امروز: جمعه، 8 اردیبهشت 1396   مصادف با: Friday, 28 April 2017
خانه دکتری، اولین و تنها وب سایت ارشد و دکتری دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت و درگاه پرداخت بانک ملت
» » سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 94

سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 94

کد مطلب: 394
تاریخ: 1 اسفند 1394, 01:13
نظرات: 0
    انتشار این مطلب در تلگرام
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت
 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 94لينك دانلود سوالات

كد و عنوان رشته امتحاني

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1101 - مجموعه زبان وادبيات فارسي

دانلود سوالات ارشد 94

1102 - مجموعه علوم جغرافيايي

دانلود سوالات ارشد 94

1103 - سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

دانلود سوالات ارشد 94

1104 - مجموعه زبان عربي

دانلود سوالات ارشد 94

1105 - مجموعه علوم اقتصادي

دانلود سوالات ارشد 94

1106 - مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي

دانلود سوالات ارشد 94

1107 - مجموعه تاريخ

دانلود سوالات ارشد 94

1108 - مجموعه علوم اجتماعي

دانلود سوالات ارشد 94

1109 - فرهنگ وزبان هاي باستاني

دانلود سوالات ارشد 94
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه زبان آلماني و فرانسه

1110 - مجموعه زبان شناسي

دانلود سوالات ارشد 94

1111 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /1

دانلود سوالات ارشد 94

1112 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /2

دانلود سوالات ارشد 94

1113 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /3

دانلود سوالات ارشد 94

1114 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /4

دانلود سوالات ارشد 94

1115 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /5

دانلود سوالات ارشد 94

1116 - مجموعه فلسفه

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1117 - مجموعه علوم تربيتي /1

دانلود سوالات ارشد 94

1119 - علم اطلاعات ودانش شناسي

دانلود سوالات ارشد 94

1120 - مجموعه زبان فرانسه

دانلود سوالات ارشد 94

1121 - مجموعه زبان انگليسي

دانلود سوالات ارشد 94

1122 - مجموعه زبان روسي

دانلود سوالات ارشد 94

1123 - مجموعه علوم تربيتي /2

دانلود سوالات ارشد 94

1124 - مجموعه زبان الماني

دانلود سوالات ارشد 94

1125 - مجموعه مديريت جهانگردي

دانلود سوالات ارشد 94
زبان فرانسه

1126 - مجموعه حقوق

دانلود سوالات ارشد 94

1127 - مجموعه ايرانشناسي

دانلود سوالات ارشد 94

1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)

دانلود سوالات ارشد 94

1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)

دانلود سوالات ارشد 94

1129 - زبان وادبيات اردو

دانلود سوالات ارشد 94

1130 - مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل

دانلود سوالات ارشد 94

1131 - مجموعه مطالعات جهان

دانلود سوالات ارشد 94

1132 - مجموعه باستان شناسي

دانلود سوالات ارشد 94

1133 - مجموعه روانشناسي

دانلود سوالات ارشد 94

1134 - مجموعه حسابداري

دانلود سوالات ارشد 94

1137 - مطالعات زنان

دانلود سوالات ارشد 94

1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي

دانلود سوالات ارشد 94

1139 - مددكاري اجتماعي

دانلود سوالات ارشد 94

1140 - پژوهش علوم اجتماعي

دانلود سوالات ارشد 94

1142 - مجموعه مديريت

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1143-مجموعه روان شناسی (2)

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1146 - مجموعه محيط زيست

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره2

1148 - مجموعه مديريت اجرايي

دانلود سوالات ارشد 94

1152 - مجموعه مدرسي معارف اسلامي

دانلود سوالات ارشد 94

1154 - مطالعات دفاعي -استراتژيك

دانلود سوالات ارشد 94

1155 - اطلاعات استراتژيك

دانلود سوالات ارشد 94

1156 - اماد

دانلود سوالات ارشد 94

1157 - مديريت بحران

دانلود سوالات ارشد 94

1201 - مجموعه علوم زمين

دانلود سوالات ارشد 94

1202 - مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1203 - مجموعه شيمي

دانلود سوالات ارشد 94

1204 - مجموعه فيزيك

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1205 - مجموعه فوتونيك

دانلود سوالات ارشد 94

1206 - مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي

دانلود سوالات ارشد 94

1207 - اماروكاربردها

دانلود سوالات ارشد 94

1208 - رياضيات وكاربردها

دانلود سوالات ارشد 94

1209 - مجموعه علوم كامپيوتر

دانلود سوالات ارشد 94

1213 - زيست شناسي -علوم گياهي

دانلود سوالات ارشد 94

1214 - زيست شناسي -علوم جانوري

دانلود سوالات ارشد 94

1215 - محيطزيست دريا

دانلود سوالات ارشد 94

1216 - مجموعه زيست شناسي دريا

دانلود سوالات ارشد 94

1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی/فيزيك دريا/

دانلود سوالات ارشد 94

1218 - مجموعه تاريخ وفلسفه علم

دانلود سوالات ارشد 94

1219 - مجموعه علوم شناختي

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1251 - مجموعه مهندسي برق

دانلود سوالات ارشد 94

1253 - مجموعه مهندسي نفت

دانلود سوالات ارشد 94

1255 - مجموعه مهندسي پليمر

دانلود سوالات ارشد 94

1256 - مجموعه مهندسي معماري كشتي

دانلود سوالات ارشد 94

1257 - مهندسي شيمي

دانلود سوالات ارشد 94

1259 - مجموعه مهندسي صنايع

دانلود سوالات ارشد 94

1262 - مديريت درسوانح طبيعي

دانلود سوالات ارشد 94

1263 - مهندسي عمران نقشه برداري

دانلود سوالات ارشد 94

1264 - مجموعه مهندسي عمران

دانلود سوالات ارشد 94

1266 - مجموعه دريانوردي

دانلود سوالات ارشد 94

1267 - مجموعه مهندسي مكانيك

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1268 - مجموعه مهندسي معدن

دانلود سوالات ارشد 94

1272 - مجموعه مهندسي مواد

دانلود سوالات ارشد 94

1273 - نانوفناوري -نانومواد

دانلود سوالات ارشد 94

1276 - مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1277 - مجموعه مهندسي كامپيوتر

