پاسخ تشریحی زبان عمومی آزمون دکتری ۹۵

تاریخ :
پاسخ تشریحی بخش گـرامر زبان عمومی آزمون دکتری ۹۵ (گروه علوم انسانی،هنر،کشاورزی): 

سوال ۱۳۱: 
 

صورت این سوال یک غلط ساختاری دارد که البته در پاسخ گویی ما خللی ایجاد نمی کند. هر ۴ گزینه قیود منفی ساز هستند که در صورت وجود در ابتدای جمله باید وارونگی اجباری رخ دهد که در ادامه رخ نداده است. بر طبق استراتژی خودمان یعنی حذف گزینه های اشتباه کار را آغاز می کنیم. گزینه Neither اشتباه است چراکه در صورت وجود در ابتدای جمله باید در ادامه با جفت خود یعنی nor(از مبحث حروف ربط زن و شوهری!!!) همراه باشد که نشده است.
گزینه None هم اشتباه هست چرا که باید بعد از آن از Of استفاده شود. بین دو گزینه باقی مانده گزینه Not گزینه مناسبی هست.
لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.

سوال ۱۳۲:
 
سوال ساده ای است در کمتر از ۳۰ ثانیه پاسخ صحیح را می یابیم. با کمترین نیاز به ترجمه ؛ گزینه ۴ در حالت ربع ملکوتی!! حذف می شود. به عبارتی گزینه چهار ۲بار غلط است(یکی حالت ربع ملکوت و دیگری وجود s سوم شخص برای فاعل جمع)به دلیل وجود یک فروند موصولی یک آنالیز موصولی انجام می دهیم، یک فعل در جمله وجود دارد فعل دیگری به نام include میخواهد بیاید وسط که باید با سیم رابط آشکار یا پنهان بیاید ، پس گزینه ۱و۳ هم غلط هستند.
لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است.

سوال ۱۳۳:
 
تست بسیار خوبی است. چندین بار در کلاسهای ۱روزه و کلاس های گروهی اشاره کردم در مبحث صفت تفضیلی برای استفاده از than دابل چک می کنیم که لزوماً مقایسه بین دو چیز صورت گرفته باشد ، حال زمانی که Than در جمله به کار رفته پس تحقیقاً ساختار صفت تفضیلی بوده است.لذا به وضوح در می یابیم پاسخ صحیح گزینه ۱ است.

سوال ۱۳۴:
 
 
 تست خوب و آموزنده ایست. یک فروند موصول در گزینه ها دیده می شود پس آنالیز موصولی انجام می دهیم. ۲ فعل در جمله وجود دارد پس نیاز به سیم رابط حس می شود پس گزینه ۲و۴ غلط هستند. برای انتخاب گزینه صحیح بین گزینه های باقی مانده باید به دنبال جفت or باشیم از مبحث حروف ربط جفتی که طبیعتا whether هست.
لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.

 سوال ۱۳۵:
 
 
اولین تست چالشی آزمون است. با رویکرد کم ترین نیاز به ترجمه می بینیم که تعادل n-1 در جمله برقرار است، لذا فعل بعدی به نام move باید با سیم رابط وارد شود. با این استدلال گزینه ۱ رد می شود.
حال دیگر ابزار ساختاری دیگری در دسترس نداریم و ناگزیر باید به سراغ ترجمه برویم که در می یابیم پاسخ صحیح گزینه ۲ است. 
  
 
سوال ۱۳۶:
سوال بسیار زیبایی است. تمامی نکات را چندین بار در کلاسها اشاره کردم. since چالشی هست و چالش را برطرف می کنیم که فعل بیار است یا خیر.ازآنجایی که بعد از آن قید زمان نیست پس در معنای به خاطراینکه بوده پس معادل because است.در جمله n-1 برقرار نبوده و ۲-۲ است پس یک فعل نیاز داریم لذا گزینه های ۱و۲ غلط هستند.
حال نکته زیبای این سوال اینجا مطرح می شود.در کلاس های هفته های اخیر اشاره کردم فعل believe in در معنای اعتقاد داشتن است و فعل  believe to در معنای پنداشتن هست believe in در معنای اعتقاد داشتن است و believe to در معنای پنداشتن است.
طبیعتاً در اینجا معنای ستاره ها اعتقاد دارند معنای با مفهومی نیست!!! پس اگر نمی دانستید که believe to هم داریم با رد گزینه ۳ می توانستید به پاسخ صحیص برسید:
it is believed to be ——- it is considered to be
لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.     
این ۲ سوال رو مختصراً به پاسخ کلیدی اشاره می کنم و فردا پاسخ تشریحی را ارایه می دهم :
 
سوال ۱۳۷ : پاسخ صحیح گزینه ۳ است.

سوال ۱۳۸ : پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
 
 
 

پاسخ تشریحی بخش لغــات آزمون دکتری ۹۵(گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی)
و ارجاع آن به کتاب مرجع لغـات زبان عمومی استـاد نیکــ پور :
 
سوال ۱۳۹ : گزینه ۴ صحیح است.
آقای شوارتز امروز صد ساله شد و راز …طول عمر…. او ورزش کردن و رژیم غذایی مناسب است.
Revival : فصل ۲-صفحه ۴۶
Persistence : فصل ۸-صفحه ۱۵۹
Permanence : فصل ۲-صفحه ۳۹ 
Longevity :از صفت long در معنای طولانی و بلند می آید که در معنای طول عمر و سن و سال است.

سوال ۱۴۰ : گزینه ۳ صحیح است.
او سوال روزنامه نگار را …مرتبط…. با موضوع اصلی کنفرانس مطبوعاتی ندانست و ترجیح داد به آن پاسخی ندهد.
Sensitive : فصل ۵-صفحه ۹۴
Peripheral :فصل ۱۲-صفحه ۲۳۳ – لغت زیبایی است!
Pertinent : فصل ۱۵-صفحه ۲۹۵
Attentive : فصل ۱۵ صفحه ۳۰۳
 
سوال ۱۴۱ : گزینه ۳ صحیح است.
بالکن خانه جدید او به محدوده زمین همسایه‌اش ….تجاوز کرده بود…. و بنابراین باید خراب شود.
Infiltrated into : فصل ۱۳ صفحه ۲۴۶ – در معنای نفوذ کردن
Deprived of : فصل ۷ صفحه ۱۳۷ – چندین بار در کلاس ها بر معنی این فعل تاکید کردم و بیان شد که با Derive اشتباه گرفته نشود.
 Encroached on : در معنای به ملک کسی تجاوز کردن است لذا اصلا لغات پرکاربردی نیست و در کتاب نیامده و نخواهد هم آمد!! ولی طراح اگر چنین لغتی را آورده در ۳ گزینه دیگر جبران کرده و لغات بسیار خوبی قرار داده که میتوانید به راحتی آنها را رد کنید و با اطمینان بگویید گزینه ۳ که معنی آن را نمیدانیم پاسخ صحیح است. این یکی از استراتژی ها ما برای پاسخ به سوالات واژگان است.
Imposed on : فصل ۶-صفحه ۱۱۹

سوال ۱۴۲ : گزینه ۱ صحیح است.
خانه همسایه ما صرفا دارای زیبایی …بیرونی…. است و از نظر داخلی بسیار کثیف است.
Extrinsic :فصل ۳ صفحه ۶۶-در راستای رویکرد یادگیری لغات از روش ریشه شناسی چندین بار در کلاس به پیش وندهای in , ex که متضاد هم هستند اشاره شد و مثال های interior,exterior و internal,external زده شد.
Aesthetic :فصل ۱۸ صفحه ۳۴۵
Decorous : در معنای مودب و بانزاکت است،طبیعتاً برای این معنا چندین لغت پرکاربرد وجود دارد که این لغت را در مقایسه با بقیه کم تکرارتر کرده است و در کتاب هم آورده نشده است. 
Tender : به معنای ترد و شکننده است. در حوزه زبان عمومی آکادمیک لغت پرکاربردی نیست و لذا در کتاب ما هم اشاره نشده و نخواهد شد.

سوال ۱۴۳ : گزینه ۴ صحیح است.
ما همگان به وسیله …مهارتی…. که آن مجسمه ساز مجسمه یخی را ساخته بود تحت تاثیر قرار گرفتیم. 
Aggression : فصل ۱۱ صفحه ۲۰۹
Implement : فصل ۶ صفحه ۱۲۱ –  لغت بسیار پرکاربرد و زیبایی است! به خاطر ندارم در کلاسی به اهمیت این لغت و مترادف پرتکرار آن execute تاکید نکرده باشم! 
Abruptness : فصل ۱ صفحه ۲۱
Dexterity : فصل ۱۶ صفحه ۳۲۱ – در کلاسهای ترم پاییز دانشگاه امیرکبیر و علامه طباطبایی چندین بار به لغت ماهر،متخصص،زبردست و مترادفهای adroit = deft = skilled = expert = adept = dexterous اشاره کردم. 

سوال ۱۴۴ : گزینه ۲ صحیح است.
مردم به زودی از تاکتیک های ماکیاولیستی او برای پیروزی در انتخابات مطلع شدند و روش‌های فریبکارانه او را ….محکوم کردند….

Dissatisfy : فصل ۴ صفحه ۸۳
Condemn : فصل ۵ صفحه ۱۰۵ – در کلاس با ذکر یک مثال کاربردی بیان کردم که این نوع محکوم کردن با محکوم کردن به زندان متفاوت است ، condemn در معنای تقبیح کردن است ، برای مثال می گوییم ما تبعیض نژادی در هر جای جهان که باشد را محکوم(تقبیح) می کنیم. 
Overlook : فصل ۲ صفحه ۳۸
Threaten : فصل ۴ صفحه ۹۰
سوال ۱۴۵ : گزینه ۳ صحیح است.
کیم یک غذاخور …وسواسی و سخت گیر… است که دایما سعی می کند از غذاهایی که توسط بهترین آشپزها پخته شده است هم ایراد بگیرد. 
daunting : فصل ۱۸ صفحه ۳۴۳
superfluous : فصل ۱۸ صفحه ۳۵۷
crucial : فصل ۳ صفحه ۶۸
fastidious : فصل ۱۳ صفحه ۲۶۱ – لغت جالبی است!

سوال ۱۴۶ : گزینه ۴ صحیح است.
دختر بچه به طور خیلی هوشمندانه ای سوال من درباره شغل پدرش را، با سوال کردن ابزاری که در دستم بود …منحرف کرد….
expose : فصل ۸ صفحه ۱۶۲
accuse : بینهایت لغت پرکاربردیست و در بیشتر از ۱۸ جمله مثال کتاب لغت accuse استفاده شده است.(صفحه ۳۲،صفحه ۳۷،صفحه ۸۸،صفحه ۱۱۵،صفحه ۱۲۳و…)
retaliate : فصل ۱۳ صفحه ۲۵۴
deflect : در معنای منحرف کردن هست،از آنجایی که برای این معنی یعنی منحرف کردن، لغات پرکاربردتر و پربسامدتری چون deviate,pervert,digress,divert سراغ داریم لذا یادگیری deflect را آنچنان پرکاربرد و مفید نمیدانم، طبیعتاً آن را در کتاب هم نیاوردم.در این تست هم همانند تست شماره ۱۴۱ طراح اگر چنین لغتی را آورده در ۳ گزینه دیگر جبران کرده و لغات بسیار خوبی قرار داده که میتوانیم با رد آنها و با اطمینان بگوییم گزینه ۴ که معنی آن را نمیدانیم پاسخ صحیح است!

سوال ۱۴۷ : گزینه ۳ صحیح است.
من میان زندگی گیاهی و حیوانی ….قیاس…. بر قرار کردم و به او گفتم که دانه‌ها مثل همان تخم‌ها هستند،مانند تخم مرغ و تخم پرندگان که مرغ مادر آن‌ها را تا زمانی که جوجه‌ها بیرون بیایند گرم و خشک نگه می دارد.
Distinction : فصل ۱۰ صفحه ۱۹۴ 
Equilibrium : فصل ۱۵ صفحه ۲۹۸
Analogy : فصل ۸ صفحه ۱۴۸ – لغت زیبایی است در معنای قیاس! – عبارت to make analogy between را در مقالات زیادی مشاهده می کنیم. 
Generalization : لغت ساده و پرکاربردیست و در بیشتر از ۹ جمله مثال کتاب از آن استفاده شده است.(صفحه ۱۳۱،صفحه ۲۰۱،صفحه ۲۲۱ و…)

سوال ۱۴۸ : گزینه ۱ صحیح است.
 اینکه پشه‌ها همه جا بودند ….مانع…. خوابیدن ما شد؛ طوری که تا صبح به دنبال وسیله ای برای فراری دادن پشه‌ها می‌گشتیم.
 
در صورت سوال لغت omnipresence در فصل ۱۷ صفحه ۳۲۷ آمده است. حتـــــی لغت mosquito در معنای پشه!! هم در جمله مثال صفحه آخر کتاب یعنی صفحه ۳۵۸ آمده است. هرچند که طبیعتاً در ساختار زبان عمومی آکادمیک پشه لغت پرکاربردی نیست!!!!  
 
Prevent : فصل ۸ صفحه ۱۵۱ – فصل ۱۳ صفحه ۲۵۸
Withdraw : فصل ۲ صفحه ۳۶
Withhold : فصل ۱۳ صفحه ۲۵۹
Avoid : فصل ۸ صفحه ۱۵۷ 

سوال ۱۴۹ : گزینه ۴ صحیح است.
سبکی که او لباس می پوشد و ولخرجی می کند به روشنی نشان دهنده …ثروتمند بودن…. خانوادگی اوست.
گزینه های سوال برای شاگردانم بسیار خاطره انگیز است!!
Influential : این لغت صفت فعل ساده influence هست که بیشتر از ۱۶ بار در مترادف های لغات و جمله مثال های کتاب آورده شده است.
Benevolent : فصل ۱۶ صفحه ۳۲۳ – لغت بسیار زیبایی است!!! این لغت سمبل مبحث ریشه شناسی کلاسهای من است. در تمـــــــام کلاس هایم برای شروع مبحث ریشه شناسی لغت، از این لغت شروع می کنم.
فرصت رو مغتنم می شمرم و اینجا مجدد این لغت رو با هم بررسی می کنیم : bene پیشوندی در معنای خوب است همانند لغتهای benefit(در معنای مفید) و benefactor(در معنای نیکوکار). vol هم ریشه ای است در معنای خواستن همچون لغت Volunteer (یعنی داوطلب) یا Volition(در معنای خواست و اراده). ent هم پسوند صفت ساز است، حال خودتان بگویید معنی این لغت چیست؟ بله،خیرخواه 
 
اصولی ترین و آکادمیک ترین در نتیجه ماندگارترین روش یادگیری لغت از طریق روش ریشه شناسی(Etimology) است. همانطور که دیدید با دانستن یک پیشوند توانستید معنی چندین کلمه را فرابگیرید و این روش هست که شما را در یادگیری واژگان قدرتمند می سازد.
 
Frugal : فصل ۹ صفحه ۱۶۶ – در معنای خسیس و صرفه جو است – در تمـــــام کلاسهای گروهی ۱۲ جلسه ای چندین بار به متردافهای این لغت اشاره کردیم thrifty = parsimonious = miserly = stingy که اکثر دوستان بذله گو در ذکر مترادف به استان اصفهان!!! اشاره داشتند.  
Opulent : فصل ۱۸ صفحه ۳۴۵

سوال ۱۵۰ : گزینه ۲ صحیح است.
Amalgamate : 
 Augment : 
Release : 
Prolong : 
پاسخ بخش درک مطلب زبان عمومی آزمون دکتری ۹۵ (گروه علوم انسانی،هنر،کشاورزی) : 
  
 
 

سوال ۱۵۱ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۵۲ : گزینه ۳ صحیح است. 
سوال ۱۵۳ : گزینه ۴ صحیح است. 
سوال ۱۵۴ : گزینه ۳ صحیح است. 
سوال ۱۵۵ : گزینه ۲ صحیح است.


سوال ۱۵۶ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۵۷ : گزینه ۱ صحیح است. 
سوال ۱۵۸ : گزینه ۴ صحیح است. 
سوال ۱۵۹ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۶۰ : گزینه ۳ صحیح است.

 
منبع: NickPour.ir

به اشتراک بگذارید:
برای اطلاع از اخبار و مطالب جدید در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی شودنظرات :

 1. User Avatar
  شکوه منش  ـ  در تاریخ : 13 تیر 1395 11:30
  سلام استاد نیک پور
  متاسفانه توی سایتتون هر چی پیغام می گذارم نمایش داده نمی شود.
  درست است که سطح زبان من پایین بود از ابتدا
  اما باید بگویم، علیرغم تبلیغاتی که انجام می دهید، کلاس کنکور شما به هیچ وجه برای من سودی نداشت.
  کلاس شما جایی برای فروش کتابتان است.
  با تشکر