راه اندازی رشته های جدید دکترای تخصصی وزارت بهداشت

تاریخ :
راه اندازی رشته های جدید دکترای تخصصی وزارت بهداشت

این رشته ها شامل مورد زیر می باشد

بینایی سنجی، تاریخ علوم پزشکی، سیاستهای غذایی وتغذیه ، مدیریت تحقیقات وفناوری درنظام سلامت

 مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت دوره ایست کاربردی، مبتنی بر فراگیری اصول سیاستگذاری ، برنامه ریزی، سازماندهی، اجرا و ارزشیابی و همچنین آشنایی با مدیریت و توسعه منابع، اقتصاد سلامت و مدیریت مالی ، مدیریت اطلاعات بهداشتی ، اصول بیمه و موازین حقوقی بیمارستان ، بازاریابی خدمات، شاخص های کیفیت و اصول مهندسی بیمارستانی قادر خواهند بود.
شاخص های کمیت و کیفیت عملکرد، کارایی و اثر بخشی بیمارستان و  نهایتاً رضایت خدمت گیرندگان را بهبود بخشند. کارشناسی ارشد کلیه رشته های علوم پزشکی میتوانند این رشته راشرکت کنند.

سیاست های غذا و تغذیه رشته ایست کاربردی، مبتنی بر کار در محیط های پژوهشی است که دانش آموختگان آن با فراگیری اصول سیاستگذاری ، برنامه ریزی، سازماندهی، اجرا و ارزشیابی و همچنین آشنایی با مدیریت و توسعه اصول و مدیریت برنامه ریزی تغذیه ای در مراکز مختلف بیمارستانی وبهداشتی درمانی تا نهایتاً رضایت خدمت گیرندگان را بهبود بخشند.

مدارک مورد پذیرش شامل کارشناسی ارشد علوم تغذیه – علوم بهداشتی در تغذیه – اقتصاد بهداشت- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – اپیدمیولوژی – آموزش بهداشت – آمار زیستی – علوم و صنایع غذایی ( گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) – بهداشت و ایمنی مواد غذایی – علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه و دکترای عمومی پزشکی – دندانپزشکی میباشد

مواد درسی شامل  داروسازی تغذیه اساسی و کاربردی (4) / آمار حیاتی (2) / اقتصاد خرد (2) / اصول و مدیریت برنامه ریزی راهبردی (1) / جامعه شناسی پزشکی (1) میباشد

تاریخ علوم پزشکی               که کارشناسی ارشد تاریخ علوم ( تمام گرایش ها) – تاریخ علوم پزشکی – کارشناسی ارشد ناپیوسته دوره مجازی علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی ( ویژه اعضای هیئت علمی ) و دکترای عمومی پزشکی – داروسازی و دندانپزشکی – دکترای حرفه ای دامپزشکی میتوانند شرکت کنند و مواد درسی وضرائب  آن شامل
 
تاریخ علوم پزشکی (2) / تاریخ علم و تمدن (2) / اصول و مبانی طب سنتی (1) / اصطلاحات پزشکی قدیم و جدید (2) / زبان عربی (2) مفردات پزشکی (1) میباشد.

بینایی سنجی که مواد درسی آن شامل :
الکتروفیزیولوژی بینایی (2) / تکنیک های کلینیکی پیشرفته در اپتومتری (3) / اپتومتری کودکان پیشرفته (2) / توانبخشی در  اپتومتری (2)/بیماری های چشم پیشرفته (2)/ عدسی های تماسی پیشرفته (2) / اصلاح غیر جراحی استرابیسم (1) / دیسپنسینگ و ساخت عیتک های طبی و تلسکوپی (1) میباشد وفقط کارشناس ارشد رشته بینایی سنجی میتواند شرکت کند.


به اشتراک بگذارید:
برای اطلاع از اخبار و مطالب جدید در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی شود