خانه دکتری » رشته های دکتری » رشته های گروه علوم انسانی » رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری / منابع آزمون دکتری
رشته جغرافیا با شاخه جغرافیای انسانی در گرایش های برنامه ریزی شهری ، برای آموزش صحیح مبانی، روش ها و نگرش های لازم برای شناخت حوزه های زیست از نظر مسائل فضایی، ساختاری، ویژگی های دموگرافیک و کالبدی و معیشت های انسانی، اعم از کوچ نشینی، روستانشینی و آشنایی با روش ها و تحلیل و برنامه ریزی به منظور همیاری در حل مشکلات این جوامع دایر گشته است.


جغرافیای شهری یکی از گرایش‌های دانش جغرافیا است که به مطالعه بخش‌هایی از سطح زمین که دارای تمرکز و و تراکم بالای ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها است می‌پردازد. به‌طور عمده شهرها و شهرک‌ها زیستگاه انسانی با تراکم جمعیت بالا هستند که بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی نوع دوم و نوع سوم در آن‌ها صورت می‌گیرد.

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری جزو رشته های امتحانی گروه علوم انسانی است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دکتری ، تمامی داوطلبانی که از رشته های علوم جغرافیایی، شهرسازی و طراحی شهری، برنامه ریزی توسعه منطقه ای در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدند ، می توانند در این کدرشته امتحانی شرکت نمایند. رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در سال های گذشته در دوره های روزانه ، نوبت دوم ، مشترک ، پیام نور و پردیس خودگران و دانشگاه آزاد پذیرش دانشجو داشته است .


عناوین دروس امتحانی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری


عناوین دروس امتحانی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در آزمون دکتری سراسری و آزاد


سوالات دروس عمومی سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی  سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

استعداد تحصیلی - زبان انگلیسی  

روش تحقیق در جغرافیا - جغرافیای شهری 

نظریه ها و دیدگاه های توسعه شهری - تكنیک ها و مدل های برنامه ریزی شهریقرن بيستم دوره دگرگوني زندگي اجتماعي انسان و تسلط الگوي زندگي شهري بود. ظهور شهرهاي بزرگ در سرتاسر جهان با مسائلي بس پيچيده و متنوع همراه بود، از اين رو ايجاد علومي که بتوانند پديده شهر و مسائل و مشکلات پيامده آن را در شکلي جامع و فراگير مطالعه و بررسي کنند، بيش از پيش ضرورت يافت. در اين ميان جغرافيا از پيشتازان عرصه آموزش و پژوهش در زمينه امور شهري به شمار مي آيد.

اگرچه تاريخ علم جغرافيا با تاريخ زندگي بشر بر روي کره خاکي و شناخت انسان از محيط پيرامون خود آغاز مي شود اما جغرافياي شهري با سابقه اي کوتاه (در مقايسه با ساير شاخه هاي جغرافيا) بسيار سريع به يکي از رشته هاي پرکاربرد علمي در سطح جهان بدل شد.

هم زمان، رشته برنامه ريزي شهري تکوين و تکامل خود را آغاز کرد و ابتدا در غرب و سپس در کشورهاي در حال توسعه جايگاه خود را در دانشگاه و عرصه هاي تخصصي باز کرد. غالبا اين توافق وجود دارد که جغرافيا شهري و برنامه ريزي شهري هر دو از علوم جديد هستند و ماهيتي ميان رشته اي دارند و پيوندهاي مشخص و روشني در روند تکاملي خود دارند.

جغرافياي شهري در حالي که ماهيتي ميان رشته اي دارد، به جزئي از رشته جديد برنامه ريزي شهري بدل شده است و برنامه ريزي شهري با بهره گيري از علم جغرافيا و ساير علوم شهري يک نظم ميان رشته اي جديد را جهت کاربردي کردن و مديريت تلفيق علوم موجود در راستاي حل مسائل و مشکلات شهري بنيان گذاشت.


منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری


منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دروس در سطح کارشناسیروش تحقیق در جغرافیاحافظ نیا، محمدرضا، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران؛ انتشارات سمت، ۱۳۸۹ ، نعمت‌زاده، شهین، کتاب‌شناسی توصیفی روش تحقیق، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، تهران: ۱۳۶۶ ، ایان‌های: احمدپور، احمد، محمد اسکندری، روش‌های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی، انتشارات سمت ، جیمز ام لیندسی: رضوانی، محمدرضا، روش‌های تحقیق در جغرافیای انسانی ، پوراحمد، اسکندری، روش‌های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی، انتشارات سمت.
جغرافیای شهریشیعه، اسماعیل، جزوه مفاهیمی از برنامه‌ریزی مجتمع های زیستی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ، مک لالین، جی .برایان (۱۳۸۵)، برنامه ریزی شهری و منطقه ای رویکرد سیستمی (ترجمه دکتر فرح حبیب)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی و تلخیصی از جزوه خانم نفیسه مرصوصی ، راپاپورت، امس (۱۳۶۶)، منشاء فرهنگی مجتمع‌های زیستی (ترجمه راضیه رضازاده)، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران ، ف.م، حسین‌اف (۱۳۸۲)، برنامه ریزی و ساخت شهرهای کوچک (ترجمه دکتر غلامرضا خسرویان)، تبریز انتشارات فروزش .
دروس در سطح کارشناسی ارشدنظریه ها و دیدگاه های توسعه شهریکوهن، گوئل؛ شاخص شناسی در توسعه پایدار، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، قرخلو، مهدی؛ حسینی، سید هادی؛ شاخص های توسعه پایدار شهری. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای ، ویلر، اس. ام؛ بیتلی، تی. نوشتارهایی درباره توسعه پایدار شهری. ترجمه کیانوش ذاکر حقیقتی، تهران؛ انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی ، لقایی، حسنعلی؛ تیتکانلو، حمیده؛ مقدمه ای بر مفهوم توسعه شهری پایدار و نقش برنامه ریزی شهری. نشریه هنرهای زیبا ، هیلدربراند، فری، طر احی شهری، به سوی یک شکل پایدارتر شهر، ترجمه حسین بحرینی، تهران، انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری ، ساوج، مایک و آلن وارد جامعه شناسی شهری، ترجمه ابوالقاسم پوررضا، تهران: انتشارات سمت ، رهنمائی، محمد تقی و فاطمه شاه حسینی، فرآیند برنامه ریزی شهری ایران، سمت.
غمامی، مجید، بررسی و نقد اجمالی طرحهای جامع شهری، آبادی،سال دوم ، بهزاد فر ، مصطفی ؛ ضرورت و موانع ایجاد شهر هوشمند در ایران ، نشریه هنرهای زیبا ، مهدی زاده ، جواد برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران (انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی چاپ دوم ) ، زاهدی، محمد جواد توسعه و نابرابری، تهران، انتشارات مازیار، چاپ سوم. ، صالح ، اسماعیل توسعه پایدار شهری دانش نامه مدیریت شهری و روستایی ، چاپ اول ، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
تكنیک ها و مدل های برنامه ریزی شهریکتاب مدل های کمی در شهرسازی، مهندس خلیل گودرزی سروش – مهندس امیر اکبری مهام ، لی، کولین، مدل ها در برنامه ریزی شهری، مقدمه ای بر کاربرد مدل های کمی در برنامه ریزی، ترجمه مصطفی عباس زادگان، انتشارات دانشگاه علم صنعت، تهران،۱۳۶۶ ،  فنون پیش بینی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای مترجم : فاطمه تقی زاده ، مدل های کاربردی در تحلیل مسائل شهری و منطقه ای، نوربرت اپنهایم، ترجمه دکتر منوچهر طبیبیان ، مدل های کمی در برنامه ریزی (منطقه ای، شهری و روستایی خلیل کلانتری) ، کتاب کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه‌ریزی شهری از میرنجف موسوی؛ حسن حکمت نیا ، کتاب مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری ، نوشته کرامت اله زیاری ، درآمدی بر اقتصاد شهری، یعقوب زنگنه، (۱۳۸۹)، تهران: انتشارات آذرخش ، مدل های کمی در شهرسازی، مهندس خلیل گودرزی سروش، مهندس امیر اکبری مهام، بخش هنر و معماری گروه علمی مهندسی شهرسازی، دانشگاه پیام نور ، کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا، دکتر مهدی پور طاهری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) (خرداد، ۱۳۹۴) ، کاربرد مدل ها و فنون تصمیم گیری در جغرافیا (با تأکید بر برنامه ریزی روستایی، شهری و گردشگری) نویسنده: علی حاجی نژاد - احدالله فتاحی - ابوذر پایدار، نام ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ، راهنمای جامع مدل های کاربردی GIS در برنامه ریزی های شهری، روستایی و محیطی، فاضل نیا و حکیم دوست و بلیانی، دانشگاه زابل انتشارات آزاد پیما ، تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک نرم افزار SPSS۲۲ ابراهیم فربد و همکاران ، پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی با استفاده از نرم افزار SPSS دکتر خلیل کلانتری ، تصمیم گیری کاربردی رویکرد MADM، دکتر عادل اذر نشر نگاه
آینده شغلی دکتری جغرافیای شهری

فارغ التحصیلان رشته جغرافیای شهری می توانند در زمینه های برنامه‌ریز کاربری اراضی، مدیر سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، برنامه‌ریز حمل و نقل، نویسنده گرانت، هماهنگ کننده مسکن، برنامه‌ریز پارک‌ها، معمار، نقشه‌کش، و سایر مشاغل در آژانس‌های ملی و محلی دولتی و مشاوره‌های خصوصی مربوط به توسعه منطقه‌ای، جامعه، و اقتصادی فعالیت نمایند.

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد این رشته علاوه بر توانایی‌های یک مهندس شهرساز، از نظر علمی و نظری و پژوهشی در یک زمینه خاص، معلومات بیشتری دارند، بدین جهت کارایی بیشتری نیز دارند و از مطالب فراگرفته شده می‌توانند در زمینه‌های طراحی و محاسباتی دقیق و تخصصی‌تر و همچنین پژوهشی، استفاده نمایند. پس از پایان دوره دکترای تخصصی، امکان همکاری در دانشگاهها و سایر مراکز علمی و پژوهشی به عنوان عضو هیأت علمی برایشان میسر می‌گردد.

برخی زمینه‌های کاری مربوط به این رشته:

۱) تهیه طرح‌های شهری و منطقه‌ای (جامع، تفصیلی، ساختاری، شهرستان، هادی)

۲) مشاوره در امور شهری و منطقه‌ای به مدیران و مسئولان رده بالا.

۳) فعالیت در شهرداری‌ها.


به اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.