خانه دکتری » رشته های دکتری » رشته های گروه علوم انسانی » دکتری رشته تکنولوژی آموزشی/ منابع آزمون

تکنولوژی آموزشی در لغت از واژه های خاص :

1.تکنو به معنی برخورد سیستماتیک با پدیده های علمی 
2.لوژی به معنای شناخت و آموزش

به معنای فعالیت های هدفمندی است که مربیان یا معلمان انجام می دهند تا تغییر رفتار یا توانایی تغییر رفتار در فراگیرنده به وجود بیاید. از همین جا مشخص می شود که تکنولوژی آموزشی به معنای شناخت پدیده ها یا روش های دقیق آموزشی برای رسیدن به اهداف آموزشی است .


دکتری رشته تکنولوژی آموزشی/ منابع آزمون

رشته تکنولوژی آموزشی در گروه علوم انسانی مجموعه علوم تربیتی قرار گرفته است.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، کلیه داوطلبان فارغ التحصیل رشته های مختلف میتوانند در کنکور دکتری تکنولوژی آموزشی شرکت نمایند.

طول دوره دکتری تکنولوژی آموزشی
طول دوره دکتری تکنولوژی آموزشی چهار سال است. طول مدت گذراندن پیش نیازها به این مدت افزوده خواهد شد.

دوره دکتری تکنولوژی آموزشی به صورت ناپیوسته بوده و به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود. مرحله آموزشی از زمان پذیرفته شدن دانشجو در امتحان ورودی آغاز و به امتحان جامع ختم می شود. این مرحله 4 الی 5 نیمسال تحصیلی را شامل می شود.
مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی آغاز و با تدوین رساله و دفاع از آن پایان می پذیرد.


دروس و تعداد واحد های تکنولوژی آموزشی
تعداد کل واحد های دکتری تکنولوژی آموزشی 36 واحد مطابق جدول زیر است:
دکتری رشته تکنولوژی آموزشی/ منابع آزمون

ظرفیت پذیرش دکتری تکنولوژی آموزشی  در دوره های روزانه و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد:
دکتری رشته تکنولوژی آموزشی/ منابع آزمون
با توجه به ویژگی های عصر اطلاعات و پیدایش تحولات علمی و فنی در همه زمینه ها، دکتری تکنولوژی آموزشی به ارائه ی راهکارها و فناوری های نوین آموزشی می پردازد.

هدف این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند با این تحولات سازگار شده و در پیشرفت آن سهیم باشند. همچنین بتوانند به نیاز نیروی انسانی بسیاری از نهادهای عمومی و موسسات خصوصی کشور به تکنولوژی آموزشی در زمینه های طراحی، اجرا، مدیریت و ارزشیابی فرآیندهای آموزشی، پاسخ دهند. برخی از این نهادهای عمومی و موسسات خصوصی عبارتند از : وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما، نیروهای مسلح، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.


منابع آزمون دکتری رشته تکنولوژی آموزشی

قابل توجه است که منابع زبان عمومی دکتری و منابع استعداد تحصیلی که بین داوطلبان رشته‌های امتحانی مختلف یکسان است، در صفحات مربوطه درج شده که داوطلبان می‌توانند به این صفحات مراجعه نمایند. همچنین امکان دانلود جزوات و بسته های آموزشی زبان عمومی و استعداد تحصیلی در صفحات مذکور برای داوطلبان عزیز فراهم شده است.منابع آزمون دکتری رشته تکنولوژی آموزشی

دروس در سطح کارشناسی
فلسفه ، مبانی و اصول تربیت
کتاب اصول فلسفه تعلیم و تربیت، تالیف علی شریعتمداری، انتشارات امیرکبیر.

کتاب فلسفه آموزش و پرورش، تالیف علی اکبر شعاری نژاد، انتشارات امیرکبیر.

کتاب نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، تالیف عبدالحسین نقیب زاده، انتشارات طهوری.

کتاب فلسفه تربیت (فلسفه آموزش و پرورش)، تالیف عیسی ابراهیم زاده، انتشارات دانشگاه پیام نور.

کتاب اصول آموزش و پرورش، تالیف محمدباقر هوشیار، انتشارات دانشگاه تهران.

کتاب فلسفه آموزش و پرورش، تالیف فیلیپ اسمیت، مترجم سعید بهشتی، انتشارات آستان قدس رضوی.

