خانه دکتری، اولین و تنها وب سایت ارشد و دکتری دارای نماد اعتماد از وزارت صنعت و درگاه پرداخت بانک ملت و بانک سامان
» » آزمون زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی

آغاز ثبت نام آزمون زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی از امروز

● تاریخ: 1395/10/18
مهلت ثبت نام در آزمون اختصاصی زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد از امروز شنبه ۱۸ دی ماه آغاز می شود و دانشجویان دکتری می توانند در این آزمون شرکت کنند. ...

دانشگاه فردوسی مشهد آزمون اختصاصی زبان انگلیسی برگزار می کند

● تاریخ: 1395/06/13
ثبت نام در آزمون اختصاصی زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد از امروز ۱۳ شهریورماه آغاز می شود. ...