اعلام نتایج 6 دی 97

آزمون MSRT آذر ماه 97

تاریخ انتشار : 28 آذر 1397
کارت شرکت در جلسه آزمون MSRT آذر ماه 1397 از طریق سامانه این آزمون قابل دریافت است.