کتاب فلسفه تعلیم و تربیت، تالیف دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت.

کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش، تالیف غلامحسین شکوهی، انتشارات آستان قدس رضوی.

کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، تالیف جرالدگوتک، مترجم دکتر محمد جعفر پاک سرشت، انتشارات سمت.

کتاب اصول آموزش و پرورش، تالیف دکتر غلامحسین شکوهی، انتشارات به نشر.

کتاب نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، تالیف دکتر میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی، انتشارات طهوری.

کتاب آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش، تالیف جورج فردریک نِلِر، مترجم فریدون بازرگان دیلمقانی، انتشارات سمت.
دروس در سطح کارشناسی ارشد
آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی)
کتاب احتمالات و آمار کاربردی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات رشد.

کتاب آمار، تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری، انتشارات سمت.

کتاب آمار استنباطی، تالیف دکتر حیدر علی هومن، انتشارات ساوالان.

کتاب آمار، تالیف الهه ارسلان و شعله مرادفام، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

کتاب آمار در علوم انسانی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات دانشگاه پیام نور.

کتاب روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات دوران.

کتاب شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تالیف دکتر حیدرعلی هومن، انتشارات سمت.

کتاب رویکردها و روش های تحقیق در برنامه ریزی منطقه ای، تالیف حسین افراخته، انتشارات پرهان نقش.

کتاب روش های تحقیق، تالیف نصرالله فرجی، انتشارات پوران پژوهش.

کتاب روش تحقیق، تالیف مجتبی تیبا، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

کتاب روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف اسماعیل بیابانگرد، انتشارات دوران.

کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری، تالیف حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات سخن.

کتاب تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف جرج اندرو فرگوسن و یوشیو تاکانه، مترجم دکتر علی دلاور و دکتر سیامک نقشبندی، انتشارات ارسباران.

کتاب روش های آماری در علوم رفتاری، تالیف دانکن کرامر و دنیس هویت، مترجم حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند و نسرین شریفی، انتشارات سخن.

کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری، تالیف زهره سرمد و عباس بازرگان و الهه حجازی، انتشارات آگه.
مبانی نظری تکنولوژی آموزشی 
کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی، تالیف محمد احدیان، انتشارات بشری.

کتاب مبانی نظری تکنولوزی آموزشی، تالیف هاشم فردانش، انتشارات سمت.

کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی، تالیف خدیجه علی آبادی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

کتاب مباحث نوین در فناوری آموزشی، تالیف سید عباس رضوی، انتشارات دانشگاه چمران.

کتاب طراحی آموزشی اثربخش، تالیف گری آر موریسون، استیون ام روس و جرالد کمپ، ترجمه غلامحسین رحیمی دوست، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

کتاب طراحی آموزشی، تالیف سید عباس رضوی و داریوش نوروزی، انتشارات سمت.

کتاب راهبردها و فنون طراحی آموزشی، تالیف لشین، پولاک و رایگلوث، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت.

کتاب یادگیری الکترونیکی در قرن بیست و یکم، تالیف رندی گریسون و تری اندرسون، ترجمه اسماعی زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد، انتشارات علوم و فنون.

کتاب تولید فیلم های آموزشی، سید عباس رضوی، انتشارات سمت.

کتاب مباحثی در تکنولوژی آموزشی، تالیف مرتضی مجدفر، انتشارات انیس.

کتاب کاربرد فناوری های جدید در آموزش، تالیف شهناز ذوفن، انتشارات سمت.

کتاب فن برنامه سازی تلویزیونی، تالیف جرالد میلرسون، ترجمه مهدی رحیمیان، انتشارات سروش.
نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس
کتاب روان شناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری)، تألیف علی اکبر سیف، انتشارات دوران.

کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری، تالیف اُلسون و هرگنهان، ترجمه علی اکبر سیف، انتشارات دوران.

کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری ، تالیف بی.آر. هرگنهان و متیواج. السون، ترجمه علی اکبر سیف، انتشارات آگاه.

کتاب الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس، تالیف بروس جویس، امیلی کالهون و دیوید هاپکینز، ترجمه محمود مهرمحمدی و لطفعلی عابدی، انتشارات سمت.

کتاب روشهای یادگیری و مطالعه، تالیف علی اکبر سیف، انتشارات دوران.

کتاب روانشناسی یادگیری، تالیف فاطمه همایون فر، انتشارات فرانما.

کتاب روانشناسی یادگیری، تالیف فریبرز درتاج و محمد حسین خانی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

کتاب کلیات روش ها و فنون تدریس، تالیف امان الله صفوی، انتشارات معاصر.

کتاب مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس)، تالیف حسن شعبانی، انتشارات سمت.

کتاب الگوهای جدید تدریس، تالیف بروس جویس، امیلی کالهون و مارشا ویل، ترجمه محمدرضا بهرنگی، انتشارات کمال تربیت.

کتاب روش ها و فنون تدریس، تالیف اسکندر فتحی آذر، انتشارات دانشگاه تبریز.

کتاب روانشناسی پرورشی: روانشناسی یادگیری و آموزش، تالیف علی اکبر سیف، انتشارات آگاه.

کتاب روانشناسی تربیتی، تألیف پروین کدیور، انتشارات فروزش.


تكنولوژي آموزشي عبارت است از آگاهي ‌ها و مهارتهاي علمي كه شامل روش سيستماتيك طراحي اجرا و ارزشيابي كل فرايند تدريس و يادگيري بر مبناي هدفهاي بخصوص و بر اساس پژوهش در يادگيري و ارتباط انساني و بكارگيري تركيبي از منابع انساني و مادي براي ايجاد يادگيري عميق و پايدار.

بر خلاف تصور عامه، تكنولوژي آموزشي صرفاً در وسايل و تجهيزات خلاصه نمي‌شود، بلكه يك نگرش تازه و به نوعي فلسفه تعليم و تربيت است كه با استفاده از اصول روانشناسي و بهره‌گيري از علم برنامه‌ريزي آموزشي و طراحي دقيق مبتني بر هدفهاي مشخص و بالاخره با در نظر گرفتن توأم منابع و امكانات انساني و مادي بهترين روش وسائل آموزشي را در جهت تغيير رفتار فراگيران عرضه مي‌كند. 

از دلایل ضرورت و اهمیت ایجاد دوره دکتری تکنولوژی آموزشی می توان به نیاز به وجود فارغ التحصیلان این دوره در روند اجرای پروژه ها و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای اشاره کرد. همچنین نیاز موسسات آموزش عالی کشور به متخصصین دکتری تکنولوژی آموزشی، برای تدریس دروس مربوط به این رشته و تقاضای زیاد دانشجویان کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و سایر رشته های علوم تربیتی برای ادامه تحصیل در این رشته، نیاز به ایجاد دوره دکتری تکنولوژی آموزشی را آشکار می سازد.


بازار کار  و توانایی فارغ التحصیلان دکتری تکنولوژی آموزشی

بازار کار دکتری تکنولوژی آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به عنوان مدرس و هیات علمی، در موسسات و سازمان های دولتی و خصوصی به عنوان مشاور و مجری پروژه، در موسسات دانشگاهی و پژوهشی به عنوان پژوهشگر و در سازمان های دولتی و غیر دولتی مانند آموزش و پرورش، صدا و سیما، بخش های آموزشی نیروهای مسلح و بخش های آموزشی صنایع می باشد.

فارغ التحصیلان دکتری تکنولوژی آموزشی باید توانایی تولید دانش علمی در زمینه تکنولوژی آموزشی را داشته باشند. فعالیت های آن ها باید در راستای جنبش نرم افزار کشوری باشد تا بتوانند در زمینه آموزش الکترونیکی و مجازی و آموزش از راه دور فعالیت نمایند.

فلسفه اصلی این رشته استفاده از توانایی فارغ التحصیلان آن در آموزش و پرورش و سپس صدا و سیما است . اما در عمل می بینیم که به دلیل تفکر غلط حاکم بر برخی محیط های آموزشی ، تکنولوژیست های آموزشی به سختی جذب این مراکز می شوند . 

عده ای از فارغ التحصیلان نیز جذب وزارت ارشاد یا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می شوند و بالاخره برخی از فارغ التحصیلان با توجه به توانایی هایی که در طی تحصیل کسب کرده اند جذب بازار کار آزاد می شوند و به عکاسی آموزشی با تولید فیلم های آموزشی می پردازند. البته در سطح کارشناسی و ارشد.به اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.