خانه دکتری » رشته های دکتری » رشته های گروه علوم انسانی » دکتری رشته مدیریت آموزشی/ منابع آزمون
رشته مدیریت آموزشی یکی از حوزه های مطالعاتی دانش مدیریت است. علم مدیریت آموزشی مجموعه ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط فی ما بین آنها در سازمانهای آموزشی است. در این تعریف، عناصر سازمانی متشکل از چهار سیستم بنیادی می باشند: 

الف:سیستم رفتاری(فرد- گروه- سازمان غیر رسمی) 
ب: سیستم ساختاری 
ج: سیستم تکنولوژیک 
د: سیستم محیطی.

علم مدیریت آموزشی کارکردهای مدیریت در سازمانهی آموزشی را بر تئوری و دانش علمی مبتنی می سازد.کارکردهای مدیریت آموزشی شامل برنامه ریزی، ساماندهی، رهبری و کنترل در سازمانهای آموزشی است.

دکتری رشته مدیریت آموزشی/ منابع آزمون

رشته ی مدیریت آموزشی یکی از رشته های زیر گروه انسانی بوده که گرایشی از رشته علوم تربیتی می باشد.

دوره دکتری مدیریت آموزشی، به مسائل نظری، پژوهش و برنامه ریزی در امر مهم آموزش و کاربردهای این رشته می پردازد.

رشته مدیریت آموزشی، دانش حاصل از به کارگیری روش علمی است که از این روش جهت بررسی ویژگی ها و توضیح عناصر سازمانی و روابط بین آن ها در سازمان های آموزشی استفاده می شود. گسترش موسسات آموزش عالی و نیاز به تربیت و تامین نیروی انسانی در قالب هیات علمی در این رشته برای دانشگاهها، منجر به ایجاد دوره دکتری مدیریت آموزشی گردید که به اعطای مدرک دکتری مدیریت آموزشی می انجامد.  

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری مدیریت آموزشی
فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها می توانند در آزمون دکتری مدیریت آموزشی شرکت کنند.


رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه‌های معتبر جهان در مقطع دکتری در سه گرایش ارائه می‌شود :
  • آموزش و بهسازی منابع انسانی
  • سیاستگذاری آموزشی
  • رهبری آموزشی


طول دوره دکتری مدیریت آموزشی

طول دوره دکتری مدیریت آموزشی 4 سال است. دروس و تدوین پایان نامه، تابع آئین نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی می باشد که دو مرحله آموزشی و پژوهشی را شامل می شود.

دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی باید پس از گذراندن کلیه واحد های درسی، دوره امتحان جامع  دکتری را با موفقیت بگذارند. پس از گذراندن امتحان جامع مرحله پژوهشی آغاز می شود و دانشجو می تواند بر اساس مقررات مربوطه به تدوین رساله دوره دکتری مدیریت آموزشی اقدام نماید.


دروس و ضرایب آزمون دکتری مدیریت آموزشی

دروس و ضرایب آزمون دکتری مدیریت آموزشی به شرح زیر می باشد:
ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.


منابع آزمون دکتری مدیریت آموزشی


منابع آزمون دکتری مدیریت آموزشی

دروس در سطح کارشناسی
فلسفه ، مبانی و اصول تربیت
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، دكتر علی شریعتمداری

فلسفه آ.پ تعلیم و تربیت، دكتر علی‌اكبر شعاری نژاد

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ترجمه محمد پاک سرشت، انتشارات سمت

نگاهی به فلسفه آ.پ دكتر نقیب‌زاده

آشنایی با فلسفه آ.پ ترجمه فریدون بازرگان، مؤلف نِلِر

اصول آموزش و پرورش دكتر غلامحسین شكوهی انتشارات به‌نشر
دروس در سطح کارشناسی ارشد
آمار و روش تحقیق ( كمی ، كیفی )
احتمالات و آمار كاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دكتر علی دلاور

تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، ترجمه ی دكتر علی دلاور و دكتر سیامك نقش بندی

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دكتر علی دلاور

روش تحقیق در علوم رفتاری، دكتر سرمد بازرگان حجاری

روش های آماری در علوم رفتاری، دكتر حسن پاشا شریفی، دكتر جعفر نجفی زند و دكتر نسرین شریفی

روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دكتر اسماعیل بیابانگرد
سازمان مدیریت آموزشی (مبانی نظری ، اصول ، رفتار سازمانی)
کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تالیف علی علاقه بند، انتشارات روان.

کتاب مدیریت رفتار سازمانی، تالیف پال هرسی و کنث بلانچارد، ترجمه علی علاقه بند، انتشارات امیرکبیر.

کتاب مقدمات مدیریت آموزشی، تالیف علی علاقه بند، انتشارات روان.

کتاب رهبری و مدیریت آموزشی، تالیف سید محمد میرکمالی، انتشارات یسطرون.

کتاب برنامه ریزی تغییر و نوگردانی در مدیریت آموزشی، تالیف جری هرمن، ترجمه علی علاقه بند، انتشارات روان.

کتاب مدیریت عمومی، تالیف علی علاقه بند، انتشارات روان.

کتاب ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی، تالیف فیلیپ ژ اسمیت، ترجمه محمدرضا بهرنگی، انتشارت گلچین .

کتاب تئوری تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی، تالیف وین ک هوی و سیسیل جیمیسکل، ترجمه میر محمد سید عباس زاده، انتشارات دانشگاه ارومیه .

کتاب بالانشینی مدیریت آموزشی، تالیف فدریکو مایور، ترجمه علی رووف، انتشارات آستان قدس رضوی .

کتاب مدیریت آموزشی، تالیف علی شیرازی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .

کتاب کلیات مدیریت آموزشی، تالیف میر محمد سید عباس زاده، انتشارات دانشگاه ارومیه .

کتاب رویکردهای نوین به مدیریت آموزشی، تالیف گروه کارشناسان oecd ، ترجمه محمد رضا آهنچیان و دیگران، انتشارات رشد .

کتاب مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش، تالیف سالیس ادوارد، ترجمه سید علیحدیقی، انتشارات هوای تازه (نشر هستان).

کتاب مدیریت کیفیت جامع در آموزش، تالیف عباس زند باف و ناصر آزاد، انتشارات روزنه کار .

کتاب فرایند برنامه ریزی – سیاستگذاری در آموزش، تالیف وادی حداد، ترجمه غلامرضا گرائی نژاد، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

کتاب مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، تالیف محمدرضا بهرنگی، انتشارات گلچین.

کتاب سازمانها سیستم حقوقی و باز، تألیف ریچارد اسکات، ترجمه محمدرضا بهرنگی، انتشارات کمال تربیت.

کتاب چالش های مدیریت آموزشی، تالیف مایک باتری، ترجمه علی اکبرامین بیدختی، انتشارات دانشگاه سمنان.

کتاب مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی، تالیف حمید رحیمی و محمد نجفی، انتشارات جاودانه .

کتاب خلاقیت و نوآوری در سازمانهای آموزشی، تالیف رمضان جهانیان و دیگران، انتشارات اسپند هنر .

کتاب مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، تالیف محمد یارمحمدیان و دیگران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .
کتاب مدیریت آموزشی، تالیف زهرا یوزباشی و عزیزالله بابلی، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

کتاب اصول مدیریت آموزشی، تالیف علی علاقه بند، انتشارات پیام نور.

کتاب رهبری و مدیریت آموزشی، تالیف آلن واکر و کلیو دیموک، ترجمه علی اکبر امین بیدختی، انتشارات دانشگاه سمنان.

مقالات جناب آقای دکتر پرداختچی و مقالات ذیربط در نشریات داخلی و خارجی.

نظارت و راهنمایی آموزشی
کتاب نظارت و راهنمایی آموزشی، تالیف مصطفی نیکنامی ، انتشارات سمت.

کتاب نظارت در مدیریت (راهنمای تعلیماتی و بهبود اجرای برنامه ریزی آموزشی و درسی)، تالیف جان وایلز و جوزف باندی، ترجمه محمدرضا بهرنگی، انتشارات کمال تربیت.

کتاب مدیریت و رهبری آموزشی، تالیف کیمبل وایلز، ترجمه محمدعلی طوسی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

کتاب نظارت و راهنمایی تعلیماتی (کاربرد فنون کلینیکی در نظارت، راهنمایی، کارورزی و آموزش های پیش و ضمن خدمت معلم)، تالیف کیت اچسون و مردیت دامین گال، ترجمه محمد رضا بهرنگی، انتشارات کمال تربیت.

کتاب نظارت و راهنمایی تعلیماتی، تالیف منوچهر وکیلیان، انتشارات دانشگاه پیام نور.

کتاب تحلیلی نظارت و راهنمایی تعلیماتی، تالیف فاطمه درویشی، انتشارات راه.

کتاب گنجینه ی طلایی نظارت و راهنمایی تعلیماتی (رشته علوم تربیتی) براساس کتاب: منوچهر وکیلیان، تالیف اعظم پهلوان صادق، انتشارات پیام دانشگاهی.

کتاب نظارت و راهنمایی آموزشی، تالیف هما غفوریان و شهروز فرجاد، انتشارات توران.

بازار کار دکتری مدیریت آموزشی  

فارغ التحصیلان دکتری مدیریت آموزشی، با کسب توانایی ها و مهارت های لازم، قادر خواهند بود وارد بازار کار این رشته شوند و در موسسات آموزش عالی با سمت استاد یاری به تدریس و تحقیق بپردازند. تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی کشور، ایجاد، ابداع، نوآوری و برنامه ریزی در امور مربوط به مدیریت آموزشی از وظایف این افراد می باشد.

زمینه های فعالیت متخصصان دکتری مدیریت آموزشی

زمینه های فعالیت متخصصان دکتری مدیریت آموزشی به منظور نیل به اهداف زیر می باشد:

1. مسئولیت اجرای عالی ترین امور آموزشی کشور

2. تدریس و پژوهش در زمینه مدیریت آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

3. برنامه ریزی و سیاستگذاری در امر آموزش

4. مسئولیت اجرای امور مربوط به موسسات استانی و ملی

5. مدیریت در نهادهای صنعتی

6. انجام مشاوره مدیریت در موسسات مختلفبه اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.