خانه دکتری، اولین و تنها وب سایت ارشد و دکتری دارای نماد اعتماد از وزارت صنعت و درگاه پرداخت بانک ملت و بانک سامان
» » جزوه LISREL

تحلیل آماری داده های پایان نامه و مقالات پژوهشی با استفاده از SPSS-LISREL-AMOS-PLS

● تاریخ: 1395/07/26
انجمن تجزیه و تحلیل آماری خانه دکتری افتخار دارد تا با برخورداری از افرادی کارآزموده در زمینه کارهای پژوهشی، با فراهم نمودن امکان انجام تمامی فرایندهای تجزیه و تحلیل آماری مربوط ...

آموزش LISREL برای نوشتن پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی

● تاریخ: 1395/01/24
علم آمار با توجه به نقش مؤثر ان در نظم بخشیدن به اکتشافات جدید و یادگرفته­ های نوین بشر از اهمیت فراوانی برخوردار است. در راستای توجه به این مهم، بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان ...

آموزش SPSS و LISREL برای نوشتن پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی

● تاریخ: 1395/01/14
جزوه آموزش کامل SPSS و LISREL برای نوشتن پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی ...