خانه دکتری » اخبار کارشناسی ارشد وزارت علوم » اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي تکمیل ظرفیت ارشد
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي و همچنين اعلام اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص براي انجام مصاحبه در مرحله تكميل ظرفيت و يا ظرفيتهاي جديد آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال 1395 منتشر شد.
 
به گزارش خانه دکتری،
پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 95/7/12 و 95/7/18 درخصوص اعلام ظرفيت پذيرش رشته‌هاي تكميل ظرفيت و ظرفيتهاي جديد در برخي از كد رشته‌هاي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال 1395 بدين وسيله ضمن اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي و همچنين اعلام معرفي شدگان چند برابر ظرفيت كدرشته‌هاي محلهاي مصاحبه دار، بورسيه و داراي شرايط خاص در مرحله مذكور، توجه داوطلبان عزيز را به موارد ذيل معطوف مي‌دارد:

الف– كليه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام گرديده لازم است ابتدا براي اطلاع از زمان دقيق ثبت‌نام به پايگاه اطلاع‌رسانيدانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل قبولي مراجعه و سپس با همراه داشتن مدارك ثبت‌نامي (مدارك مندرج در اطلاعيه مورخ 95/6/8 اين سازمان درخصوص اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي مندرج در سايت سازمان) در زمان مقرر براي ثبت نام به موسسه آموزشي ذيربط مراجعه نمايند. در صورتي كه برنامه‌زماني مشخصي از سوي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي براي ثبت‌نام اعلام نگرديده باشد، لازم است براي ثبت‌نام در يكي از روزهاي چهارشنبه 95/8/12 ، شنبه 95/8/15 و يك شنبه 95/8/16 به دانشگاه و یا موسسه آموزشی ذیربط مراجعه نمايند.

ب– آن دسته از داوطلباني كه متقاضي كد يا كدرشته محلهاي تحصيلي مصاحبه دار، بورسيه و يا داراي شرايط خاص از موسسات ذيل اين اطلاعيه بوده‌اند و فهرست اسامي آنان در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان در رديف معرفي شدگان چند برابرظرفيت درج گرديده، لازم است براي اطلاع از زمان و محل انجام مصاحبه و ساير مراحل مورد لزوم با توجه به مندرجات اين اطلاعيه به ارگان بورسيه و يا موسسه آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند.

يادآوري:
1- نتايج نهايي كدرشته محلهاي تحصيلي از رشته‌هاي مصاحبه دار، بورسيه و داراي شرايط خاص پس از دريافت نتايج مصاحبه و انجام گزينش نهايي متعاقباً اعلام خواهد شد.

2- آن دسته از داوطلباني كه هم در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي و هم در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت براي شركت در مراحل مصاحبه و ساير موارد مورد لزوم قرار گرفته‌اند «موضوع هر دو بند الف و ب فوق»، لازم است مطابق مفاد هر اين بندها در موعد مقرر اقدام نمايند. بدیهی است درصورتی که برای مصاحبه رشته‌های داراي شرايط خاص مراجعه کنند و نهایتاً پذیرش شوند، می‌بایست در رشته قبولي داراي شرايط خاص ثبت‌نام و ادامه تحصیل دهند.

3- چنانچه داوطلبي با توجه به علاقه‌مندي خود، فقط يك مورد را پيگيري نمايد، متعاقباً نمي‌تواند براي مورد ديگر، بعد از مهلت مقرر اقدام نمايد.

ج – نام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در رشته‌هاي بورسيه و يا داراي شرايط خاص

زمان و آدرس محل مصاحبه:
معرفي شدگان در كدرشته محلهاي تحصيلي بورسيه و يا داراي شراي خاص لازم است براي اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز چهارشنبه مورخ 95/8/12 به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مندرج در جدول ذيل مراجعه نمايند.

آدرس پايگاه اطلاع رساني

نام دانشگاهها و موسسات

www.osool.ac.ir

دانشكده اصول الدين /غيرانتفاعي                                                 

www.qomirib.ac.ir

دانشكده صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران واحدقم        

 www.refah.ac.ir

دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران                     

براي رشته‌هاي اين دانشگاه اسامي چند برابر ظرفيت در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اعلام نشده است. زمان برگزاري مصاحبه و ساير موارد به طريق مقتضي توسط دانشگاه مذكور به اطلاع داوطلبان ذينفع خواهد رسيد.

دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي

 http://amiralmoemenin.ac.ir

دانشگاه اميرالمومنين (ع) - اهواز/غيرانتفاعي                             

www.ihu.ac.ir

دانشگاه جامع امام حسين (ع) تهران 

  www.shahed.ac.ir

دانشگاه شاهد-تهران                                                             

www.mut.ac.ir

دانشگاه صنعتي مالك اشتر                                                        

www.atu.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبايي -تهران                                                  

 www.ekh.aja.ir

دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر                                  

 www.mazaheb.ac.ir

دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي 

www.um.ac.ir

دانشگاه فردوسي مشهد                                                           

www.qhu.ac.ir

دانشگاه قران وحديث -قم /غيرانتفاعي                  

www.icqt.ac.ir

دانشگاه معارف قران وعترت (ع) -اصفهان /غيرانتفاعي                  

www.tabriziau.ac.ir

دانشگاه هنراسلامي تبريز                                                        

 www.imi.ir

سازمان مديريت صنعتي غيرانتفاعي                         

http://ita.isoa.ir

موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسلامي - قم

 
د - برگزاري مصاحبه در كد رشته‌ امتحاني 1148 (رشته مديريت امور شهري)
 دانشگاه فردوسي مشهد
آن دسته از داوطلباني كه در كدرشته محلهاي 16567 يا 16569 از كدرشته امتحاني 1148 (رشته مديريت امور شهري) معرفي شده اند لازم است براي انجام مراحل مصاحبه از روز چهارشنبه مورخ 95/8/12 به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني: www.um.ac.ir مراجعه نمايند.

تذكرات مهم:

1- باتوجه به اينكه در كد رشته امتحاني 1152 (مجوعه مدرسي الهيات و معارف اسلامي) فرد واجد شرايط وجود نداشته است، لذا مشخصات هيچ فردي به عنوان پذيرفته‌شده در كد رشته محلهاي تحصيلي رشته‌ امتحاني مذكور اعلام نگرديدده است.

2- ظرفيت پذيرش دانشجو در كدرشته محل 26604 از كدرشته‌ امتحاني 1251 دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل بر اساس درخواست دانشگاه مذكور براي مرحله تكميل ظرفيت حذف گرديده ‌است.

3- پذيرفته شدگان مندرج در اين اطلاعيه كه قبلاً در يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرار گرفته‌اند، لازم نيست از محل قبولي قبلي انصراف دهند، بلكه با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد و توسط موسسه محل قبولي مندرج در اين اطلاعيه، مدارك ثبت‌نامي افراد مذكور از محل قبولي قبلي آنان درخواست مي‌گردد. ضمناً لازم به ذكر است قبولي قبلي آن دسته داوطلباني كه اسامي آنان در اين اطلاعيه نيز به عنوان پذيرفته شده درج شده، لغو مي‌گردد.

4- آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده نهايي در دوره‌هاي روزانه به همراه اين اطلاعيه در سايت اينترنتي اين سازمان درج گرديده، حتي در صورت عدم ثبت نام در محل قبولي مندرج در اين اطلاعيه نيز، حق ثبت‌نام و شركت در آزمون تحصيلات تكميلي سال 1396 را ندارند.

5- عدم مراجعه در تاريخهاي مقرر به منزله انصراف از تحصيل در كد رشته محل ذيربط تلقي مي‌گردد.

ضمناً داوطلبان گرامي مي‌توانند سوالات خود را حداكثر تا تاريخ 95/8/20 با بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان به نشاني:www.sanjesh.org در ميان گذاشته و يا با شماره تلفن 42163 با پيش شماره 021 تماس حاصل نمايند. بديهي است به تقاضاهايي كه بعد از اين تاريخ واصل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 
 


به اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.