خانه دکتری » اخبار دکتری وزارت بهداشت » منابع آزمون دکتری تخصصی داروسازی سال 98
منابع آزمون تخصصی داروسازی

به گزارش خانه دکتری، فهرست نهایی رشته های مورد تایید شرکت در آزمون دوره های دکتری تخصصی داروسازی سال ۹۸ به همراه دروس و ضرایب و منابع آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی (Ph.D) داروسازی سال ۱۳۹۸ اعلام شد.

فهرست نهایی رشته های مورد تایید شرکت در آزمون دوره های دکتری تخصصی داروسازی سال ۹۸

نام رشتهمدارک مورد پذیرش
کنترل دارو و فرآورده های آرایشی و بهداشتیدکتری عمومی داروسازی، کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
فارماسیوتیکسدکتری عمومی داروسازی، کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
سم شناسیدکتری عمومی: داروسازی، پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی، علوم آزمایشگاهی
کارشناسی ارشد: بیوشیمی بالینی، بیوشیمی، زیست شناسی (گرایش های علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، زیست فناوری)، داروسازی، سم شناسی، داروشناسی
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
داروسازی سنتیدکتری عمومی داروسازی، کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
داروسازی هسته ایدکتری عمومی داروسازی، کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
زیست فناوری داروییدکتری عمومی: داروسازی و پزشکی
کارشناسی ارشد: زیست فناوری دارویی، پزشکی، زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی پزشکی)، مهندسی شیمی، بیوشیمی، زیست شناسی، میکروب شناسی، نانوتکنولوژی پزشکی و نانوتکنولوژی دارویی، زیست فناوری میکروبی
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
اقتصاد و مدیریت دارودکتری عمومی: داروسازی، پزشکی، دامپزشکی
کارشناسی ارشد: ناپیوسته اقتصاد، اقتصاد بهداشت، ارزیابی فناوری سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، نظارت بر امور دارویی
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
فارماکوگنوزیدکتری عمومی: داروسازی، پزشکی
کارشناسی ارشد: فیتوشیمی
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
شیمی داروییدکتری عمومی داروسازی
کارشناسی ارشد: شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی دارویی
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
داروسازی بالینیدکتری عمومی داروسازی
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
نانوفناوری داروییدکتری عمومی: داروسازی، پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی و دکتری علوم آزمایشگاهی
کارشناسی ارشد: نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی (کلیه گرایش ها)، نانوتکنولوژی پزشکی، زیست فناوری پزشکی، داروشناسی، سم شناسی، فیزیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، علوم تغذیه، علوم بهداشتی در تغذیه، ایمنی شناسی پزشکی، ژنتیک، مهندسی ژنتیک، زیست شناسی (گرایش علوم سلولی مولکولی، میکروبیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، ژنتیک)، میکروب شناسی پزشکی، مهندسی پزشکی (کلیه گرایش ها)، شیمی (کلیه گرایش ها)، ژنتیک انسانی، مهندسی پلیمر، بیومواد و بیوانفورماتیک
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
زیست مواد داروییدکتری عمومی: داروسازی، پزشکی، دندانپزشکی و دکتری حرفه ای دامپزشکی
کارشناسی ارشد رشته های: زیست فناوری (کلیه گرایش ها)، نانوفناوری پزشکی، نانوفناوری دارویی، مهندسی پلیمر، زیست شناسی سلولی ملکولی، فیزیک پزشکی، بیوفیزیک، شیمی (کلیه گرایش ها) بیوشیمی (پایه و بالینی)، بیومکانیک، ایمنی شناسی پزشکی، ژنتیک، شیمی (آلی و پلیمر)، مهندسی بافت، زیست فناوری پزشکی، مهندسی شیمی، مهندسی مواد، مهندسی داروسازی و مهندسی پزشکی (زیست مواد)
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
شیمی مواد خوراکی و آب شناسی پزشکیدکتری عمومی داروسازی
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)


دروس و ضرایب و منابع آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی (Ph.D) داروسازی سال ۱۳۹۸

دروس و ضرایبمنابع آزمون
فارماسیوتیکس (ضریب ۲)Aulton’s Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design .The latest edition.
فارماکوگنوزی (ضریب ۲)Trease and Evans Pharmacognosy. The latest edition.Part ۵: Pharmacopoeia and Related Drugs of Biological Origin
داروسازی بالینی (ضریب ۲)کتاب درسنامه جامع درمان شناسی تألیف دکتر غلامی و دکتر مجتهدزاده (آخرین چاپ)
عناوین: قلب و عروق: پرفشارخونی، اختلالات چربی، نارسایی قلبی، آنژین صدری، ترمبوآمبولی
گوارشی: زخم پپتیک، ریفلاکس معده به مری، بیماری التهابی روده
کلیوی: نارسایی مزمن کلیه، آب و الکترولیت ها
مغز و اعصاب: صرع، سردرد، پارکینسون
غدد درون ریز: دیابت، تیروئید
روانپزشکی: اسکیزوفرونی، افسردگی، خلقی دوقطبی، اضطراب
زنان: دیسمنوره و PMS و کنتراسپتیوها
استخوان و مفاصل: پوکی استخوان، ارتریت روماتوئید، نقرس
عفونی: عفونت های فوقانی دستگاه تنفس، عفونت مجاری اداری (UTI)، عفونت های انتقالی از راه جنسی (STD)، هپاتیت، سیستم اعصاب مرکزی (مننژیت)
پوستی: آکنه و پسوریازیس
خون: آنمی
تنفسی: آسم و COPD
انکولوژی: مروری بر عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی
برای مباحثی که در کتاب درسنامه جامع درمان شناسی وجود ندارد از کتاب Applied Therapeutics  چاپ سال ۲۰۱۳ استفاده شود.
شیمی دارویی (ضریب ۲)Foye’s Principles of Medicinal Chemistry, The latest edition.
Chapters:
Drug Design and Relationship of Functional Groups to
Pharmacologic Activity (Chapter ۲)
Receptors as Targets for Drug Discovery (Chapter ۷)
Drug Discovery Through Enzyme Inhibition (Chapter ۸)
Drug Affecting Cholinergic Neurotransmission (Chapter ۹)
Adrenergic Receptors and Drug Affecting Adrenergic
Neurotransmission (Chapter ۱۰)
Antipsychotic and Anxiolytic Agents (Chapter ۱۴)
Sedative-Hypnotics Drugs (Chapter ۱۵)
Antiseizure Drugs (Chapter ۱۷)
Antidepressant agents (Chapter ۱۸)
Central Analgesics (Chapter ۲۰)
Adrenocorticoids (Chapter ۲۸)
Thyroid Function and Thyroid Drugs (Chapter ۲۹)
Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents (Chapter ۳۱)
Antihistamines and Related Antiallergic and Antiulcer Agents
(Chapter ۳۲)
Antibiotics and Antimicrobial Agents (Chapter ۳۳)
Cancer and Chemotherapy (Chapter ۳۷)
Men’s Health (Chapter ۴۰)
Women’s Health (Chapter ۴۱)
داروشناسی و سم شناسی (ضریب ۲)۱- Basic and Clinical Pharmacology. Katzung et al., The latest edition.
همه مباحث کتاب بجز قسمت سم شناسی و عناوین ویژه. در قسمت عناوین ویژه، مبحث داروهای گوارشی شامل امتحان است.
۲- Casarett & Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons. The Latest edition.
Unit ۱
-History and scope of Toxicology
-Principles of Toxicology
- Mechanisms of Toxicology
Unit ۱۱
- Absorption, Distribution, and Excretion of Toxicants
Unit IV
-Toxic Responses of the Blood.
-Toxic Responses of the Respiratory System
-Toxic Responses of the Nervous System
۳-Haddad and Winchester ۲۰۰۷
Chapter :
۲- Emergency Management of Poisonina
A: AGeneral Approach to Poisoning
B: Decontamination
۷۱- Mercury: Heavy Metals and lnorganic Agents
۷۳- lead
۷۴-Arsenic and Arsine
۷۶- Organophosphates and Carbamates-Sodium Azide.
۸۷- Carbon Monoxide Poisoning
۸۸- Cyanide and Related Compounds- Sodium Azide.
استعداد تحصیلی (ضریب ۱)-به اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.