خانه دکتری » اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت » اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد پزشکی 96
 اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارشناسي ارشد و استعداد درخشان با آزمون رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 97-96 اعلام شد.

به گزارش خانه دکتری، اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد و متقاضيان استفاده از آيين نامه استعداد درخشان با آزمون سال تحصيلي97-96اعلام گردید.

علت تاخير در اعلام نتایج این آزمون، اعمال سهميه ۵ درصد مصوب مجلس شورای اسلامی محترم ، که در قانون توسعه برنامه ششم آمده می باشد.این سهميه در این گزینش اعمال شده است.

در این آزمون از ۵٧۵٨٢ نفر داوطلب حاضر در جلسه آزمون، حدود ٧٠٠٠ نفر در دورههای روزانه(رایگان) و شهریه پرداز پذیرفته شده اند. از این تعداد ، ۵۵٢۴ نفر از سهميه آزاد، تعداد ١١۶۴ نفر از سهميه رزمندگان و ایثارگران ٢۵ % و 5 % و ١٠٣ نفر سهميه مازاد استعداد درخشان با آزمون و تقریباً ٣٠٠ نفر با استفاده از سهميه مازاد استعداد درخشان بدون آزمون پذیرفته شده اند.

البته نتایج پذیرفته شدگان استعداد درخشان بدون آزمون حداکثر تا آخر نيمه اول مهر ماه اعلام خواهد شد.

كليه پذيرفته شدگان لازم است جهت ثبت نام براساس رشته و دانشگاه محل قبولي، اصل، کپی و اسکن مدارك مورد نياز را آماده و طبق زمانبندی اعلام شده در سایت دانشگاه پذیرفته
شده، جهت ثبت نام به آموزش آن دانشگاه مراجعه نمايند.

نظر به اینکه کليه دانشگاهها زمان و نحوه ثبت نام را در سامانه اینترنتی خود اعلام مینمایند، لذا پذیرفته شدگان پيش از مراجعه حضوری به دانشگاه، ملزم به مراجعه به سامانه های مذکور جهت اطلاع از زمان، مکان و نحوه ثبت نام، میباشند.

بر اساس آئين نامه آموزشي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي هر گونه انتقال ، تغيير رشته و يا جابجايي محل تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع مي باشد. بنابراين با توجه به اينكه محل پذيرش را خود فرد و با آگاهي كامل تعيين نموده، لذا هيچگونه تغيير در محل پذيرش انجام نخواهد گرفت.

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام:
مدارك ثبت نام مورد نياز میبایست به دانشگاه محل پذیرش ارائه شود و این مدارک توسط دانشگاه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. درصورت محرز شدن الف-عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط داوطلب، ب- واجد شرایط نبودن فردجهت شرکت و پذیرش در آزمون و رشته مربوطه، ج -مغایرت و عدم صحت مدارک، د- مغایرت اطلاعات اعلام شده، از ادامه تحصيل فرد ممانعت به عمل آمده و ضمن لغو قبولی فرد طبق مصوبات هئيت بدوي رسيدگي به تخلفات درآزمونها با داوطلب برخورد خواهد شد .

الف : مداركي كه بايد توسط پذيرفته شدگان سهيمه آزاد ارائه شود :
1- 6 قطعه عكس 4*3
٢- اصل و كپي از كارت ملي و شناسنامه (تمام صفحات)
٣- اصل وكپي دانشنامه كارشناسي و ريز نمرات و يا مدركي كه نشان دهنده فراغت ازتحصيل باشد . لازم به ذكر است دانشجويان ترمآخر بايستي تا تاريخ 96/6/31  فارغ التحصيل شوند. بديهي است در صورت عدم فراغت از تحصيل مسئوليت عواقب بعدي بعهده دانشجو خواهد بود. مشمول محروميت یکساله خواهند شد.
درصورت وجود اين موارد ، از ثبت نام فرد جلوگيري بعمل خواهد آمد .
۴- اصل و كپي كارت پايانخدمت يا معافيت دائم يا مداركي كه نشاندهنده وضعيت نظام وظيفه آقايان ميباشد.
۵- اصل و كپي گواهي پايان يا معافيت از طرح براي فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي.
۶- اصل و كپي گواهي پايان يا معافيت از طرح براي فارغ التحصيلان رشته هاي: پرستاري ، اتاق عمل ، هوشبري ،راديولوژي ، علوم آزمايشگاهي ، فوريتهاي پزشكي ، پرستاري دندانپزشكي و بهداشت دهان که جزء یکی از ٣ گروه زیر میباشند:

1-6- افرادی که قبل از تاریخ94/11/1  فارغ التحصيل شده اند.
2-6- افرادی که بعد از تاریخ 94/11/1 فارغ التحصيل شده و در آزمون سال ٩۵ شرکت نموده اند.
3-6- اتباع خارجی دارای شناسنامه ایرانی در زمان فارغ التحصيلی .

٧- مدارك و مستندات ٢ سال سابقه كار باليني با مدرك كارشناسي (سابقه كار قبل از اتمام دوره كارشناسي قابل قبول نميباشد) براي کليه پذیرفته شدگان ۴ رشته : پرستاري مراقبتهاي ويژه، رشته پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان، پرستاری اورژانس و تکنولوژی گردش خون

ب : مدارك مورد نياز براي سهميه رزمندگان
١- كليه مدارك مورد نياز در بند الف
٢- اصل وكپي مدارك نشاندهنده وضعيت داوطلب جهت استفاده از سهميه رزمندگان و ایثارگران.

تذکر بسيار مهم: درصورتيکه در هرمرحله قبل از یا حين یا بعد از تحصيل مشخص شود فرد پذیرفته شده با استفاده
از سهميه رزمندگان و ایثارگران، واجد شرایط نبوده، ضمن لغو قبولی، طبق ضوابط عمل خواهد شد.

ج : مدارک مورد نياز برای پذیرفته شدگان دانشگاههای علوم پزشکی بقيه ا... و ارتش
١-كليه مدارك مورد نياز در بند الف
٢-اصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشاندهنده وضعيت استخدام (رسمی،پایور) میباشد. مدرک ارائه شده می بایست در سال ٩۵ صادر شده باشد.

د : مدارك مورد نياز براي پذيرفته شدگان استعدادهاي درخشان با آزمون ورودي
١-كليه مدارك مورد نياز در بند الف (این پذیرفته شدگان نياز به ارائه طرح نيروی انسانی ندارند)
٢- نامه تأیيدیه از دانشگاه محل تحصيل مبنی بر کسب رتبه برتر براساس آئين نامه " تسهيل ادامه تحصيل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر تحصيلی مصوب 89/10/21

تذكرات مهم:
١- عدم مراجعه و ثبت نام هر يك از پذيرفته شدگان طی تاريخهاي مقرر در دانشگاه به منزله انصراف بوده و هيچگونه اعتراضي در اين مورد پذيرفته نخواهد شد.

٢- پذيرفته شدگاني كه پس از ثبت نام در دانشگاه انصراف دهند يا جهت ثبت نام مراجعه ننمايند ، حق شركت در آزمون ورودي سال بعد وزارت بهداشت براي اين مقطع را ندارند . البته پذیرفته شدگان دانشگاههایی که بصورت شهریه ای پذیرفته شده اند مشمول این بند نمیشوند.

٣- داوطلباني كه علاوه بر آزمون وزارت بهداشت و درمان در آزمون كارشناسي ارشد وزارت علوم يا سايرمراكز نيز پذيرفته شده اند ملزم به ثبت نام در يكي از دو محل ميباشند و در صورت محرز شدن ثبت نام در هر دو محل، قبولي آنها در رشته هاي مربوط به وزارت بهداشت در هر مرحله از تحصيل كان لم يكن تلقي ميشود.

۴– کليه پذيرفته شدگان استعدادهاي درخشان با آزمون از طريق وارد نمودن كد رهگيري نتيجه را مشاهده خواهند نمود.

٥- پذیرفته شدگان دقت نمایند کليه این افراد در اولين اولویت انتخابی که حائز شرایط پذیرش از نظر علمی شده اند، پذیرش گشته اند. بدیهی است بسياری از پذیرفته شدگان در اولویت های بعدی خود، بعد از محل پذیرش کنونی، ممکن است حائز رتبه خوب باشند. لذا تاکيد میگردد جابجایی در اولویتهای رشته محل بعدی، امکان پذیر نمی باشد.

به عنوان نمونه ممکن است فردی از بين ٥ اولویت خود به ترتيب ١-شيراز ٢-اصفهان ٣-اصفهان شهریه پرداز ٤-کاشان ٥-تهران شهریه پرداز، در اولویت اول خود یعنی شيراز (عادی) پذیرفته شده باشد و متعاقباً به دليل کسب نمره اولویتهای بعدی درخواست پذیرش در اولویت پنجم یعنی تهران شهریه پرداز را داشته باشد. که این امر مقدور نمی باشد.

٦-يكي از شرايط پذیرش در سهميه هاي رزمندگان و ایثارگران و استعدادهای درخشان با آزمون كسب حدنصاب لازم ميباشد، لذا در صورتيكه داوطلبان این سهميه ها حد نصاب لازم را كسب نکرده ،حائز شرايط پذیرش در اين سهميه نبوده است.البته ممكن است به دليل اینکه نفرات بالاتر اين سهميه حائز نمرات بالاتر بوده و ظرفيت تكميل شده است، تعدادي از متقاضيان اين سهميه ها عليرغم كسب حدنصاب، جزء پذيرفتهشدگان قرار نگرفته باشند.

٧-افرادی که مجاز به انتخاب محل شده و انتخاب محل خود را انجام داده اند، مجدداً کارنامه ای در رابطه با رشته- محلهایی که انتخاب کردهاند دریافت میکنند که جایگاه داوطلب را در کليه دانشگاههای انتخابیاش در مقایسه با سایر افرادی که این دانشگاه را انتخاب کردهاند نشان میدهد.

تکميل ظرفيت
هرگونه تکميل ظرفيت پس از اعلام نتایج نهایی، براساس اعلام دانشگاههای متقاضی صورت میپذیرد. به عبارتی اگر دانشگاهی بعد از زمان انتخاب رشته محل مجوزی کسب کرده و یا به هر دليل متعاقباً ظرفيت جدید اعلام کرده باشد و یا دانشگاههایی که به دلایل مختلف ظرفيت پذیرش آنها تکميل نشده و همه این دانشگاهها درخواست معرفی افراد جدید و یا افراد جایگزین نمایند، پس از تصميم گيری در مراجع ذیربط و موافقت با پذیرش جدید و یا تکميل ظرفيت، نسبت به این مرحله اقدام خواهد شد. لذا داو طلبان ملزم میباشند هر هفته سامانه اینترنتی مرکز سنجش را ملاحظه کنند.


به اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.