خانه دکتری » رشته های دکتری » رشته های گروه علوم انسانی » دکتری رشته تاریخ ایران قبل از اسلامی/ منابع آزمون

رشته دکتری تاریخ ایران قبل از اسلامی/ منابع آزمون

یکی از رشته های گروه آزمایشی انسانی رشته تاریخ ایران پیش از اسلام می باشد، که فارغ التحصیلان این رشته، تاریخ ایران پیش از ورود اسلام را بررسی و مطالعه می کنند. به طور کلی رشته تاریخ با استفاده از آثار هنری، تاریخی و همچنین مدارک و مستندات به شناخت تاریخ قومیت ها، جوامع و ملت ها می پردازد. داوطلبانی قادر به شرکت در ثبت نام آزمون دکتری  هستند که تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) خود را به پایان رسانده باشند.

با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دکتری ، تمامی داوطلبانی که از تاریخ و تمامی گرایش های آن ، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، تاریخ تشیع ، ایران شناسی ، تاریخ ملل و تمدن اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدند ، می توانند در این کدرشته امتحانی شرکت نمایند.

رشته تاریخ ایران قبل از اسلام در سال های گذشته در دوره های روزانه و نوبت دوم و دانشگاه آزاد پذیرش دانشجو داشته است .

عناوین دروس امتحانی رشته تاریخ ایران قبل از اسلام در آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد


عناوین دروس امتحانی رشته تاریخ ایران قبل از اسلام در آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد

سوالات دروس عمومی
سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی
سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد
استعداد تحصیلی - زبان انگلیسی  
 تاریخ ایران از آغاز تا هخامنشی  
 تاریخ ایران از هخامنشیان تا پایان ساسانی  منبع شناسی و روش تحقیق در تاریخ ایران باستان


منابع آزمون دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام
برای دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانید از منابع ذکر شده در جدول زیر استفاده کنید :


منابع آزمون دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام

دروس در سطح کارشناسی
تاریخ ایران از آغاز تا هخامنشی  
کتاب راهنمای زبانهای باستانی ایران، تالیف محسن ابوالقاسمی، انتشارات سمت.

کتاب ایران در زمان هخامنشیان، تالیف مرتضی احتشام، انتشارات شرکت سهامی.

کتاب تاریخ اقتصاد دولت ساسانی، تالیف آلتهایم، فرانتس و استیل، روت، ترجمه هوشنگ صادقی، انتشارات علمی و فرهنگی.

کتاب تاریخ اساطیری ایران، تالیف ژاله آموزگار، انتشارات سمت.

کتاب تاریخ شاهنشاهی هخامنشی، تالیف اومستد، ا.ت، ترجمه محمد مقدم، انتشارات امیرکبیر.

کتاب تاریخ امپراطوری هخامنشی (از کوروش تا اسکندر)، تالیف بریان، پی یر، ترجمه مهدی سمسار، انتشارات کارنگ.
دروس در سطح کارشناسی ارشد
تاریخ ایران از هخامنشیان تا پایان ساسانی
کتاب یونانیان و پارسیان، تالیف بنگستون، هرمان؛ ترجمه ی تیمور قادری، انتشارات فکر روز.

کتاب از اسطوره تا تاریخ، تالیف مهرداد بهار، انتشارات چشمه.

کتاب تاریخ کیش زرتشت، تالیف مری بویس، ترجمه همایون صنعتی زاده، انتشارات توس.

کتاب زردشتیان؛ باورها و آداب دینی آنها، تالیف مری بویس، ترجمه عسکر بهرامی، انتشارات ققنوس.

کتاب هخامنشیان، تالیف مری بویس، ترجمه ی همایون صنعتی زاده، انتشارات توس.
منبع شناسی و روش تحقیق در تاریخ ایران باستان
کتاب شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران، تالیف عزیزالله بیات، انتشارات امیرکبیر.

کتاب شامگاه اشکانیان و بامداد ساسانیان، تالیف شیرین بیانی، انتشارات دانشگاه تهران.

کتاب تاریخ ایران باستان از ورود آریایی ها به ایران تا پایان هخامنشیان، تالیف شیرین بیانی، انتشارات سمت.

کتاب تاریخ ایران باستان، تالیف حسن پیرنیا، انتشارات دنیای کتاب.

کتاب تاریخ ایران باستان، تالیف میخائیل میخائیلوویچ
دیاکونوف، ترجمه روحی ارباب، انتشارات علمی و فرهنگی.

کتاب تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، تالیف احمد تفضلی، انتشارات سخن.

کتاب آریایی ها و مادها، تالیف اردشیر خدادادیان، انتشارات اصالت تنشیر.

کتاب هخامنشی ها، تالیف اردشیر خدادادیان، انتشارات به دید.

کتاب تاریخ سیاسی هخامنشیان، تالیف محمد داندامایف، ترجمه ی خشایار بهاری، انتشارات کارنگ.

