خانه دکتری، اولین و تنها وب سایت ارشد و دکتری دارای نماد اعتماد از وزارت صنعت و درگاه پرداخت بانک ملت و بانک سامان
» » امریه سربازی

پذیرش امریه سربازی از میان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری توسط دانشگاه علم و صنعت

● تاریخ: 1396/02/22
دانشگاه علم و صنعت از میان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری امریه سربازی می پذیرد. ...

پذیرش امریه سربازی توسط دانشگاه شریف

● تاریخ: 1395/12/22
به گزارش خانه دکتری، دانشگاه صنعتی شریف با مساعدت ستاد فرماندهی کل قوا برای رفع نیازهای تخصصی خود در آزمایشگاه ها، کارگاه ها، سایت های کامپیوتری و همچنین پروژه های پژوهشی از میان ...

پذیرش امریه سربازی توسط دانشگاه تهران

● تاریخ: 1395/11/06
به گزارش خانه دکتری، پذیرش برای امریه در اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران از میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد انجام می شود. ...

مرکز جذب وزارت علوم امریه سربازی پذیرش می کند

● تاریخ: 1395/10/15
به گزارش خانه دکتری، مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم برای بخش سامانه جامع جدید خود نیازمند نیرو است که برای این نیاز خود اقدام به جذب امریه سربازی از میان فارغ التحصیلان ...