دانلود سوالات ارشد 94

1279 - مجموعه مهندسي هوافضا

دانلود سوالات ارشد 94

1283 - مهندسي نساجي -تكنولوژي نساجي

دانلود سوالات ارشد 94

1284 - مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف

دانلود سوالات ارشد 94

1285 - مجموعه بيوتكنولوژي وداروسازي

دانلود سوالات ارشد 94

1286 - مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ

دانلود سوالات ارشد 94

1287 - مهندسي طراحي محيطزيست

دانلود سوالات ارشد 94

1288 - مديريت نساجي

دانلود سوالات ارشد 94

1289 - مهندسي فراوري وانتقال گاز

دانلود سوالات ارشد 94

1290 - مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت

دانلود سوالات ارشد 94

1292 - مهندسي ايمني وبازرسي فني

دانلود سوالات ارشد 94

1293 - مهندسي شيمي -بهداشت -ايمني ومحيطزيست

دانلود سوالات ارشد 94

1294 - مجموعه ايمني صنعتي

دانلود سوالات ارشد 94

1301 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي مرتع وابخيزداري

دانلود سوالات ارشد 94

1302 - مجموعه مهندسي كشاورزي اب

دانلود سوالات ارشد 94

1303 - مجموعه مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نباتات

دانلود سوالات ارشد 94

1304 - مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي

دانلود سوالات ارشد 94

1305 - مهندسي كشاورزي -علوم باغباني

دانلود سوالات ارشد 94

1306 - مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي

دانلود سوالات ارشد 94

1307 - مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري

دانلود سوالات ارشد 94

1308 - مهندسي كشاورزي -علوم خاك

دانلود سوالات ارشد 94

1309 - مجموعه مهندسي كشاورزي دام وطيور

دانلود سوالات ارشد 94

1310 - مهندسي توليدات گياهي

دانلود سوالات ارشد 94

1311 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي شيلات

دانلود سوالات ارشد 94

1312 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي چوب

دانلود سوالات ارشد 94

1313 - مهندسي كشاورزي -علوم ومهندسي صنايع غذايي

دانلود سوالات ارشد 94

1314 - مهندسي كشاورزي -حشره شناسي كشاورزي

دانلود سوالات ارشد 94

1315 - مهندسي كشاورزي -بيماري شناسي گياهي

دانلود سوالات ارشد 94

1317 - مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست

دانلود سوالات ارشد 94

1319 - مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم

دانلود سوالات ارشد 94

1321 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي مديريت وهمزيستي بابيابان

دانلود سوالات ارشد 94

1322 - مجموعه مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي

دانلود سوالات ارشد 94

1323 - مهندسي منابع طبيعي -بيابان زدايي

دانلود سوالات ارشد 94

1324 - مهندسي كشاورزي -بيوتكنولوژي دركشاورزي

دانلود سوالات ارشد 94

1325 - مهندسي كشاورزي -توسعه روستايي

دانلود سوالات ارشد 94

1326 - مهندسي كشاورزي -شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز

دانلود سوالات ارشد 94

1327 - مديريت كشاورزي

دانلود سوالات ارشد 94

1328 - مهندسي فضاي سبز

دانلود سوالات ارشد 94

1350 - مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري

دانلود سوالات ارشد 94

1351 - طراحي شهري

دانلود سوالات ارشد 94

1352 - مجموعه معماري

دانلود سوالات ارشد 94

1353 - مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي

دانلود سوالات ارشد 94

1356 - نمايش عروسكي

دانلود سوالات ارشد 94

1357 - مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما

دانلود سوالات ارشد 94

1358 - مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1359 - مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي

دانلود سوالات ارشد 94

1360 - مجموعه هنرهاي موسيقي

دانلود سوالات ارشد 94

1361 - مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري

دانلود سوالات ارشد 94

1362 - طراحي صنعتي

دانلود سوالات ارشد 94

1363 - فرش

دانلود سوالات ارشد 94

1364 - طراحي پارچه ولباس

دانلود سوالات ارشد 94

1501 - انگل شناسي دامپزشكي

دانلود سوالات ارشد 94

1502 - فيزيولوژي دامپزشكي

دانلود سوالات ارشد 94

1504 - بافت شناسي دامپزشكي

دانلود سوالات ارشد 94

1505 - باكتري شناسي دامپزشكي

دانلود سوالات ارشد 94

1506 - ايمني شناسي دامپزشكي

دانلود سوالات ارشد 94

1507 - بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي

دانلود سوالات ارشد 94

1509 - بيوشيمي باليني

دانلود سوالات ارشد 94

1510-سم شناسی

دانلود سوالات ارشد 94

زبان فرانسه و زبان آلماني - صبح چهارشنبه

دانلود سوالات ارشد 94

زبان فرانسه و زبان آلماني - عصر چهارشنبه

دانلود سوالات ارشد 94

زبان فرانسه و زبان آلماني - صبح پنجشنبه

دانلود سوالات ارشد 94

زبان فرانسه و زبان آلماني - عصر پنجشنبه

دانلود سوالات ارشد 94

زبان فرانسه براي كد رشته 1117 و 1143 - عصر پنجشنبه

دانلود سوالات ارشد 94

زبان فرانسه و زبان آلماني - صبح جمعه

دانلود سوالات ارشد 94

زبان فرانسه و زبان آلماني - عصر جمعهکاربر گرامی؛
برای خرید جزوات و استفاده از تمامی امکانات سایت، می بایست ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

نظر یا سوال خود را در مورد این مطلب ثبت کنید :

نام شما:  *
ایمیل شما:  *
متن نظر شما:  *
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود