خانه دکتری، اولین و تنها وب سایت ارشد و دکتری دارای نماد اعتماد از وزارت صنعت و درگاه پرداخت بانک ملت و بانک سامان
» » انتشار اصلاحات در دفترچه راهنماي انتخاب رشته دکتری 95 / تمديد مهلت انتخاب رشته

انتشار اصلاحات در دفترچه راهنماي انتخاب رشته دکتری 95 / تمديد مهلت انتخاب رشته

کد مطلب: 653
تاریخ: 1395/01/21
نظرات: 0
  • Like
  • 0

انتشار اصلاحات در دفترچه راهنماي انتخاب رشته دکتری 95 / تمديد مهلت انتخاب رشته

 اعلام اصلاحات در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و تمديد مهلت انتخاب رشته در آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز (Ph.D) سال 1395
به گزارش خانه دکتری ، پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 14 و 16/01/95 ضمن اعلام اصلاحات ذيل در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون دوره دكتري نيمه‌متمركز (Ph.D) سال 1395 مي‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (21/01/95) براي انتخاب رشته اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان بتوانند تا روز يكشنبه مورخ 22/01/95 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند.
انتشار اصلاحات در دفترچه راهنماي انتخاب رشته دکتری 95 / تمديد مهلت انتخاب رشته

 اعلام اصلاحات در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و تمديد مهلت انتخاب رشته در آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز (Ph.D) سال 1395
 
به گزارش خانه دکتری ، پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 14 و 16/01/95 ضمن اعلام اصلاحات زیر در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون دوره دكتري نيمه‌متمركز (Ph.D) سال 1395 مي‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (21/01/95) براي انتخاب رشته اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان بتوانند تا روز يكشنبه مورخ 22/01/95 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند.
 
لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و مندرجات اين اطلاعيه به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت كدرشته محل‌هاي انتخابي در آزمون مذكور اقدام نمايند.

ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به انتخاب كدرشته محل‌هاي تحصيلي اقدام نموده‌اند، مي‌توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و يا ويرايش كدرشته محل‌هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

الف) اصلاحات شرايط و ضوابط دانشگاه‌ها:
ـ كليه موارد رديف 1 در بخش شرايط و ضوابط عمومي دانشگاه اروميه (مندرج در صفحه 85 دفترچه) در خصوص امتيازات پذيرفته شدگان برترين رتبه تك رقمي در هر رشته، از شرايط اين دانشگاه حذف مي‌شود.

ب) اصلاحات جداول شماره 1 تا 7 دفترچه راهنماي انتخاب رشته:

رديف

كدرشته امتحاني

نام رشته امتحاني

كدرشته محل

دوره

نام دانشگاه

نام رشته/گرايش

مورد و يا موارد اصلاحي

1

2104

علوم اجتماعي و مددكاري

1245

نوبت دوم

دانشگاه تهران

دانش اجتماعي مسلمين

افزايش ظرفيت به 2 نفر

2

2109

علم اطلاعات و دانش شناسي

1622

روزانه

دانشگاه تهران

علم اطلاعات و دانش‌ شناسي/بازيابي اطلاعات و دانش ‌شناسي

محل تحصيل:

دانشكده مديريت

3

2109

علم اطلاعات و دانش شناسي

1628

نوبت دوم

دانشگاه تهران

علم اطلاعات و دانش ‌شناسي/بازيابي اطلاعات و دانش ‌شناسي

محل تحصيل:

دانشكده مديريت

4

2113

الهيات

1872

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدرسي معارف اسلامي/قرآن و متون اسلامي

پذيرش دانشجو در نيمسال اول صورت مي‌پذيرد

5

2114

روان شناسي

1956

روزانه

دانشگاه شهيد بهشتي

روانشناسي باليني

افزايش ظرفيت به 8 نفر

6

2302

مهندسي عمران

3515

روزانه

دانشگاه علم و صنعت ايران

مهندسي عمران/ مهندسي محيط زيست

افزايش ظرفيت به 2 نفر

7

2406

مهندسي آب و هواشناسي كشاورزي

4462

نوبت دوم

دانشگاه تهران

سازه‌هاي آبي

افزايش ظرفيت به 3 نفر

8

2409

علوم دامي

4649

روزانه

دانشگاه تهران

فيزيولوژي دام

افزايش ظرفيت به 5 نفر

9

2411

مجموعه چوب و جنگل

4766

روزانه

دانشگاه تهران

فراورده‌هاي چند سازه چوب

افزايش ظرفيت به 6 نفر

10

2411

مجموعه چوب و جنگل

4769

روزانه

دانشگاه تهران

صنايع خمير و كاغذ

افزايش ظرفيت به 4 نفر

11

2411

مجموعه چوب و جنگل

4790

نوبت دوم

دانشگاه تهران

فراورده‌هاي چند سازه چوب

افزايش ظرفيت به 3 نفر

12

2411

مجموعه چوب و جنگل

4792

نوبت دوم

دانشگاه تهران

صنايع خمير و كاغذ

افزايش ظرفيت به 3 نفر

13

2412

مجموعه شيلات

4809

روزانه

دانشگاه تهران

تكثير و پرورش آبزيان

افزايش ظرفيت به 5 نفر

14

2412

مجموعه شيلات

4824

نوبت دوم

دانشگاه تهران

تكثير و پرورش آبزيان

افزايش ظرفيت به 3 نفر

15

2413

مجموعه علوم مرتع، آبخيز و بيابان

4835

روزانه

دانشگاه تهران

علوم مرتع

افزايش ظرفيت به 5 نفر

16

2413

مجموعه علوم مرتع، آبخيز و بيابان

4857

نوبت دوم

دانشگاه تهران

علوم مرتع

افزايش ظرفيت به 3 نفر

 
ج) حذفيات دفترچه راهنماي انتخاب رشته: (رشته‌محلهاي مندرج در اين جدول از دفترچه راهنماي انتخاب رشته حذف شده است)  

رديف

كدرشته امتحاني

نام رشته امتحاني

كدرشته محل

دوره

نام دانشگاه

نام رشته/گرايش

1

2212

علوم شناختي

5174

پرديس خودگردان

دانشگاه شهيد بهشتي

علوم شناختي ـ زبان شناختي

2

2401

محيط زيست

4237

بورس اعزام

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

محيط زيست/تنوع زيستي (گياه شناسي گرايش گياهان دريايي)

 
د) كدرشته محل‌هاي جديد علاوه بر كدرشته محل‌هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته: 

رديف

كدرشته امتحاني

نام رشته امتحاني

كدرشته محل

دوره

نام دانشگاه

نام رشته/گرايش

ظرفيت

توضيحات

1

2102

علوم اقتصادي

5201

پرديس خودگردان

دانشگاه تهران

علوم اقتصادي

7

محل تحصيل پرديس خودگردان كيش

2

2106

علوم سياسي

5199

روزانه

دانشگاه شيراز

علوم سياسي/انديشه‌هاي سياسي

4

3

2114

روان شناسي

5198

پرديس خودگردان

دانشگاه تهران

روانشناسي تربيتي

7

محل تحصيل پرديس خودگردان كيش

4

2117

تربيت بدني

5197

پرديس خودگردان

دانشگاه تهران

رفتارحركتي / رشد حركتي

7

محل تحصيل پرديس خودگردان كيش

5

2117

تربيت بدني

5200

پيام نور

دانشگاه پيام نور استان تهران/مركز تحصيلات تكميلي تهران

مديريت ورزشي/ مديريت راهبردي در سازمان‌ها و رويدادهاي ورزشي

5

6

2203

علوم گياهي

5189

بورس اعزام

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

زيست شناسي / فيزيولوژي گياهي

1

پذيرش با عنوان گياه شناسي گرايش گياهان دريايي

7

2205

علوم سلولي و ملكولي

5205

پرديس خودگردان

دانشگاه تهران

زيست شناسي/ سلولي و ملكولي

7

محل تحصيل پرديس خودگردان كيش

8

2208

آمار

5194

روزانه

دانشگاه رازي كرمانشاه

آمار

3

9

2209

فيزيك

5193

روزانه

دانشگاه اروميه

فيزيك نظري

2

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نظري

10

2317

مهندسي سيستم‌هاي انرژي

5204

پرديس خودگردان

دانشگاه تهران

مهندسي سيستم‌هاي انرژي/ انرژي و محيط زيست

7

محل تحصيل پرديس خودگردان كيش

11

2401

محيط زيست

5187

روزانه

دانشگاه تهران

محيط زيست / آلودگي محيط زيست

3

محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج

12

2401

محيط زيست

5188

نوبت دوم

دانشگاه تهران

محيط زيست / آلودگي محيط زيست

2

محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج

13

2406

مهندسي آب و هواشناسي كشاورزي

5190

روزانه

دانشگاه اروميه

آبياري و زهكشي

4

14

2406

مهندسي آب و هواشناسي كشاورزي

5191

روزانه

دانشگاه اروميه

سازه‌هاي آبي

3

15

2406

مهندسي آب و هواشناسي كشاورزي

5192

روزانه

دانشگاه اروميه

مهندسي منابع آب

3

16

2407

زراعت و اصلاح نباتات

5202

روزانه

دانشگاه رازي كرمانشاه

اصلاح نباتات

5

17

2407

زراعت و اصلاح نباتات

5203

روزانه

دانشگاه رازي كرمانشاه

زراعت

2

18

2701

دامپزشكي

5195

روزانه

دانشگاه تهران

فارماكولوژي دامپزشكي

2

19

2701

دامپزشكي

5196

نوبت دوم

دانشگاه تهران

فارماكولوژي دامپزشكي

1


به اشتراک بگذارید:

کاربر گرامی؛
برای خرید جزوات و استفاده از امکانات سایت، ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.


لینک کوتاه مطلب: http://phdhome.ir/?newsid=653
نظر یا سوال خود را در مورد این مطلب ثبت کنید :

نام شما:  *
ایمیل شما:  *
متن نظر شما:  *
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود