خانه دکتری، اولین و تنها وب سایت ارشد و دکتری دارای نماد اعتماد از وزارت صنعت و درگاه پرداخت بانک ملت و بانک سامان
» » اشکالات شورای نگهبان به طرح پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی

اشکالات شورای نگهبان به طرح پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی

کد مطلب: 228
تاریخ: 1394/11/10
نظرات: 0
  • Like
  • 0

اشکالات شورای نگهبان به طرح پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح سنجش و پذیرش دانشجویان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها اعلام کرد .
به گزارش خانه دکتری، به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی کشور مصوب جلسه مورخ بیستم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح سنجش و پذیرش دانشجویان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها اعلام کرد .

به گزارش خانه دکتری، به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی کشور مصوب جلسه مورخ بیستم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- همانگونه که در نظریه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۵۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ این شورا آمده است «انجام کلیه وظایف و اختیارات مقرر در این قانون باید با رعایت سیاستهای کلی نظام و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد» و الاّ اطلاق ماده ۲، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است. همچنین در این ماده، عبارت «تصویب مقررات» ابهام دارد، باید روشن شود چنانچه شامل تصویب آیین‌نامه و بخشنامه توسط غیر وزیر هم شود، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد. علاوه بر این با توجه به وظایفی که در این مصوبه برای شورای مزبور در نظر گرفته شده است، وجود اعضاء غیردولتی در ترکیب آن ، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است.

۲- ماده ۳ مبنیاً بر ایرادات ماده ۲ اشکال دارد.

متن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (ارسالی به شورای نگهبان) به شرح زیر است:

طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

ماده۱- تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
الف- دانشگاه : به کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی غیردولتی اطلاق می شود.
ب- وزارتین: به پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاق می شود.
پ- سنجش: فرآیندی است که با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی از طریق آزمون، مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری انجام می شود.
ت – پذیرش : فرآیندی است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، انجام مصاحبه علمی و سنجش علمی تکمیل و با اعلام نتایج قبولی توسط وزارتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایان می یابد.
ث- تحصیلات تکمیلی: شامل مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری ناپیوسته و دکتری تخصصی می باشد.
ماده۲ – برنامه ریزی، تصویب مقررات، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها با ترکیب زیر واگذار می شود که در این قانون به اختصار "شورا” نامیده می شود.
۱٫ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)
۲٫ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳٫ دو نفر از روسای دانشگاههای دولتی به انتخاب وزارتین
۴٫ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
۵٫ رئیس دانشگاه پیام نور
۶٫ رئیس سازمان سنجش کشور (دبیر شورا)
۷٫ دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر
تبصره۱ – عضویت اعضا در "شورا” قابل تفویض به غیر نمی باشد و "شورا” با حضور حداقل پنج نفر از اعضای دارای حق رأی، رسمیت می یابد.
تبصره۲- "شورا” می تواند برای انجام وظایف محوله کارگروههای تخصصی تشکیل دهد.
ماده ۳- وظایف و اختیارات شورا درخصوص سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی عبارت از :
الف- تصویب شیوه نامه اجرائی سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی در دانشگاه
ب- تصویب عناوین و تعیین ضرایب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصیلی
پ- نظارت بر حسن اجرای فرآیند سنجش و پذیرش و اعلام نتایج پذیرفته شدگان
ت- تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش
ث- تصویب دروس آزمون متمرکز دوره کارشناسی ارشد در هریک از رشته های تحصیلی تکمیلی و تعیین ضرایب آنها
ج- تعیین تعداد دفعات برگزاری آزمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن
چ- تصمیم گیری در سایر موارد مربوط به سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی
ح- تصویب معیارهای اختصاصی در خصوص رشته های خاص
ماده ۴– سنجش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته براساس آزمون متمرکز از دروس تخصصی مقطع کارشناسی و تاثیر معدل داوطلب ( در رشته های مرتبط) توسط وزراتین انجام می شود.
ماده ۵- سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته برحسب هریک از شیوه های "آموزشی – پژوهشی” و "پژوهش محور” به شرح زیر انجام می شود:
الف- دکتری آموزشی- پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری پیوسته ناپیوسته آموزشی- پژوهشی براساس معیارهای زیر صورت می گیرد:
۱٫ آزمون های متمرکز (۵۰ درصد)
۲٫ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)
۳٫ مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد)
ب- دکتری پژوهش محور : سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور براساس معیارهای زیر صورت می گیرد:
۱٫ آزمون های متمرکز (۳۰ درصد)
۲٫ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)
۳٫ مصاحبه علمی و بخش عملی (۳۰ درصد)
۴٫ تهیه طرح واره ( ۲۰ درصد)
تبصره۱ – برگزاری آزمون های متمرکز زیر نظر هریک از وزراتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. شورا می تواند با لحاظ بند (ت) ماده (۱) از ظرفیت دانشگاه های کشور اعم از دولتی و غیردولتی در برگزاری آزمون متمرکز استفاده کند.
تبصره۲- هریک از وزارتین موظفند در چهارچوب آمایش آموزش عالی کشور، سالانه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش دانشجو برای تمامی رشته محلهای مورد تایید شورای گسترش خود اقدام نمایند.
تبصره ۳- طرح واره موضوع بند (۴) دکتری پژوهش محور باید در جهت رفع یکی از مشکلات ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.
تبصره ۴- شورای سنجش و پذیرش دانشجو می تواند هر سه سال یکبار نسبت به اضافه نمودن معیارهای دیگر و تعدیل حداکثر ده درصد (۱۰%) معیارهای موجود اقدام کند. زمان اعمال این تغییرات حداقل یک سال پس از اعلام عمومی آن است.
ماده الحاقی- سهمیه های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است.
تبصره 5- افرادی که براساس مصوبات شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شرکت در آزمون ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی معاف شمرده شده اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
طرح فوق مشتمل بر پنج ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید

به اشتراک بگذارید:

کاربر گرامی؛
برای خرید جزوات و استفاده از امکانات سایت، ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.


لینک کوتاه مطلب: http://phdhome.ir/?newsid=228
نظر یا سوال خود را در مورد این مطلب ثبت کنید :

نام شما:  *
ایمیل شما:  *
متن نظر شما:  *
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود