خانه دکتری، اولین و تنها وب سایت ارشد و دکتری دارای نماد اعتماد از وزارت صنعت و درگاه پرداخت بانک ملت و بانک سامان
» » انجام تحلیل پایان نامه

تحلیل آماری داده های پایان نامه و مقالات پژوهشی با استفاده از SPSS-LISREL-AMOS-PLS

● تاریخ: 1395/07/26
انجمن تجزیه و تحلیل آماری خانه دکتری افتخار دارد تا با برخورداری از افرادی کارآزموده در زمینه کارهای پژوهشی، با فراهم نمودن امکان انجام تمامی فرایندهای تجزیه و تحلیل آماری مربوط ...