خانه دکتری، اولین و تنها وب سایت ارشد و دکتری دارای نماد اعتماد از وزارت صنعت و درگاه پرداخت بانک ملت و بانک سامان
» » تجزیه و تحلیل داده ها

آموزش SPSS برای نوشتن پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی

● تاریخ: 1395/01/24
دنیای کنونی، دنیای دگرگونی دانش و گستردگی دانسته­ها است. در این میان، علم آمار با توجه به نقش مؤثر ان در نظم بخشیدن به اکتشافات جدید و یادگرفته­های نوین بشر از اهمیت فراوانی ...

آموزش LISREL برای نوشتن پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی

● تاریخ: 1395/01/24
علم آمار با توجه به نقش مؤثر ان در نظم بخشیدن به اکتشافات جدید و یادگرفته­ های نوین بشر از اهمیت فراوانی برخوردار است. در راستای توجه به این مهم، بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان ...

آموزش SPSS و LISREL برای نوشتن پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی

● تاریخ: 1395/01/14
جزوه آموزش کامل SPSS و LISREL برای نوشتن پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی ...