خانه دکتری » اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت » جزئیات آزمون کارشناسی ارشد پزشکی
جزئیات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال ۹۶ منتشر شد و داوطلبان از اول اسفندماه می توانند در این آزمون ثبت نام کنند.

به گزارش خانه دکتری، آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال ۹۶ برای دوره های روزانه (عادی)، شهریه پرداز و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.

داوطلبان علاوه بر داشتن شرایط عمومی ورود به دوره آموزش عالی باید دارای دانشنامه کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد، دکتـری عمـومی گـروه پزشـکی و مـدارک بـالاتر متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا در رشـته هـای امتحانی کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاههای داخل یا خارج از کشور حسـب تایید وزارت بهداشت و وزارت علوم باشند.

داوطلبانی که طبق مدارک مورد پذیرش جدول اعلام شده نسبت به انتخاب رشته امتحانی اقدام نکنند در هر مرحله از روند برگزاری آزمون اعم از بررسی مدارک، اعلام نتایج، پذیرش و دوره تحصیل، از روند سنجش حذف و از ادامه تحصیل محروم خواهند شد.

ممنوعیت شرکت دارندگان مدرک معادل

دارندگان مدرک معادل، گواهی اتمام دوره، دارندگان میانگین کل کمتر از ۱۲ در مقطع کارشناسی و همچنین دارندگان مدرک تحصیلی که از طریق آزمون داخلی پذیرفته شده و این مدارک صرفا دارای ارزش استخدامی هستند مجاز به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی نیستند.

عدم اشتغال به تحصیل هم زمان در دوره های کارشناسی ارشد و یا سایر مقاطع تحصیلی در همان دانشگاه و یا دانشگاههای دیگر و سایر موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور (به هنگام قبولی در آزمون و طول تحصیل) از دیگر شروط شرکت در آزمون است.

تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته تمام وقت است بنابراین هرگونه اشتغالی غیر از تحصیل برای دانشجو ممنوع است. داوطلبان شاغل، قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و آنرا نزد خود نگهدارند تا در صورت لزوم پس از قبولی به دانشگاه مربوطه ارائه کنند.

گذراندن طرح نیروی انسانی همزمان با تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مجاز نیست.

دانشجویان ترم آخر تنها در صورتی که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۶ فارغ التحصیل شوند مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود.

ممنوعیت برای پذیرفته شدگان آزمون سال های گذشته

کسانی که در آزمون سال ۹۶ وزارت بهداشت، شرکت کرده و در دانشگاهها و مراکزی که تحصیل در آنها رایگان است، پذیرفته شوند و پس از ثبت نام یا عدم ثبت نام در دانشگاه از ادامه تحصیل انصراف دهند، مجاز به شرکت در آزمون سال ۹۷ نیستند. افرادی که در دانشگاهها و مراکزی که بصورت پرداخت شهریه پذیرفته شوند مشمول این محرومیت نخواهند بود.

کسانی که در آزمون سال ۹۵ وزارت بهداشت شرکت کرده و پس از پذیرفته شدن در رشته محل هایی که تحصیل آن رایگان بوده، ثبت نام نکرده و یا انصراف داده اند، به دلیل محرومیت یک ساله حق شرکت در این آزمون را ندارند. پذیرفته شدگان مراکز پذیرنده با شهریه آزمون سال ۹۵ درصورت عدم ثبت نام یا انصراف در آزمون مشمول محرومیت یکساله نبوده و مجاز به شرکت در این آزمون هستند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به هیچ یک از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بورس تحصیلی اعطا نمی کند.

شرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد تابع آئین نامه های مربوطه است.

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که از تحصیل محروم یا از ادامه تحصیل منصرف می شوند، پس از اینکه با دانشگاه محل تحصیل خود تسویه حساب کنند، می توانند مجدداً در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته شرکت کنند. (دانشجوی محروم از تحصیل نمیتواند در آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته قبلی خود شرکت کند).

کسب حدنصاب ۵۰ درصد میانگین کل نمرات شرکت کنندگان در آزمون کتبی هر رشته و کسب حداقل ۳۰ درصد نمره کل آزمون جهت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی با رعایت سایر شرایط و مقررات الزامی است.

شرایط شرکت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

چنانچه رشته تحصیلی، در یکی از مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی در ردیف رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت باشد، داوطلب جهت شرکت در آزمون مذکور میبایست وضعیت خدمات قانونی طرح نیروی انسانی را دقیقاً مشخص کند.

تمام فارغ التحصیلان مشمول قانون طرح نیروی انسانی که خدمات مربوط به قـانون خـدمت پزشـکان و پیرا پزشکان را انجام داده یا از انجام این خدمات معاف شده اند، می توانند با ارائه مدرک مربوطه (معافیت و یا پایان طرح ) در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنند.

فارغ التحصیلان رشته های پیراپزشکی تحت عنوان استعدادهای درخشان، بدون محدودیت مـی توانند در آزمون ورودی کارشناسی ارشد شرکت کنند.

دانشگاه پذیرنده بر اساس ضوابط و مقررات وزارت متبوع از پذیرفته شدگان اقدام به اخذ تعهد خواهد کرد.

اعلام سهمیه های انتخابی در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

سهمیه های انتخابی عبارتست از سهمیه رزمندگان و ایثارگران شامل رزمندگان بسیجی (فقط رزمندگانی اه مدت حضور داوطلبانه در جبهه را دارند)،  ایثارگران (براساس قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران)،  سهمیه آزاد،  سهمیه استعداد درخشان (با آزمون ورودی و بدون آزمون ورودی) بصورت مازاد بر ظرفیت پذیرش کل بر اساس آیین نامه مربوطه.

شرکت کلیه داوطلبان غیر ایرانی مقیم در جمهوری اسلامی ایران بطور آزاد بلامانع است و داوطلبان موظف به کسب ۱۰۰ درصد نمره حدنصاب قبولی خواهند بود. لیکن در خصوص دانشجویانی که با ادامه تحصیل آنان بصورت بورس موافقت بعمل آمده است باید ۷۰ درصد حدنصاب نمره نفر آخرین فرد پذیرفته شده ایرانیسهمیه آزاد آن رشته محل را کسب کنند.

شرایط شرکت اتباع غیر ایرانی در آزمون

فقط اتباع غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و دارای اقامت قانونی مجاز به شرکت در آزمون مربوطه هستند و ثبت نام اتباع در آزمون منوط به داشتن یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی اعلام شده است.

ثبت نام پذیرفته شدگان غیر ایرانی در آزمون کارشناسی ارشد و اجرای روند امور کنسولی آنان براساس مفاد شیوه نامه ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی به شماره  ۹۱/۹/۱۲ – ۹۱/۱۲/۱۸۲۱۸۲و قابل دسترسی از پایگاه الکترونیکی به آدرس www.msrt.ir/sites/iso انجام می پذیرد.

افراد دارای مادر ایرانی که ازدواج والدین آنان به ثبت رسیده باشد براساس گواهی ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانها، از شرط مناطق ممنوعه معاف بوده و امکان تحصیل در مناطق ممنوعه را دارند.

پذیرش اتباع خارجی در رشته هایی که منجر به ایجاد تعهداتی برای جمهوری اسلامی ایران شود (از جمله تعهدات استخدامی) و رشته های خاص و حساس اکیداً ممنوع است .

پذیرفته شدگان غیر ایرانی آزمون (در کلیه مقاطع)، موظف به پرداخت شهریه تحصیلی طبق مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.

ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشگاه شاهد و دانشگاه تربیت مدرس به طور جداگانه اعلام شده است.

ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی (با شهریه)

داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی برای رشته های مورد پذیرش از طریق آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ وزارت بهداشت، دقت کنند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در کلیه مراحل پذیرش دانشجو در واحدهای مختلف این دانشگاه که از طریق آزمون وزارت بهداشت دانشجو می پذیرند، اجرا می شود.

پس از پذیرش تمام ضوابط تحصیلی (از جمله هزینه دوره تحصیل) تابع قوانین آن دانشگاه است و لذا توصیه میشود قبل از انتخاب محل تحصیل دقت و تحقیقات لازم از آن دانشگاه بعمل آید.

اعلام میزان شهریه شعب بین الملل و پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد

میزان شهریه شعب بین الملل و پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد برای سال ۹۵ ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و برای دوره های شبانه ۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بوده که برای سال ۹۶ این مبالغ برای کلیه دانشگاههای مستقر در تهران به میزان ۱۲ درصد و سایر دانشگاهها و مراکز به میزان ۱۰ درصد قابل افزایش است.

داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در پردیس و یا دوره مازاد دانشگاههای علوم پزشکی توجه کنند به هنگام انتخاب محل تحصیل باید کدرشته محل این دانشگاهها را انتخاب کنند. پذیرش در این دانشگاهها بصورت پرداخت شهریه است.

تغییر مهم برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان

داوطلبان متقاضی استفاده از آئین نامه تسهیلات ادامه تحصیل استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، با آزمون و بدون آزمون ورودی، میبایست پس از مطالعه آیین نامه مربوطه درصورت احراز شرایط لازم، مطابق با اطلاعیه ها و دستورالعمل های بعدی این مرکز اقدام کنند.

بر خلاف سالهای گذشته، در آزمون سال جاری متقاضیان بدون آزمون ورودی، همانند متقاضیان با آزمون باید همزمان با سایر داوطلبان عادی از تاریخ ۱۱ مرداد ۹۶ تا ۱۴ مرداد ۹۶ نسبت به انتخاب رشته محل خود اقدام کنند. لازم است داوطلبان ثبت نام را انجام داده و کد رهگیری جهت مراحل بعدی دریافت کنند.

متقاضیان واجد شرایط پس از ثبت نام طی اسفند ماه و انتخاب رشته محل در زمان مقرر، باید از تاریخ اول تا چهاردهم مرداد ۹۶ به همراه مدارک مورد نیاز، جهت انجام مراحل مربوطه و معرفی، به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه کنند تا دانشگاه مذکور نسبت به معرفی آنها از تاریخ ۱۴ تا ۲۳ مرداد ۹۶ اقدام کنند.

آغاز ثبت نام آزمون از اول اسفند/ برگزاری آزمون در تیرماه ۹۶

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی از اول تا پانزدهم اسفندماه ۹۵ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir صورت می پذیرد.

ثبت نام کنندگان می توانند از ۲۶ تا ۲۸ فروردین ماه ۹۶ نسبت به تصحیح و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ در تمامی رشته ها به صورت یک مرحله ای (طی نوبتهای صبح و عصر) در روزهای ۲۲ و ۲۳ تیرماه ۹۶ برگزار خواهد شد.

در این آزمون شرایطی فراهم شده که داوطلب می تواند باتوجه به مدرک کارشناسی (و یا بالاتر) در دو رشته (یا مجموعه) امتحانی شرکت کند. درجدول شماره ۲ رشته های امتحانی در قالب چهار گروه مشخص شده است.

پس از انتخاب رشته و ثبت نام نهایی در آزمون، در هیچ یک از مراحل (قبل و بعد از برگزاری آزمون، قبولی و تحصیل) تغییر رشته امتحانی (یا مجموعه امتحانی) امکانپذیر نیست.

آزمون تمامی رشته ها در شهرهای اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، بوشهر، بندرعباس، بیرجند، تبریز، تهران، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کاشان، کرمانشاه، کرمان، گرگان، مشهد، همدان، یاسوج و یزد برگزار می شود

پس از اتمام مرحله ثبت نام و ویرایش، به هیچ عنوان محل حوزه امتحانی تغییر نخواهد کرد.

به اشتراک بگذارید:
برای اطلاع از اخبار و مطالب جدید در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود