دفترچه انتخاب رشته منتشر شد؛

آغاز انتخاب رشته آزمون دکتری 98

تاریخ انتشار : 31 فروردین 1398
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال 98 از امروز شنبه 31 فروردین می‌توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.