خانه دکتری، اولین و تنها وب سایت ارشد و دکتری دارای نماد اعتماد از وزارت صنعت و درگاه پرداخت بانک ملت و بانک سامان
» » کارشناسی ارشد تصویر برداری پزشکی

رشته جدید ارشد تصویربرداری پزشکی

● تاریخ: 1394/11/06
رشته Medical Imaging یا تصویربرداری پزشکی درحال تصویب در وزارت بهداشت میباشد و احتمال اینکه امسال به دفترچه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اضافه گردد زیاد است. تصویربرداری پزشکی ...