کتاب ایران در دوران نخستین شاهان هخامنشی، تالیف محمد داندامایف، آ. ترجمه ی روحی ارباب، انتشارات علمی و فرهنگی.

کتاب تاریخ و فرهنگ ساسانی، تالیف تورج دریایی، ترجمه مهرداد قدرت دیزجی، انتشارات ققنوس.

کتاب شاهنشاهی ساسانی، تالیف تورج دریایی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، انتشارات ققنوس.

کتاب سقوط ساسانیان: فاتحین خارجی، مقاومت داخلی و تصویر پایان جهان، تالیف تورج دریایی، ترجمه منصوره اتحادیه (نظام مافی) و فرحناز امیر خانی حسینک لو، انتشارات تاریخ ایران.

کتاب اشکانیان، تالیف م.م دیاکونف، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات پیام.

کتاب تاریخ ایران باستان، تالیف میخائیل میخائیلوویچ؛ دیاکونوف، ترجمه ی روحی ارباب، انتشارات علمی و فرهنگی.

کتاب تاریخ ماد، تالیف دیاکونوف، ا. م ترجمه کریم کشاورز، انتشارات علمی و فرهنگی.

کتاب هزاره های گمشده، تالیف پرویز رجبی، انتشارات توس.

کتاب تاریخ مردم ایران، ایران قبل از اسلام، تالیف عبدالحسین زرین کوب، انتشارات امیرکبیر.

کتاب تاریخ مردم ایران (ایران قبل از اسلام)، تالیف عبدالحسین زرین کوب، انتشارات امیرکبیر.

کتاب زروان یا مُعمای زردشتی گری، تالیف زنر، آر. سی، ترجمه تیمور قادری، انتشارات فکر روز.

کتاب تمدن هخامنشی، تالیف علی سامی، انتشارات دانشگاه شیراز.

کتاب تاریخ شاهنشاهی ساسانی، تالیف شیپمان، کلاوس، ترجمه فرامرز نجد سمیعی، انتشارات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

کتاب راهنمای کتیبه های ایرانی میانه (پهلوی- پارتی)، تالیف سعید عریان، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه).

کتاب میراث باستانی ایران، تالیف ریچارد نلسون فرای، ترجمه ی مسعود رجب نیا، انتشارات علمی و فرهنگی.

کتاب تاریخ باستانی ایران، تالیف ریچارد نلسون فرای، ترجمه مسعود رجب نیا، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

کتاب هخامنشیان، تالیف آملی کورت، ترجمه مرتضی ثاقب فر، انتشارات ققنوس.

کتاب شاهنشاهی هخامنشی، تالیف جان مانوئل کوک، ترجمه ی مرتضی ثاقب فر، انتشارات ققنوس.

کتاب از زبان داریوش، تالیف هاید ماری کخ، ترجمه پرویز رجبی، انتشارات کارنگ.

کتاب سلطنت قباد و ظهور مزدک، تالیف کریستن سن، آرتور امانوئل، ترجمه احمد بیرشک، کتابخانه طهوری.

کتاب ایران در زمان ساسانیان، تالیف کریستن سن، آرتور؛ ترجمه رشید یاسمی، انتشارات ساحل.

کتاب تاریخ جنبش مزدکیان، تالیف اوتاکر کلیما، ترجمه جهانگیر فکری، انتشارات توس.

کتاب ایران در سپیده دم تاریخ، تالیف کمرون، جورج گلن؛ ترجمه حسن انوشه، انتشارات علمی و فرهنگی.

کتاب تاریخ ایران دوره هخامنشیان، تالیف ایلیا گریشویچ، ترجمه ی مرتضی ثاقب فر، انتشارات جامی.

کتاب کتیبه های هخامنشی، تالیف لوکوک، پی یر، ترجمه نازیلا خلخالی، انتشارات فرزان.

کتاب پژوهش هایی در تاریخ فرهنگ و سیاست ایران باستان، تالیف سید اصغر محمود آبادی، انتشارات مهزیار.

کتاب بررسی منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام، تالیف محمدباقر وثوقی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

کتاب فئودالیسم در ایران باستان، تالیف ویدن گرن، گئو، ترجمه هوشنگ صادقی، انتشارات قطره.

کتاب ایران باستان (از ۵۵۰ پیش از میلاد تا ۶۵۰ پس از میلاد)، تالیف یوزف ویسهوفر، ترجمه مرتضی ثاقب فر، انتشارات ققنوس.

کتاب روم و ایران دو قدرت جهانی در کشاکش و همزیستی، انگلبرت وینتر و بئاته دیگناس، ترجمه کیکاووس جهانداری، انتشارات فرزان روز.

برای دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی می توانید از منابع ذکر شده در جدول زیر استفاده کنید :


مجموعه دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی

دروس استعداد تحصیلی دروس زبان انگلیسی
استعداد تحصیلی ، نویسندگان : هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگکتاب های تخصصی انتشارات سمت ، 1100 لغت ضروری


به اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.