تقویم آزمون های وزارت بهداشت؛

تقویم آزمون های وزارت بهداشت سال 98

تاریخ انتشار : 26 آذر 1397
بر اساس تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۹۸، آزمون های دکتری تخصصی علوم پزشکی و کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی در اردیبهشت و خرداد ۹۸ برگزار می شوند.