیت یک نفر به شرح زیر اقدام نمایند:

الف- شرایط عمومی

متقاضیان می بایست در هنگام ارائه درخواست دارای همه شرایط ذیل باشند:

۱- اعتقاد به دین مبین اسلام با یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲- پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران

۳- نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد

۴- نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذی صلاح

۵- عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه های محارب و ملحد و عدم هواداری آنها

۶- دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر دوره های روزانه و شبانه کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی داخل کشور مورد تایید وزارتین "علوم، تحقیقات و فناوری” و "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”

تبصره: اتباع غیرایرانی مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نمی باشند.

۷- رشته تحصیلی کارشناسی ارشد می بایست رشته زبان و ادبیات فارسی یا رشته های تحصیلی مرتبط (با تایید گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی) باشد.

۸- تا شروع سال تحصیلی ۹۵-۹۶ بیش از دو سال از زمان فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد (۱۳۹۳/۰۶/۳۱ و به بعد) نگذشته باشد.

۹- داشتن میانگین کل ۱۶ و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد

ب- شرایط و ضوابط اختصاصی

دانش آموختگان دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد (در مهلت مجاز دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد) در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر، بدون شرکت در آزمون کتبی نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور، می توانند متقاضی ادامه تحصیل در دوره های دکتری تخصصی پژوهشگاه شوند:

حداقل دو مقاله علمی – پژوهشی چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی مرتبط با پایان نامه.
حداقل دو مقاله علمی – پژوهشی چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی (مرتبط با پایان نامه) همراه با گواهی حداقل یک ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران یا ارائه گواهی برگزیدگی در حداقل یک جشنواره علمی معتبر (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) مورد تایید مراجع ذی صلاح.
گواهی حداقل یک ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران یا ارائه گواهی برگزیدگی در حداقل یک جشنواره علمی معتبر (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) مورد تایید مراجع ذی صلاح.
گواهی حداقل یک ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران یا ارائه گواهی برگزیدگی در حداقل یک جشنواره علمی معتبر مورد تایید مراجع ذی صلاح.
تبصره: در مورد دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد آموزش محور ارائه مقاله مرتبط با پایان نامه موضوعیت ندارد و ارائه دو مقاله علمی پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی کفایت می کند.

ج- نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارک لازم

متقاضیان واجد شرایط می بایست مدارک موردنیاز را حداکثر تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ به رایانامه pajoheshi@ihcs.ac.ir  با موضوع: پذیرش بدون آزمون/ نام خانوادگی/ نام  (به عنوان مثال: پذیرش بدون آزمون / محمودی / امیر) ارسال نمایند.

تذکر مهم: به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توجه: در صورت پذیرش درخواست داوطلب، برای شرکت در مصاحبه علمی می بایست اصل و رونوشت کلیه مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی ارسالی ارائه شود.

۱- یک قطعه عکس ۴*۳ رنگی تمام رخ

۲- کارت ملی

۳- گواهی یا مدرک دوره کارشناسی دارای معدل (در صورت گذراندن این دوره الزامی است و باید مورد تایید دانشگاه محل تحصیل باشد).

۴- گواهی یا مدرک دوره کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل (باید مورد تایید دانشگاه محل تحصیل باشد).

تبصره: دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای می بایست به جای مدرک کارشناسی ارشد گواهی معدل تا پایان نیمسال ۹۴۱ را که از سوی دانشگاه محل تحصیل تایید شده باشد، ارائه نمایند.

۵- توصیه نامه علمی محرمانه از اساتید دوره کارشناسی ارشد (به صورت محرمانه و در پاکت دربسته هنگام مصاحبه باید ارائه شود.)

۶- تصویر گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی مورد تایید دانشگاه محل تحصیل در صورت دارا بودن رتبه.

۷- تصویر گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی ارشد مورد تایید دانشگاه محل تحصیل در صورت دارا بودن رتبه.

۸- تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی

۹- تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد

۱۰- تصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه

۱۱- گواهی زبان انگلیسی معتبر مورد تایید پژوهشگاه مطابق با جدول مندرج در اطلاعیه

توجه: در صورت اظهار داوطلب ارائه گواهی زبان انگلیسی الزامی است. در غیر این صورت امتیاز مربوطه به آنان تعلق نخواهد گرفت.

۱۲- کاربرگ تکمیل شده مشخصات فردی داوطلب

۱۳- تصویر نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله علمی – پژوهشی یا مقاله های علمی – پژوهشی که تاکنون چاپ نشده باشند. (توجه: نامه اعلام وصول مقاله مورد پذیرش نیست.)

۱۴- تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های علمی – پژوهشی مرتبط با پایان نامه چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات داخلی و خارجی

توجه: برای مقالاتی که صرفا پذیرش شده اند، ضروری است تصویر صفحه اول و خلاصه نسخه تایید شده قبل از چاپ نهایی، صادره از مجله مربوطه ارائه شود.

۱۵- تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های علمی – ترویجی مرتبط با پایان نامه چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات داخلی و خارجی

۱۶- تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها، سیمنارها و یا همایش های داخلی و خارجی مرتبط با رشته تحصیلی همراه با تصویر روی جلد.

۱۷- تصویر مستندات برگزیدگان جشنواره ها، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر- گواهی صادر شده از دبیرخانه یا مراجع ذی ربط

۱۸- تصویر مستندات اختراع ثبت شده- گواهی صادر شده از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۱۹- تصویر مستندات مربوط به تالیف یا گردآوری کتب مربوط به رشته تحصیلی (تصویر جلد شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه)

۲۰- تصویر مستندات مربوط به ترجمه کتب مربوط به رشته تحصیلی(تصویر جلد شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه)

۲۱- تصویر گواهی مربوط به داوطلبان شاهد و ایارگر صادره از مراجع ذی صلاح

تبصره: شرایط ایثارگری مورد تایید پژوهشگاه شامل موارد ذیل است:

جانبازان ۲۵% و بالاتر
آزادگان
همسر و فرزند (شهید، جاویدالاثر، جانبازان ۲۵% و بالاتر)
رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
۲۲- پرداخت هزینه ثبت نام و بررسی مدارک که مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ (ششصد هزار) ریال می باشد که می بایست به حساب شماره ۵۱۰۹۷۸۹۲۱۳ (بانک ملت)/ شناسه پرداخت: ۹۹۰۰۰۸۰۷۱۳۴ به نام درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واریز گردد.

د- نحوه ارزشیابی داوطلبان

پس از بررسی درخواست داوطلبان، فهرست اسامی واجد شرایط در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ از طریق سایت اعلام خواهد شد. نحوه ارزشیابی داوطلبان نهایی از طریق مصاحبه علمی می باشد.

هـ – نکات مهم

۱- پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاه های دولتی هستند می بایست برای ثبت نام نهایی، مدارک لازم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت و یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند.

۲- چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی مدارک و اشتغال تحصیل مشخصص گردد که متقاضی دارای هریک از شرایط ورود به دوره دکتری مذکور در این اطلاعیه نبوده است، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل وی جلوگیری می شودو مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۳- پژوهشگاه ملزم به تکمیل ظرفیت رشته نمی باشد.

۴- در صورت انصراف متقاضی، مدارک مذکور و وجه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

و – جدول زبان های عمومی مورد تایید پژوهشگاه

ردیف

نوع آزمون

امتیاز مورد قبول

۱

MCHE

51

2

TOLIMO

495

3

TOEFL (PBT)

509

4

TOEFL (CBT)

151

5

TOEFL (IBT)

61

6

IELTS

5


تبصره: برای پذیرفته شدگانی که دارای شرایط ایثارگری مورد تایید باشند، حدنصاب ۷۰% آخرین پذیرفته شده مورد تایید پژوهشگاه در سهمیه آزاد است.


به اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.