خانه دکتری، اولین و تنها وب سایت ارشد و دکتری دارای نماد اعتماد از وزارت صنعت و درگاه پرداخت بانک ملت و بانک سامان

انجمن های دکتری

به زودی این بخش نیز تکمیل میشود.


علوم انسانی

مشاوره

علوم تربیتی

فلسفه حسابداری و مدیریت مالی
مدیریت علوم سیاسی
حقوق علوم اجتماعی
علوم تاریخی علوم اقتصادی
علوم جغرافیا باستان شناسی
زبان و ادبیت فارسی زبان وادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات عرب

تربیت بدنی
باستان شناسی روانشناسی
الهیات مدیریت پروژه
زبان های باستانی ایران زبان شناسی همگانی
زبان آلمانی زبان روسی
زبان فرانسه زبان چینی


علوم پایه

شیمی

علوم زمین

فیزیک ژئوفیزیک
آمار علوم ریاضی
علوم زیستی


علوم فنی و مهندسی

مهندسی عمران

مهندسی نساجی

زراعت و اصلاح نباتات مرمت و احیای ابنیه تاریخی
مهندسی برق علوم ارتباطات
مهندسی مواد و متالوژی مهندسی آب و هواشناسی
مهندسی کشاورزی مهندسی کامپیوتر
مهندسی شیمی مهندسی شهرسازی
مهندسی نفت علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی معماری

مهندسی صنایع
مهندسی مکانیک مهندسی پزشکی
مهندسی معدن مهندسی پلیمر
علوم کامپیوتر مهندسی شیلات
مهندسی دریا مهندسی هوافضا
مهندسی سیستم های انرژی مهندسی محیط زیست
مهندسی هسته ای


سایر رشته ها

علوم خاک

پژوهش هنر

علم اطلاعات و دانش شناسی محیط زیست
هواشناسی فناوری نانو
گیاه پزشکی

علوم دامی

دامپزشکی علوم باغبانی