خانه دکتری » رشته های دکتری » رشته های گروه علوم انسانی » دکتری ﺣﻘﻮق ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز/ منابع آزمون

دکتری حقوق نفت و گاز/ منابع آزمون

درس «حقوق نفت» اولین بار برای دانشجویان دکتری حقوق خصوصی در پردیس قم دانشگاه تهران در ترم اول سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰ ارائه شد.

با راه اندازی رشته حقوق نفت و گاز، درس «حقوق نفت و گاز» در ترم دوم سال ۹۱-۹۰ در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق نفت و گاز ارائه شد.

از آن به بعد این درس در مقطع ارشد حقوق تجارت بین الملل، حقوق نفت وگاز و مقطع دکتری حقوق نفت و گاز ارائه شد.

یکی از سه درس اصلی آزمون کتبی سازمان سنجش در رشته دکتری حقوق نفت و گاز و همچنین حقوق تجارت و سرمایه گذاری خارجی این درس است.

رشته حقوق نفت و گاز در گروه علوم انسانی مجموعه نفت و گاز قرار گرفته است.

حقوق نفت به قواعد، اصول، موازین، قوانین، مقررات و ضوابطی اطلاق می‌شود که روابط مرتبط با نفت را در جامعه تنظیم می‌کند.

این روابط شامل مالکیت نفت موجود در لایه‌های زیر زمینی، نحوه تملک، سرمایه‌گذاری، اکتشاف، توسعه، استخراج، بهره‌برداری، توزیع، صادرات، حمل و نقل و مصرف نفت، گاز، می‌عانات گازی، قیر و سایر هیدروکربور‌ها می‌باشد.


رشته های مجاز برای شرکت در کنکور دکتری حقوق نفت و گاز

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، کلیه داوطلبان فارغ التحصیل رشته های حقوق، مدیریت قراردادهای نفت و گاز و اقتصاد نفت و گاز میتوانند در کنکور دکتری حقوق نفت و گاز شرکت نمایند.


گرایش های دکتری ﺣﻘﻮق ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

1) ﺣﻘﻮق ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

2) حقوق ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﻴﻦ المللی


دانشگاه‌های دکتری ﺣﻘﻮق ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزدکتری حقوق نفت و گاز/ منابع آزمون


منابع آزمون دکتری حقوق نفت و گاز 1400

قابل توجه است که منابع زبان عمومی دکتری و منابع استعداد تحصیلی که بین داوطلبان رشته‌های امتحانی مختلف یکسان است، در صفحات مربوطه درج شده که داوطلبان می‌توانند به این صفحات مراجعه نمایند. همچنین امکان دانلود جزوات و بسته های آموزشی زبان عمومی و استعداد تحصیلی در صفحات مذکور برای داوطلبان عزیز فراهم شده است.


منابع آزمون دکتری حقوق نفت و گاز 1400

دروس در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد
حقوق مدنی (تعهدات)
کتاب قواعد عمومی قراردادها (۵ جلدی)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

کتاب قواعد عمومی قراردادها (جلد ۱ و ۲)، تالیف سید حسین صفایی، انتشارات انتشارات میزان.

کتاب حقوق مدنی (جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف سیدحسن امامی، انتشارات اسلامیه.

کتاب اصول قراردادها و تعهدات، تالیف مرتضی قاسم زاده، انتشارات دادگستر.

کتاب نظریه عمومی تعهدات، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

کتاب سقوط تعهدات، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات مجد.

کتاب عقود معین (جلد ۱ و ۲)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات مجد.

کتاب اعمال حقوقی (قرارداد — ایقاع)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

کتاب حقوق مدنی ۳، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات مجد.

کتاب حقوق مدنی، شرائط اساسی شکل گیری قرارداد، عباس قاسمی حامد، انتشارات دراک.

کتاب حقوق تعهدات، تالیف محمد جعفر جعفری لنگرودی، انتشارات گنج دانش.

کتاب حقوق مدنی ۶ عقود معین، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات مجد.

کتاب حقوق مدنی۶ عقود معین (جلد ۱ و ۲)، تالیف حسن ره پیک، انتشارات خرسندی.

کتاب حقوق مدنی معاملات معوض- عقود تملیکی، تالیف ناصر کاتوزیان، شرکت سهامی انتشار.

کتاب تفسیر قانون مدنی، تالیف عبدالله کیایی، سید مرتضی قاسم زاده و حسن ره پیک، انتشارات سمت.

کتاب مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها، تالیف سید محمد هادی قبولی، انتشارات شلاک.

کتاب مجموعه محشی قانون مدنی، تالیف محمد جعفر جعفری لنگرودی، انتشارات گنج دانش.

کتاب انتقال مالکیت در عقد بیع، تالیف محسن قاسمی و حسین صفایی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

کتاب حقوق مدنی ۶ عقود معین، تالیف پرویز نوین و عباس خواجه پیری، انتشارات گنج دانش.

کتاب فقه مدنی عقود تملیکی، تالیف احمد باقری، انتشارات سمت.

کتاب مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، تالیف حسین صفایی و حبیب الله رحیمی، انتشارات سمت.

کتاب حقوق مدنی، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات مجد.

حقوق قراردادهای نفت و گاز
کتاب مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، تالیف محسن محبی، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.

کتاب حقوق قراردادهای بین المللی نفت، تالیف مسعود امانی و محسن اسماعیلی، انتشارات دانشگاه امام صادق.

کتاب ساختار قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز و کاربرد علوم مالی، حسابداری، و اقتصاد در آنها و تحولات قراردادهای بیع متقابل، تالیف مسعود زهدی و محمدابراهیم امینیان، انتشارات شرکت هزاره سوم اندیشه.

کتاب حقوق نفت و گاز در ایالات متحده آمریکا (قراردادهای اجاره نفت و گاز)، تالیف مجتبی اصغریان و سیدنصرالله ابراهیمی، انتشارات خرسندی.

کتاب حقوق و قراردادهای نفت و گاز، تالیف سیدعلی ادیانی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.

کتاب حقوق قراردادهای نفت و گاز «داخلی، بین الملل"، تالیف گروه پژوهش مدرسه عالی حقوق، انتشارات صابریون.

کتاب مقدمه ای بر حقوق انرژی، تالیف رافائل ج. هفرون، ترجمه علی اکبر سیاپوش، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.

حقوق تجارت بین الملل
کتاب حقوق تجارت بین المللی، تالیف عبدالحسین شیروی، انتشارات سمت.

کتاب حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوق ایران، تالیف مرتضی نصیری، انتشارات امیرکبیر.

کتاب حقوق تجارت بین الملل: داوری تجارتی بین المللی، تالیف حسین خزاعی، انتشارات قانون.

کتاب حقوق تجارت بین الملل، تالیف پرویز انصاری معین، انتشارات میزان.

کتاب اینکوترمز ۲۰۱۰ مقررات اتاق بازرگانی بین المللی برای استفاده از اصطلاحات بازرگانی بین المللی و داخلی، تالیف محمدصالح ذوقی و مجید زند میرآلاوند، انتشارات جنگل، اتاق بازرگانی بین المللی.

کتاب داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)، تالیف حمیدرضا نیکبخت، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
کتاب اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل، تالیف رینهارد لنگریچ، ترجمه سعید حسنی، انتشارات میزان.


بازار کار دکتری حقوق نفت و گاز

حقوق نفت و گاز از جمله گرایش های دکتری رشته حقوق است که به ویژه در کشور ما، کاربرد و کارایی بالایی دارد. ایران کشوری دارای منابع نفت و گاز است نیازمند حضور متخصصان و حقوقدانان حقوق نفت و گاز است تا منابع ملی حفظ شود. از این رو فارغ التحصیلان دکتری رشته حقوق نفت و گاز با دانش و تجربه و مهارت و نیز تقویت مهارت های زبانی خود امکان تصاحب جایگاههای شغلی بالا با درآمد بالا را دارند.


به اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.