خانه دکتری » اخبار کارشناسی ارشد وزارت علوم » اعلام اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 96 دانشگاه سمنان
اسامی پذیرفته شدگان اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 97-96 (سهمیه استعدادهای درخشان) دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 97-96  اعلام شد.

به گزارش خانه دکتری، بر اساس اعلام دانشگاه سمنان، اسامی مشروحه ذیل به عنوان پذیرفته شدگان مشروط در مقطع کارشناسی ارشد (به صورت بدون آزمون) دانشگاه سمنان در رشته-گرایش های ذکر شده در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور وارد شده اند. بدیهی است پذیرش قطعی منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

ضمن تبریک، به پذیرفته شدگان محترم توصیه می گردد در خصوص اخبار مربوط به ثبت نام سامانه دانشگاه سمنان و سامانه سازمان سنجش آموزش کشور را به طور مرتب مورد بازبینی قرار دهند تا در جریان امور مربوطه قرار بگیرند. ضمناً، در صورت وجود هرگونه مشکل در لیست ذیل مراتب را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 25/4/96 به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان اعلام نمایید.

آدرس: سمنان- روبروی پارک جنگلی سوکان- پردیس شماره یک دانشگاه سمنان- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دفتر استعدادهای درخشان

جدول اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه سمنان
کد متقاضی
نام
نام خانوادگی
کد رشته محل
عنوان رشته محل انتخابی
33892
پروين
رحمت الهي
10018
دانشگاه سمنان /علوم انساني /زبان وادبيات فارسي /زبان وادبيات فارسي *----/روزانه
33897
دلشاد
مرادخاني
10207
دانشگاه سمنان /علوم انساني /زبان وادبيات فارسي /زبان وادبيات فارسي *ادبيات پايداري /روزانه
33907
معصومه
قاسمي
10870
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه زبان عربي /زبان وادبيات عربي *----/روزانه
33898
محبويه
قاسمي
10977
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه زبان عربي /مترجمي زبان عربي *----/روزانه
33905
ريحانه
حيدري اقبال اباد
11974
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه زبان شناسي /زبان شناسي همگاني *----/روزانه
33917
مهدي
علي ابادي
12390
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق /فقه ومباني حقوق اسلامي *----/روزانه
33900
نجمه
كاظمي
12673
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -اديان /اديان وعرفان *----/روزانه
33919
ساناز
سيري
13188
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه زبان انگليسي /اموزش زبان انگليسي *----/روزانه
33902
مرضيه
حدادي
13322
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه زبان انگليسي /زبان وادبيات انگليسي *----/روزانه
34046
فاطمه
كاميابي
13425
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مديريت جهانگردي /مديريت جهانگردي *بازاريابي جهانگردي /روزانه
34049
افسانه
خدايي
13425
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مديريت جهانگردي /مديريت جهانگردي *بازاريابي جهانگردي /روزانه
34051
حسين
عمادالدين
13443
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مديريت جهانگردي /مديريت جهانگردي *برنامه ريزي توسعه جهانگردي /روزانه
34012
فاطمه
حسني
14069
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه روانشناسي /روانشناسي عمومي *----/روزانه
34015
سحر
صادقيان
14247
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه روانشناسي /روانشناسي تربيتي *----/روزانه
33860
شكيبا
شفيعي
14333
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه حسابداري /حسابداري *----/روزانه
33872
سعيده
صفي نور
14633
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه مديريت /مديريت بازرگاني *بازاريابي /روزانه
33882
ندا
حاجي علي گل
14633
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه مديريت /مديريت بازرگاني *بازاريابي /روزانه
33865
عطيه
غربا
15197
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه مديريت /مديريت صنعتي *توليدوعمليات /روزانه
33888
فرزانه
بدرقه
15469
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه مديريت /كارافريني *كسب وكارجديد/روزانه
33880
فايزه
اكبري
15711
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه مديريت كسب وكاروامورشهري /مديريت كسب وكار*استراتژي /روزانه
33876
رضا
كوثري
15736
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه مديريت كسب وكاروامورشهري /مديريت كسب وكار*رفتارسازماني ومنابع انساني /روزانه
33867
حسين
دنيايي
15764
دانشگاه سمنان /علوم انساني /مجموعه مديريت كسب وكاروامورشهري /مديريت كسب وكار*مالي /روزانه
33849
سمانه
جلالي
16792
دانشگاه سمنان /علوم پايه /شيمي /شيمي *شيمي تجزيه /روزانه
33852
مريم
وفادار
16792
دانشگاه سمنان /علوم پايه /شيمي /شيمي *شيمي تجزيه /روزانه
33854
فاطمه
محموديان
16913
دانشگاه سمنان /علوم پايه /شيمي /شيمي *شيمي كاربردي /روزانه
34041
ساجده
ياروش
17703
دانشگاه سمنان /علوم پايه /مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي /زيست فناوري *ميكروبي /روزانه
34019
منيره
معنوي
17748
دانشگاه سمنان /علوم پايه /امار/امار*اماررياضي /روزانه
34035
سحر
عرب حسن ابادي
17748
دانشگاه سمنان /علوم پايه /امار/امار*اماررياضي /روزانه
34031
هابيل
خاوري
18128
دانشگاه سمنان /علوم پايه /مجموعه رياضي /رياضي كاربردي *رياضي مالي /روزانه
33983
مهران
قيمت گر
18918
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي برق *مدارهاي مجتمع الكترونيك /روزانه
33980
محمدرضا
عليمرداني
19180
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي برق *سيستم هاي قدرت /روزانه
33950
حميدرضا
مومن
19180
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي برق *سيستم هاي قدرت /روزانه
33955
پوريا
بوستاني
19180
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي برق *سيستم هاي قدرت /روزانه
33953
محمد
ذوقي
19427
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي برق *الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي /روزانه
33974
مجتبي
نوروزي فرد
19744
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي برق *كنترل /روزانه
33985
غزاله
مصطفايي علايي
19894
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي مكاترونيك *----/روزانه
33987
كاظم
رعيت دوست تلوكي
20073
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي شيمي /مهندسي شيمي *فرايندهاي جداسازي /روزانه
33995
مهديه
چلابي
20694
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي عمران /مهندسي عمران *سازه /روزانه
34000
محمد
دالوند
20694
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي عمران /مهندسي عمران *سازه /روزانه
34009
مهديس
تقي زاده
20694
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي عمران /مهندسي عمران *سازه /روزانه
34010
حميده
ملك احمدي
20694
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي عمران /مهندسي عمران *سازه /روزانه
33991
پويا
نوحي حفظ اباد
20775
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي عمران /مهندسي عمران *ژئوتكنيك /روزانه
33937
محمد
جمال خاني خامنه
21547
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي مكانيك /مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي /روزانه
33939
مهشاد
فرزان نسب
21547
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي مكانيك /مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي /روزانه
33943
سجاد
فرزانه
21547
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي مكانيك /مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي /روزانه
33936
علي
حيدريان
21693
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي مكانيك /مهندسي مكانيك *تبديل انرژي /روزانه
33941
محمدامير
بخشي
21693
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي مكانيك /مهندسي مكانيك *تبديل انرژي /روزانه
33942
بهرام
وزيري
21693
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي مكانيك /مهندسي مكانيك *تبديل انرژي /روزانه
33944
فاطمه
احدي
21735
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي مكانيك /مهندسي سيستم هاي انرژي *----/روزانه
33945
حامد
گودرزي
22104
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي موادومتالورژي /مهندسي مواد*شناسايي وانتخاب موادمهندسي /روزانه
33946
نيلوفر
كريمي كشه
22104
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي موادومتالورژي /مهندسي مواد*شناسايي وانتخاب موادمهندسي /روزانه
33949
پوريا
طاهريان
22298
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي موادومتالورژي /مهندسي پزشكي *بيومواد/روزانه
33960
زهرا
اميرجان
22586
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مهندسي كامپيوتر/مهندسي كامپيوتر*هوش مصنوعي ورباتيكز/روزانه
33981
سهيل
قدرتي
22586
دانشگاه سمنان /فني ومهندسي /مهندسي كامپيوتر/مهندسي كامپيوتر*هوش مصنوعي ورباتيكز/روزانه
34042
زهرا
عزيزي ميانگله
23336
دانشگاه سمنان /كشاورزي /علوم ومهندسي اب /علوم ومهندسي اب *هواشناسي كشاورزي /روزانه
34039
فاطمه
عرب سلماني
24071
دانشگاه سمنان /كشاورزي /مجموعه علوم دام وطيور/علوم دامي *تغذيه دام /روزانه
33859
مارال
همتي
25243
دانشگاه سمنان /هنر/مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي /ارتباطتصويري *----/روزانه
33856
زري
پناهي
25325
دانشگاه سمنان /هنر/مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي /پژوهش هنر*----/روزانه

لینک دریافت اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه سمنان (کلیک کنید)به اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.